Ostatnio dodane książki

Książki zaklasyfikowane do:
Termin dodania:

27.12.2021

Czytaj więcej

26.12.2021

  • Tytuł: Flaubert: Anatomia stylu
  • Autor: Śniedziewski Piotr
  • Tłumacz: -
  • Kategoria: Literatura naukowa i popularnonaukowa
  • Gatunek: językoznawstwo, nauka o literaturze
  • Forma: monografia
  • Język oryginalny: polski
  • Rok pierwszego wydania: 2021
  • Do BiblioNETki wprowadził(a): Marylek
"Co oznacza metafora dopełniaczowa »anatomia stylu«, użyta przez Flauberta w liście do Louise Colet z 7 września 1853 roku? Skoro przedmiotem zainteresowania anatomii jest badanie wewnętrznej struktury ciała ludzkiego, składających się na to ciało narządów, ich wielkości oraz położenia, a także tkanek, to przeniesienie tych znaczeń na styl, czyli sposób formułowania wypowiedzi właściwy dla danej epoki bądź wybranego twórcy, sprawia, że styl ten zaczynamy postrzegać jako zbiór szczegółowych rozwi...
Czytaj więcej
"Książka, powstała jako część projektu grantowego, poświęcona jest głównie problematyce literackiej obecnej na łamach poufnych biuletynów cenzorskich. Wiśniewską-Grabarczyk zajmują m.in. elementy rozmaitych »strategii« stosowanych w procesach kontroli tekstów i całych wydawnictw oraz samego warsztatu cenzorskiego (poetyka »krytyki cenzorskiej«). Poza rzetelną i wieloraką analizą wybranych zagadnień literackich i literaturoznawczych, praca ta jest znakomitym »wyborem« z określon...
Czytaj więcej
"Dlaczego »ucieczki«? Odpowiedź na to pytanie jest złożona, i udziela jej cała książka: zarówno przekrojowa i zarazem głęboka refleksja z elegancją sformułowanego słowa wstępnego, jak i następująca po nim, pieczołowicie ułożona antologia. Jednym z licznych powodów, które wskazuje autor, by wybór przedmiotu - i swoje badawcze poczynania - uzasadnić, jest konstatacja, że światową historię literatury dałoby się przedstawić »jako historię opowieści o ucieczkach«; jak podkreśla Bieńczyk, »temat uciec...
Czytaj więcej

22.12.2021

Czytaj więcej

12.12.2021

"Preteksty i posłowia (…), niczym wunderkamery i panoptika, stanowią o punkcie wyjścia i punkcie dojścia prowadzonych rozważań. Książka składa się z dwóch głównych części, z których każda dzieli się na dwa podrozdziały. (…) W sekcji »Preteksty« znalazły się szkice poświęcone literaturom i kulturom europejskim - francuskiej, belgijskiej, mołdawskiej, katalońskiej, norweskiej i środkowoeuropejskiej (»Kanony zza granic«) oraz polskim zmaganiom z polem literackim (»Kanony w granicach«). Szkice tu po...
Czytaj więcej

10.12.2021

Książka jest pokłosiem spotkania poświęconego księdzu-poecie Janowi Twardowskiemu (absolwentowi Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego), które odbyło się w maju 2006 r. na Uniwersytecie Warszawskim. Publikacja ma charakter szczególny, pamiątkowy. Znalazły się w niej artykuły reprezentujące różne szkoły i koncepcje metodologiczne, ukazujące odmienne sposoby mówienia o twórczości i biografii księdza od wizytek. Wszystkie łączy próba zrozumienia fenomenu Jana Twardowskiego, a także porz...
Czytaj więcej

04.12.2021

Niniejszy podręcznik jest zbiorem opracowanych w latach 2018-2021 planów zajęć i warsztatów twórczego pisania, w których brali udział studenci kierunku Zarządzanie Instytucjami Artystycznymi na Uniwersytecie Gdańskim. Przygotowane przez studentów konspekty mogą posłużyć nauczycielom w prowadzeniu warsztatów z twórczego pisania. Szczegółowo ujęte grupy odbiorców wyznaczają szeroki zasięg, od prowadzonych w soboty warsztatów dla niepracujących matek do medytacyjno-relaksujących zajęć dla studentów...
Czytaj więcej
Patronaty Biblionetki
Biblionetka potrzebuje opiekunów
Recenzje

Użytkownicy polecają:

Redakcja poleca: