Ostatnio dodane książki

Książki zaklasyfikowane do:
Termin dodania:

31.05.2022

Książka "Zazwierzęcenie. O zwierzętach w literaturze i kulturze" pod redakcją naukową Michała Pranke to zbiór tekstów o zwierzętach w kulturze, jest wyrazem "wzrastającego w ostatnich latach zainteresowania studiami nad zwierzętami i szeroko rozumianą ekokrytyką (...) Ideą, która wyznacza tematykę książki, jest afirmatywne i afektywne dostrzeżenie zazwierzęcenia kultury i przeniesienie go także na humanistykę". Publikacja ukazała się w formie e-booka dostępnego pod adresem https://issuu.com...
Czytaj więcej

27.05.2022

Czytaj więcej
Czytaj więcej

20.05.2022

Próbę umieszczenia twórczości Leszka Elektorowicza na mapie polskiej literatury współczesnej wypada rozpocząć od zaprzeczeń. Autor "Przechadzek Sylena" nie należał do żadnej grupy literackiej, nie próbował też umieszczać swej twórczości w obrębie powojennych nurtów literackich. Wiele wskazuje na to, że od początku świadomie stronił od działań zespołowych, unikał wiążących się z tym zaangażowań ideologicznych. Prawdopodobnie już od czasu debiutu zdawał sobie sprawę, iż to właśnie rola outsidera i...
Czytaj więcej
"Tadeusz Nowak to poeta stosunkowo jeszcze nierozpoznany w dotychczasowych badaniach historyczno- i teoretycznoliterackich. Powstało jednak kilka ważnych prac dotyczących jego twórczości. Najważniejsza to chyba esej Stanisława Balbusa o Nowakowych »Psalmach« zatytułowany »Poezja w czasie marnym«. Ważne są także prace Zdzisława Brudnickiego i Rocha Sulimy, obie zatytułowane »Tadeusz Nowak«". Ze Wstępu Michał Piętniewicz (ur. 1984) - doktor nauk humanistycznych UJ w zakresie literaturoznaw...
Czytaj więcej
W książce "»Tu jestem / zamieszkuję własne życie«. Studia i szkice o twórczości Anny Frajlich" bogaty jest zestaw podejmowanych tematów. Znalazły się tutaj prace współbrzmiące z aktualnymi nurtami literaturoznawstwa, jak geopoetyka, krytyka feministyczna, memory studies czy dyskurs o Zagładzie. Powstała zatem książka monograficzna, a przy tym pionierska, ponieważ oprócz pojedynczych recenzji czy artykułów nie było dotąd pracy tak gruntownie opisującej wielogatunkowe dzieło autorki. Poza wartości...
Czytaj więcej
"Do głównych tematów książki »Stoję i patrzę na czym ten świat stoi. O twórczości Ewy Lipskiej« należą: spór z kulturowymi konwencjami podróżowania, doświadczenie atopii, czyli przeżycia człowieka bez miejsca, naznaczone nieufnością zapisy autobiograficzne, erozja pamięci i ubywanie materii świata, wreszcie spustoszenie przestrzeni prywatnej - domu, miasta, kraju. Z tym wyliczeniem wiąże się przeżywanie czasu w wierszach Lipskiej, w których żywioł trwania spotyka się z niszczącą siłą upływającyc...
Czytaj więcej

19.05.2022

W opisach dziejów polszczyzny na ogół przedstawia się lata międzywojenne jako okres wygasających tendencji dziewiętnastowiecznych, a nowe zjawiska w języku łączy z przeobrażeniami społeczno-politycznymi po II wojnie światowej. Ewa Woźniak ukazuje dwie dekady pomiędzy wojnami jako czasy przełomowe dla polszczyzny. Odzyskanie niepodległości, demokracja parlamentarna, rozwój kultury masowej, a nawet amerykanizacja i globalizacja tworzą splot nowych uwarunkowań rozwoju języka. Stanowią również pomos...
Czytaj więcej
Czytaj więcej

18.05.2022

Czytaj więcej

16.05.2022

Czytaj więcej

14.05.2022

 • Tytuł: Ilustrowany słownik hiszpańsko-polski
 • Autor: Woźniak Tadeusz
 • Tłumacz: -
 • Kategoria: Literatura naukowa i popularnonaukowa
 • Gatunek: językoznawstwo, nauka o literaturze
 • Forma: słownik / encyklopedia
 • Język oryginalny: polski
 • Rok pierwszego wydania: 2016
 • Rok pierwszego wydania polskiego: 2016
 • Do BiblioNETki wprowadził(a): smokopilka
Czytaj więcej
 • Tytuł: Autostopem przez fantastykę
 • Autor: Inglot Jacek
 • Tłumacz: -
 • Kategoria: Literatura naukowa i popularnonaukowa
 • Gatunek: językoznawstwo, nauka o literaturze
 • Forma: esej (szkic literacki) / zbiór esejów (szkiców)
 • Język oryginalny: polski
 • Serie wydawnicze:
 • Rok pierwszego wydania: 2022
 • Do BiblioNETki wprowadził(a): jos
Czytaj więcej

04.05.2022

"Krzysztof Ćwikliński ma dar zwięzłego i jasnego tłumaczenia spraw bynajmniej nie prostych. Jego studia czytać mogą więc nie tylko odbiorcy profesjonalni, humaniści, lecz również oczytani laicy, miłośnicy literatury nowoczesnej. Zresztą, trzeba podkreślić, autor zawsze buduje dla swych analiz utworów Bobkowskiego interesujący kontekst. […] Na tle dość obfitej już literatury polonistycznej na temat Bobkowskiego teksty Krzysztofa Ćwiklińskiego wyróżniają się przede wszystkim tonem ścisłości i rzec...
Czytaj więcej
"Całemu zbiorowi nadana została przejrzysta i logiczna struktura, która sprzyja uważnej lekturze przyszłego odbiorcy i jednocześnie pozwala uniknąć możliwego w takich zbiorach wrażenia braku spójności lub ewentualnej przypadkowości skomponowanej ad hoc książki. Zdecydowanie mamy do czynienia z przemyślaną koncepcją, za którą stoi także określona wizja tego, czym jest krytyka literacka i jakie są jej fundamentalne powinności. Tak, autor książki ma świadomość swojego fachu, a jednocześnie zdecy...
Czytaj więcej

01.05.2022

 • Tytuł: Łódź Ulissesa
 • Autor: Świerkocki Maciej
 • Tłumacz: -
 • Kategoria: Literatura naukowa i popularnonaukowa
 • Gatunek: językoznawstwo, nauka o literaturze
 • Forma: rozprawa naukowa / zbiór rozpraw
 • Język oryginalny: polski
 • Rok pierwszego wydania: 2021
 • Do BiblioNETki wprowadził(a): 21qa
"Oto skromny, krótki przewodnik, mający za zadanie ułatwić czytelnikowi poruszanie się po nowym polskim przekładzie »Ulissesa«, a zatem będący i jakby przypisem do niego. Po trosze naświetla czas i miejsce akcji, przedstawia autentycznych i fikcyjnych bohaterów, czasami wyjaśnia nieco tło historyczne albo polityczne, podsuwa najczęściej spotykane interpretacje poszczególnych wydarzeń czy całych epizodów, a nawet podejmuje analizę ich stylu. Zbiór tego typu komentarzy do jednej książki często okr...
Czytaj więcej
"Nikt spośród literaturoznawców, krytyków, pisarzy i poetów nie zrobił dla twórczości Juliana Przybosia więcej niż Bogusław Kierc. Esej, a właściwie eseistyczny poemat »Płomiennie obojętny«, wydaje się summą myślenia o poezji i zmysłowego odczuwania poezji, ukoronowaniem wieloletnich doświadczeń Autora, znanych czytelnikom z Jego wierszy i eseistyki. Przy tym jest to książka najszlachetniej i najgłębiej personalistyczna: poezja i jej myślowo-zmysłowe źródła biją z jednej postaci: Juliana Przybos...
Czytaj więcej
Patronaty Biblionetki
Biblionetka potrzebuje opiekunów
Recenzje

Użytkownicy polecają:

Redakcja poleca: