Ostatnio dodane książki

Książki zaklasyfikowane do:
Termin dodania:

30.05.2016

Prezentowana monografia naukowa przedstawia bardzo ważny i aktualny problem kondycji zabawy w kulturze współczesnej na trzech zasadniczych polach. Po pierwsze, opisano potencjał zabawy kulturotwórczej („świątecznej”) i jego ponadczasowy charakter w ujęciu teoretycznym i historycznym. Po drugie, przedstawiono status i kondycję zabawy oraz jej praktykę we współczesności na gruncie kultury popularnej. Po trzecie, zarysowano koncepcję współczesnego modelu zabawy kulturotwórczej, który w książce okre...
Czytaj więcej
 • Tytuł: Narracja w powieści graficznej
 • Autor: Tuszyńska Kamila
 • Tłumacz: -
 • Kategoria: Literatura naukowa i popularnonaukowa
 • Gatunek: językoznawstwo, nauka o literaturze
 • Forma: monografia
 • Język oryginalny: polski
 • Rok pierwszego wydania: 2016
 • Do BiblioNETki wprowadził(a): wwwojtusOpiekun BiblioNETki
"Narracja w powieści graficznej" to: – Pierwsza książka poświęcona w całości narracji w powieści graficznej – Najbardziej aktualne i szczegółowe omówienie opracowań oraz teorii – Oryginalne teksty źródłowe z obszarów badawczych USA, Europy Zachodniej, Środkowej i Wschodniej opatrzone komentarzem – Propozycje nowych narzędzi badawczych, terminów i koncepcji "Wydaje się, że komiksowi w Polsce wciąż brakuje odpowiednio donośnego głosu naukowców i teoretyków. Wprawdzie ukazuje się pismo k...
Czytaj więcej

29.05.2016

Książka jest próbą refleksji zarówno nad samym zagadnieniem recepcji twórcy "obcego" (twórcy innej kultury i innego języka) w kulturze narodowej, jak i próbą monograficznego ujęcia polskiej recepcji Walta Whitmana, powszechnie znanego jako "bard Ameryki". Heterogeniczność i wieloaspektowość zagadnienia recepcji znajduje swój wyraz w konstrukcji książki, która opisuje obecność Walta Whitmana w kulturze polskiej z wielu przenikających się perspektyw: komunikacyjnej (sposoby prezentowania Whitmana ...
Czytaj więcej
Monografia Marty Skwary jest zarówno próbą doprecyzowania języka teoretycznego stosowanego do badania przekładów w kulturze narodowej, jak i wszechstronną analizą i interpretacją funkcjonowania wierszy Walta Whitmana w kulturze polskiej. Wychodząc od dobrze znanej w translatologii formuły "serii przekładowej" autorka rozszerza pojęcie serii tekstów związanych z oryginałem i jego przekładami o rozmaite nawiązania intertekstualne i intersemiotyczne (wprowadzając pojęcie "serii tekstualizacji"). Wz...
Czytaj więcej

28.05.2016

"Pomnożyć serca dostatek. O poetkach, poetach i prozaikach" zawiera wspomnienia, listy i komentarze krytycznoliterackie o: Hannie Nowosielskiej, Celinie Tatarkiewicz, Janie Piepce, Ludmile Marjańskiej, Janie Drzeżdżonie, Wojciechu Czerniawskim, Andrzeju Łuczeńczyku, Tadeuszu Siejaku, Stanisławie Kopiec i Lilli Latus. [Wydawnictwo Nowy Świat, 2004]
Czytaj więcej
 • Tytuł: Nić Ariadny: Z notatnika recenzentki
 • Autor: Jentys Maria
 • Tłumacz: -
 • Kategoria: Literatura naukowa i popularnonaukowa
 • Gatunek: językoznawstwo, nauka o literaturze
 • Forma: esej (szkic literacki) / zbiór esejów (szkiców)
 • Język oryginalny: polski
 • Rok pierwszego wydania: 2005
 • Do BiblioNETki wprowadził(a): Astral
Czytaj więcej
Czytaj więcej

27.05.2016

Maria Jentys jako krytyk literacki ma swój własny sposób widzenia, własny styl. Jest rozumiejącym czytelnikiem. Jej narracja jest budowana podwójnie. Skierowana zostaje do słuchacza, czytelnika jej opowieści krytyckiej, któremu opowiada przeczytane historie, przybliża też autorów, zachęca do zapoznania się z nimi. [Wydawnictwo Adam Marszałek, 2009]
Czytaj więcej

26.05.2016

 • Tytuł: Kąt patrzenia: Notatki literackie
 • Autor: Łukasiewicz Jacek
 • Tłumacz: -
 • Kategoria: Literatura naukowa i popularnonaukowa
 • Gatunek: językoznawstwo, nauka o literaturze
 • Forma: esej (szkic literacki) / zbiór esejów (szkiców)
 • Język oryginalny: polski
 • Rok pierwszego wydania: 2016
 • Do BiblioNETki wprowadził(a): ktrya
"Kąt widzenia" to zapisy znakomitego krytyka literackiego i historyka literatury, które pochodzą głównie z jego autorskiej rubryki "Notatki literackie" prowadzonej na łamach miesięcznika "Odra". Kilka z nich opublikowanych zostało w "Tygodniku Powszechnym", "Kwartalniku Artystycznym" i "Nowych Książkach", są tu także teksty dotąd niedrukowane. Jak możemy przeczytać w posłowiu do książki: "Nie jest to dziennik krytyka. Krytyk czyta systematycznie nowości, towarzyszy autorom, proponuje nowe kat...
Czytaj więcej

24.05.2016

Czytaj więcej

23.05.2016

„Historia języka niemieckiego” Norberta Morcińca to książka dająca przegląd dziejów języka niemieckiego od czasów pojawienia się pierwszych tekstów staroniemieckich aż po czasy współczesne. Prezentacja zawiera rozdziały o języku niemieckim wśród innych języków germańskich oraz o przyczynach zmian językowych. Rozdziały poświęcone poszczególnym etapom rozwoju języka poprzedzone zostały krótkim omówieniem dziejów polityczno-społecznych epoki, bez których trudno byłoby w pełni zrozumieć zjawiska...
Czytaj więcej

22.05.2016

Czytaj więcej

21.05.2016

 • Tytuł: Rosyjska szkoła stylistyki
 • Autor: Tynianow Jurij
 • Tłumacz: Siedlecki Franciszek
 • Kategoria: Literatura naukowa i popularnonaukowa
 • Gatunek: językoznawstwo, nauka o literaturze
 • Forma: esej (szkic literacki) / zbiór esejów (szkiców)
 • Język oryginalny: rosyjski
 • Rok pierwszego wydania polskiego: 1970
 • Do BiblioNETki wprowadził(a): cypek
Czytaj więcej

20.05.2016

 • Tytuł: Lec: Autobiografia słowa
 • Autor: Kośka Lidia
 • Tłumacz: -
 • Kategoria: Literatura naukowa i popularnonaukowa
 • Gatunek: językoznawstwo, nauka o literaturze
 • Forma: monografia
 • Język oryginalny: polski
 • Rok pierwszego wydania: 2015
 • Do BiblioNETki wprowadził(a): WiadomościOpiekun BiblioNETki
"Obszerna monografia Stanisława Jerzego Leca, pióra Lidii Kośki imponuje tak rozmiarami projektu, jak i jego formatem intelektualnym, oraz przenikliwością zamysłu. Jest to bowiem nie tylko opis życia i twórczości Leca, ale przede wszystkim opis życia nieopowiedzianego dotąd, właściwie nieznanego, bo skrytego pod stereotypowymi formułkami, iż był to poeta, który przed wojną »lewicował« i pisywał satyry, podczas wojny więzień obozu i partyzant, później ktoś komu przylepiano łatkę socrealisty, a po...
Czytaj więcej
Książka, którą właśnie oddaję w ręce czytelników, jest owocem kilkuletniej pracy naukowej poprzedzonej dociekliwą, choć z początku niezbyt usystematyzowaną refleksją odbiorcy utworów fantastycznych uzbrojonego w aparat poznawczy badacza literatury. Ujmując rzecz najprościej, jest ona próbą odczytania konwencji literackiej – fantastyki grozy nie przez pryzmat właściwych jej tematów i motywów oraz typowych schematów fabularnych, co przez lata było domeną tradycyjnie zorientowanego literaturoznawst...
Czytaj więcej

19.05.2016

Ciało jako inny, obcy, wykluczony, ciało jako przestrzeń napięcia między tożsamością a innością, ciało poza innością i tożsamością. Ciało-tekst - otwarte. Ciało o zmiennej intensywności, bez ustanku pulsujące między tym, co obce a tym, co tożsame. Ciało ustanawiające granice, by w kolejnym kroku je znieść, mówiące: "ja", by zaraz temu zaprzeczyć, tworzące wnętrze i rozpływające się w zewnętrzności pofałdowanej powierzchni. Ciało radykalnie zróżnicowane, to zwierzęce, to ludzkie, to przestrzenne,...
Czytaj więcej
"Przez ucho do serca Dlaczego pewnych ludzi słuchamy jak zaczarowani, a przy innych zasypiamy po pięciu minutach? Może ci pierwsi mówią mądrzej? Ciekawiej? A może: ładniej, płynniej, dynamiczniej? Tak, to właśnie to – po prostu mówią lepiej! Zdają sobie sprawę z tego, że głos, sposób jego modulacji, odpowiednie wznoszenie się i opadanie tonu to ich najsilniejsza broń osobista. Używają jej, by zjednać sobie ludzi. Myślisz, że umiejętność czarowania głosem opanowali ot tak, bez wysiłku? Mylisz ...
Czytaj więcej

18.05.2016

Czytaj więcej
Czytaj więcej
Czytaj więcej
Książka jest zbiorem tekstów powstałych w związku z konferencją naukową zatytułowaną „Fascynacja, zachwyt, zakręcenie w polskiej literaturze XIX wieku”. Przedmiotem refleksji autorów stały się dzieła największych polskich twórców romantyzmu, pozytywizmu oraz Młodej Polski: Słowackiego, Fredry, Chopina, Konopnickiej, Prusa, Orzeszkowej, Żeromskiego i Witkiewicza. Spotkaniu przyświecał cel reinterpretacji literackiego kanonu XIX wieku, rewindykacji podstawowych haseł i założeń tego okresu. Autorzy...
Czytaj więcej

17.05.2016

Czytaj więcej
Czytaj więcej
Czytaj więcej

16.05.2016

 • Tytuł: Rozmowa o drzewach
 • Autor: Kopacki Andrzej
 • Tłumacz: -
 • Kategoria: Literatura naukowa i popularnonaukowa
 • Gatunek: językoznawstwo, nauka o literaturze
 • Język oryginalny: polski
 • Rok pierwszego wydania: 2016
 • Do BiblioNETki wprowadził(a): LouriOpiekun BiblioNETki
"Co to za czasy, kiedy rozmowa o drzewach jest prawie zbrodnią, bo zawiera w sobie milczenie o tylu niecnych czynach" – to zdanie z wiersza Bertolta Brechta "Do potomków" stało się po 1945 roku powodem bodaj najdłuższej i najoryginalniejszej debaty w dziejach literatury niemieckojęzycznej. Zainspirowała do udziału całą rzeszę poetów, a ze względu na swoją formę nie ma sobie podobnych: dyskutanci mówią bowiem wierszem. Z wierszy zaś wynikła mapa dyskursów, jaką w ciągu kilku dziesięcioleci powoje...
Czytaj więcej

15.05.2016

Czytaj więcej
 • Tytuł: Wyspa pełna tajemnic
 • Autor: Carpentier Gilles
 • Tłumacz: Czubaszek Krzysztof
 • Kategoria: Literatura naukowa i popularnonaukowa
 • Gatunek: językoznawstwo, nauka o literaturze
 • Język oryginalny: francuski
 • Serie wydawnicze:
 • Rok pierwszego wydania polskiego: 1999
 • Do BiblioNETki wprowadził(a): Astral
Czytaj więcej

08.05.2016

Czytaj więcej
 • Tytuł: Pan i niewolnik: Lukács, Bachtin i idee ich czasów
 • Autor: Tihanov Galin
 • Tłumacz: Adamiak Marcin
 • Kategoria: Literatura naukowa i popularnonaukowa
 • Gatunek: językoznawstwo, nauka o literaturze
 • Forma: esej (szkic literacki) / zbiór esejów (szkiców)
 • Język oryginalny: bułgarski
 • Serie wydawnicze:
 • Rok pierwszego wydania: 2000
 • Rok pierwszego wydania polskiego: 2010
 • Do BiblioNETki wprowadził(a): cypek
Galin Tihanov (ur. 1964, Bułgaria) jest profesorem literatury porównawczej i historii intelektualnej na Uniwersytecie w Manchesterze. Kieruje Instytutem Kultur Kosmopolitycznych. Jego zainteresowania badawcze koncentrują się wokół historii idei (takich zwłaszcza, jak kosmopolityzm, XX-wieczna emigracja, konserwatyzm) i literatur oraz literaturoznawstwa środkowo- i wschodnioeuropejskiego. "Pan i niewolnik" jest porównawczym studium historii idei. Wnikliwe filologiczne analizy pisarstwa Lukács...
Czytaj więcej

05.05.2016

 • Tytuł: Studia z historii i teorii literatury
 • Autor: Kaczorowski Jerzy
 • Tłumacz: -
 • Kategoria: Literatura naukowa i popularnonaukowa
 • Gatunek: językoznawstwo, nauka o literaturze
 • Forma: rozprawa naukowa / zbiór rozpraw
 • Język oryginalny: polski
 • Rok pierwszego wydania: 2016
 • Do BiblioNETki wprowadził(a): LouriOpiekun BiblioNETki
„Literatura jest przedmiotem, który posiada swoje jasne centrum i peryferie, na których miesza się z ciemnością. Rozpoznaję ją jak tę jedyną, wyjątkową kobietę, po figurze, po oczach, gestach, zapachu, za którymi tęsknię i które chciałbym zatrzymać do końca. Czy mogę jej przestać pragnąć i znudzić się nią? Uważam więc, że ten, kto chce, może zdefiniować literaturę (a kto nie chce, nie może). Ktoś zwrócił mi uwagę, że na okładce książki »Kulturowe teorie literatury« widnieje obraz rozrzucon...
Czytaj więcej
Patronaty Biblionetki
Biblionetka potrzebuje opiekunów
Recenzje

Użytkownicy polecają:

Redakcja poleca: