Ostatnio dodane książki

Książki zaklasyfikowane do:
Termin dodania:

26.04.2024

Joanna Bator często eksploruje złożoność relacji międzyludzkich, kulturowe konflikty oraz przemiany społeczne, zanurzając czytelnika w bogatym i wielowątkowym świecie. Publikacja Angeliki Siniarskiej-Tuszyńskiej daje pogłębiony wgląd w twórczość tej pisarki, ale proponuje również interesujące analizy relacji literatury ze światem społecznym i strategii narracyjnych jako sposobu bycia w świecie. Jest też książką o żywiole języka, o przekształcającej i uzdrawiającej mocy opowieści. Zbieranie i snu...
Czytaj więcej

18.04.2024

"Znakomita i rzetelna biografia Szmuela Josefa Agnona może przybliżyć polskiemu czytelnikowi życie i twórczość tego największego współczesnego pisarza hebrajskiego. Dan Laor opisuje historię przyszłego noblisty i kreśli rozwój jego pisarstwa w różnych miejscach, w których mieszkał i pracował: w Galicji, Palestynie, Niemczech. Dzięki tej pracy czytelnik odkryje fakt znany tylko specjalistom: że Europa Wschodnia jest kolebką współczesnej literatury hebrajskiej - powstawała ona i rozkwitała na t...
Czytaj więcej

10.04.2024

Autor ze znawstwem i erudycją porusza się po ogromnym obszarze powieści osiemnasto- i dziewiętnastowiecznej. Interesuje go powieściowa przestrzeń, jej funkcje mimetyczne i malarskie, jej odmiany, jej związek z filozofią natury i filozofią twórczości, jej zdolność charakteryzowania postaci i przedstawionego świata. Rozległość lektur sprawia, że książkę Henryka Michalskiego można czytać jak małą historię powieści, która biegnie od: Krasickiego, Jezierskiego, Godebskiego, Skarbka, Chodźki, Rzewuski...
Czytaj więcej

09.04.2024

Czytaj więcej
Dawid Kujawa - marksistowski krytyk literacki, redaktor, teoretyk, doktor nauk humanistycznych. Zajmuje się głównie najnowszą polską poezją, francuskim poststrukturalizmem i włoskim autonomizmem. Ostatnio wraz z Jakubem Skurtysem i Rafałem Wawrzyńczykiem przygotował i opatrzył posłowiem wybór wierszy Jarosława Markiewicza pt. "Aaa!… 111 wierszy" (Wydawnictwo Convivo, 2020). Mieszka w Katowicach, pracuje jako programista. "Pocałunki ludu" to esej, w którym wiersze stają się punktem wyjścia d...
Czytaj więcej

07.04.2024

Czytaj więcej
Czytaj więcej
Czytaj więcej

05.04.2024

Interpretacyjna przenikliwość przeplata się w tej książce z zachętą do podjęcia "ćwiczenia z ponownego nazywania". Na początku XX wieku Irlandczycy - podobnie jak wiele innych narodów - stanęli przed wyzwaniem zredefiniowania własnej tożsamości i znalezienia dla niej form wyrazu. Terry Eagleton, Fredric Jameson i Edward W. Said obierają to zagadnienie za centralny temat swoich rozważań, a doświadczenie irlandzkie jawi im się jako historia kolonialna, nie tracąc przy tym osobnego rysu. Kolo...
Czytaj więcej

03.04.2024

"Książka poświęcona osobie i twórczości Jacka Dukaja przynosi istotne rozpoznanie dotyczące jego prozy. Szczegółowo eksponuje jej uzależnienie do imaginarium dziewiętnastowiecznego: motywów religijnych wraz z ich zapleczem metafizycznym oraz historiozofii, która osią czyni konflikt polsko-rosyjski. Nie są to wątki omawiane najczęściej, tu jednak jawią się z całą wyrazistością, od naiwnej »Złotej Galery« po dostojewszczyznę »Lodu«. Dukaj nie prezentuje się w tym opracowaniu zgoła jak prorok postc...
Czytaj więcej

01.04.2024

Czytaj więcej
Patronaty Biblionetki
Biblionetka potrzebuje opiekunów
Recenzje

Użytkownicy polecają:

Redakcja poleca: