Ostatnio dodane książki

Książki zaklasyfikowane do:
Termin dodania:

26.07.2020

"Mówią, że był on i pozytywistą, i sceptykiem, i cynikiem" - pisał o Adolfie Dygasińskim przyjaciel, Antoni Sygietyński. Żadnemu chyba twórcy nie przyklejono tylu etykiet, co autorowi "Beldonka". Określano go m.in. "Homerem walki o byt", "piewcą natury", "poetą wsi i świata zwierzęcego", "polskim Kiplingiem", "materialistą znad Nidy", "modelowym polskim naturalistą", "poetą tajemnic bytu". Do tego repertuaru podsumowujących interpretacje formuł autorka książki dodaje jeszcze jedną: "niepoprawny ...
Czytaj więcej
"Wysoka wartość, a dodam, że nawet niezwykłość tej książki polega na nowatorstwie i trafności wybranego i zastosowanego przez autorkę instrumentarium badawczego pozwalającego w sposób ściśle umotywowany dokonać znakomitej, odkrywczej interpretacji, czy raczej – reinterpretacji – twórczości Dygasińskiego i tym samym zweryfikować dotychczasowe sądy historyków literatury o prozie autora »Zająca«. […] Książka jest starannie zredagowana, istotną jej zaletą jest przejrzystość kompozycyjna, dyscyplina ...
Czytaj więcej

21.07.2020

Czytaj więcej

17.07.2020

Czytaj więcej

15.07.2020

Czytaj więcej

14.07.2020

"Literacki kapitalizm. Obrazy abstrakcji ekonomicznych w literaturze polskiej drugiej połowy XIX wieku" stanowi propozycję analizy kapitalizmu na podstawie literackich źródeł historycznych. Omawiane powieści, a także opowiadania, dramaty czy wiersze zostały potraktowane jako medium wiedzy o ówczesnej gospodarce i społeczeństwie, a jednocześnie poddano wnikliwej obserwacji ich ideologię. W książce przedstawiono metodologię badania tekstów literackich odwołującą się do nowej lektury pism Karol...
Czytaj więcej

13.07.2020

Czytaj więcej

04.07.2020

Książka poświęcona problemowi Obcości. Autor stawia tezę, że językowo-tekstowa perspektywa, w jakiej człowiek postrzega rzeczywistość, powoduje, iż liczne i różnorakie jej przejawy uznawane są za niedostępne człowiekowi i wyłączone z możliwości nawiązania relacji komunikacyjnej. Autor omawia sposoby wyrażania skrajnych, często granicznych form doświadczenia dostępnego umysłom ludzkim za pomocą języka literackiego stosowanego w prozie europejskiej i amerykańskiej XX wieku. Analiza prowadzona j...
Czytaj więcej
"»Oralność i mnemonika. Późny barok w kulturze polskiej« to »komunikacyjna« opowieść o funkcjonowaniu styku oralności i kultury piśmiennej w czasach saskich. Zastosowanie aparatury teoretycznej, jakiej dostarczają prace Waltera J. Onga, Erica A. Havelocka, Frances A. Yates, Edwarda T. Halla i in. pozwoliło w zjawisku »cofnięcia się« druku na korzyść obiegu rękopiśmiennego dostrzec element szerszego procesu - kontrnatarcia świata sztuki pamięci i sprzęgniętej z nią oralności, będącego odpowiedzią...
Czytaj więcej
Książka poświęcona jest historii prozaizacji prozy polskiej. Autorka przywołuje znane postacie polskiej literatury, jak Miron Białoszewski czy Edward Stachura, oraz stara się zinterpretować najważniejsze ogniwa procesu prozaizacji w kontekście dzieł wybranych twórców. Autorka zadaje pytanie, w jaki sposób opozycja oralności i piśmienności w dziełach wybranych pisarzy wkracza do literatury artystycznej i co się z nią dalej dzieje, jak zatem tę literaturę w różnych formach przekształca i zbliża ją...
Czytaj więcej
Patronaty Biblionetki
Biblionetka potrzebuje opiekunów
Recenzje

Użytkownicy polecają:

Redakcja poleca: