Ostatnio dodane książki

Książki zaklasyfikowane do:
Termin dodania:

28.11.2017

 • Tytuł: Conradiana
 • Autor: Blüth Rafał Marceli
 • Tłumacz: -
 • Kategoria: Literatura naukowa i popularnonaukowa
 • Gatunek: językoznawstwo, nauka o literaturze
 • Forma: esej (szkic literacki) / zbiór esejów (szkiców)
 • Język oryginalny: polski
 • Serie wydawnicze:
 • Rok pierwszego wydania: 2017
 • Do BiblioNETki wprowadził(a): agnesines
Szkice pisane przystępnym językiem, a przy tym zachowujące walor pracy naukowej, są barwną opowieścią o różnych aspektach twórczości i biografii Conrada. Blüth pytał o psychologiczne powody młodzieńczej decyzji opuszczenia kraju przez przyszłego pisarza, tropił związki jego biografii z twórczością, analizował pesymistyczny, choć wolny od rozpaczy światopogląd Conrada. W książce po raz pierwszy przedrukowano cały zachowany dorobek conradowski Rafała Marcelego Blütha, dotychczas w dużej części roz...
Czytaj więcej

22.11.2017

„Autorka podejmuje istotny problem, z którym zmaga się współczesna dydaktyka polonistyczna: jak powinna wyglądać nowoczesna formacja postaw patriotycznych? Temat jest trudny. Często podejmowany w kontekście sporów ideologicznych, pełnych emocji. Agnieszka Kania podchodzi do niego z zachowaniem spokoju, racjonalnie i metodycznie. Zadaje pytanie, jak współcześnie jest rozumiany patriotyzm, czym jest nowocześnie pojmowana tożsamość narodowa. Rozważa problem w różnych aspektach. Analizuje zapisy pro...
Czytaj więcej
Modernizm miał swoje duchy i potwory. Niekiedy dyskredytował gotycyzm pisany serio, spychał go na margines albo bawił się w pastisze. Gotycyzm jest narracją słabo dostrzegalną i niezbyt cenioną w polskiej kulturze. Przeczytać „Ciemności kryją ziemię” Andrzejewskiego nie jako alegorię stalinizmu, lecz jako klasyczną powieść gotycką? Uznać „Skandal w Wesołych Bagniskach” Choromańskiego za bezpośrednią inspirację „Opętanych” Gombrowicza? Białoszewski wywołujący duchy w PRL-owskiej Warszawie i przeb...
Czytaj więcej

19.11.2017

Czytaj więcej

18.11.2017

Czytaj więcej
– Klasyczny, hybrydyczny, transmedialny... – Zapomniany prekursor (Gustaw Daniłowski – Świadek i apologeta (Juliusz Kaden-Bandrowski) – Żołnierz i reporter dwóch światowych wojen (Melchior Wańkowicz) – Wojenne reportaże i "opowieści" (Ksawery Pruszyński) – W powietrzu i na morzu (Arkady Fiedler) – W cieniu brata, we władzy faktów (Mieczysław Pruszyński) – Na pokładach okrętów PMW (Stanisław Strumph-Wojtkiewicz) – Na konwojowym szlaku (Bohdan Pawłowicz) – W armii Berlinga (Janusz...
Czytaj więcej
Niniejszy tom jest monografią twórczości publicystycznej Juliusza Kadena-Bandrowskiego (1885–1944), pisarza znanego dziś przede wszystkim z powstałych w dwudziestoleciu międzywojennym skandalizujących powieści polityczno-społeczno-obyczajowych ("Generał Barcz", "Mateusz Bigda", "Czarne skrzydła"). Tymczasem jego przebogaty dorobek publicystyczny obejmujący kilkanaście książek oraz drukowanych w prasie kilkaset tekstów, prezentujących różne gatunki, długo (także ze względów cenzuralnych w czasach...
Czytaj więcej

08.11.2017

 • Tytuł: Światowa republika literatury
 • Autor: Casanova Pascale
 • Tłumacz: Gałuszka Elżbieta, Turczyn Anna
 • Kategoria: Literatura naukowa i popularnonaukowa
 • Gatunek: językoznawstwo, nauka o literaturze
 • Forma: monografia
 • Język oryginalny: francuski
 • Serie wydawnicze:
 • Rok pierwszego wydania: 1999
 • Rok pierwszego wydania polskiego: 2017
 • Do BiblioNETki wprowadził(a): ktrya
Niezależnie od tego, co głosi złota legenda literatury, istnieje niewidzialna i potężna struktura literackiej uniwersalności. Owa światowa republika literatury ma swój południk Greenwich, względem którego mierzy się skalę nowatorstwa i nowoczesności dzieł. Niniejsza książka odtwarza dzieje i opisuje strukturę tej literackiej republiki. Jednakże kraina literatury nie jest zaczarowaną wyspą czystych form. To uniwersum, w którym panuje nierówność; terytorium, gdzie literacko najubożsi doświadczają ...
Czytaj więcej
 • Tytuł: Jakimi istotami jesteśmy?
 • Autor: Chomsky Noam
 • Tłumacz: Rybski Jarosław
 • Kategoria: Literatura naukowa i popularnonaukowa
 • Gatunek: językoznawstwo, nauka o literaturze
 • Forma: esej (szkic literacki) / zbiór esejów (szkiców)
 • Język oryginalny: angielski
 • Serie wydawnicze:
 • Rok pierwszego wydania polskiego: 2017
 • Do BiblioNETki wprowadził(a): il93
Noam Chmsky (ur. 1928) to chyba obecnie najsłynniejszy amerykański naukowiec, na pewno najczęściej cytowany. Jest lingwistą, psychologiem, filozofem, a także niezwykle zaangażowanym politycznie działaczem lewicowym, Intelektualistą lewicowym, sam deklaruje się jako anarchosyndykalista. Ale jednak przede wszystkim jest najbardziej obecnie wpływowym psycholingwistą, twórcą tzw. gramatyki generatywnej. Noam Chomsky znany jest jako twórca nowoczesnej lingwistyki, współtwórca kognitywistyki i działac...
Czytaj więcej

02.11.2017

Drugi tom serii obejmuje teksty dotyczące dwóch kręgów i odmiennych okresów rozwojowych piśmiennictwa arabskiego. Pierwszy, „Teologia i prawo islamu”, obejmuje studium poświęcone czystości rytualnej w islamie i przekład średniowiecznego traktatu eschatologicznego. Druga część dotyczy współczesnej literatury pięknej i prezentuje przekłady utworów dwóch współczesnych arabskich pisarzy emigracyjnych. [Wydawnictwo Akademickie Dialog, 2000]
Czytaj więcej
Zbiór prac naukowych prezentujących dorobek Zakładu Arabistyki i Islamistyki Uniwersytetu Warszawskiego. Pierwszy tom zawiera studia nad sztuką przekładową romantyków polskich oraz przekład arabskiego romansu rycerskiego „Opowieść o Az-Zirze Salimie”. [Wydawnictwo Akademickie Dialog, 1997]
Czytaj więcej
"Klasyczna literatura tybetańska" pod redakcją J.I. Cabezóna i R.R. Jacksona – wybitnych tybetologów amerykańskich − od lat jest uznawana za najbardziej kompletny i najlepszy podręcznik literatury tybetańskiej. Obszerność i zasięg oddziaływania liczącej ponad 1300 lat historii literatury tybetańskiej sytuują ją wśród najważniejszych tradycji Azji. Przemożny wpływ na jej rozwój miała kultura indyjska – sanskryt i przebogate dziedzictwo tradycji buddyjskiej. Na przestrzeni wieków formy pisane z...
Czytaj więcej
Ilustrowana licznymi fotografiami historia 200 lat indyjskiej literatury tworzonej po angielsku przede wszystkim przez Indusów. Obejmuje okres od 1800 roku, prezentując dokonania poetów, powieściopisarzy, dramaturgów i tłumaczy, zarówno tych niesłusznie zapomnianych, jak i znanych całemu światu, jak Salman Rushdie. Kolejne rozdziały zostały poświęcone bądź pojedynczym autorom, bądź ich grupie albo ewolucji wybranego gatunku literackiego, oddając specyfikę indyjskiej twórczości w języku kolonizat...
Czytaj więcej
Al-Dżahiz, arabski uczony z IX wieku, należy do tych myślicieli, których udział w rozwoju światowej nauki nie został rozpoznany i doceniony. Ten wielki erudyta i twórca licznych dzieł z różnych dziedzin sformułował m.in. teorię komunikacji społecznej, którą można porównać z teorią dyskursu Michaiła Bachtina z końca XX stulecia. Opinie średniowiecznego arabskiego intelektualisty z Basry zadziwiają swoją trafnością i w ogóle nie straciły na aktualności. Autorka rozprawy stara się oddać sprawied...
Czytaj więcej
Książka poświęcona jest dziejom kształtowania się niepowtarzalnego fenomenu, jakim jest współczesny światopogląd Irańczyków. Od starożytności po czasy najnowsze literatura dokumentuje ten proces. Wywiera ona też decydujący wpływ na rozumienie przez mieszkańców Iranu własnej historii i roli w świecie oraz na ich system wartości. Propaganda wykorzystywała przez wieki te możliwości oddziaływania literackich form. Nawiązując do tych zjawisk, autorka ukazuje trwałość perskich paradygmatów wyobraźni p...
Czytaj więcej
Początek XVIII wieku wprowadził Imperium Osmańskie w dwustuletni okres reform modernizacyjnych, które miały na celu stworzenie z sułtanatu osmańskiego nowoczesnego państwa na wzór europejski. Reformy te, wprowadzane odgórnie przez sułtana i jego ministrów przy poparciu wąskiej grupy ludzi światłych i wykształconych, spotykały się z oporem i niechęcią większości społeczeństwa, bardzo religijnego i tradycyjnego. Jednak zmiany następowały nieuchronnie, a proces ten znalazł swe odzwierciedlenie w li...
Czytaj więcej
W studium literatury indyjskiej autorstwa Barbary Grabowskiej zachwyca kalejdoskop barwnych wątków dotyczących relacji bogów i bohaterów z niebiankami i ziemiankami zawartych w dwóch wielkich epopejach, Mahabharacie i Ramajanie, innych sanskryckich tekstach klasycznych oraz nowszych bengalskich. Autorka prowadząc rozważania o erotycznych skandalach na indyjskim Olimpie, sposobach zawierania małżeństw czy związkach Kryszny z kobietami, zwraca uwagę na fakt, że w literaturze indyjskiej ukształtow...
Czytaj więcej

01.11.2017

Czytaj więcej
Patronaty Biblionetki
Biblionetka potrzebuje opiekunów
Recenzje

Użytkownicy polecają:

Redakcja poleca: