Ostatnio dodane książki

Książki zaklasyfikowane do:
Termin dodania:

26.02.2016

Czytaj więcej
Czytaj więcej
Czytaj więcej
Czytaj więcej
Czytaj więcej

25.02.2016

Antoni Smuszkiewicz – polonista: historyk literatury, krytyk i dydaktyk; emerytowany profesor zwyczajny Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz profesor Wyższej Szkoły Nauk Humanistycznych i Dziennikarstwa (obecnie Collegium Da Vinci) w Poznaniu. Specjalista w zakresie polskiej literatury dla dzieci i młodzieży, literatury współ­czesnej (zwłaszcza fantastycznej) i metodyki nauczania. Autor ponad 120 różnych publikacji, w tym książek: „Stereotyp fabularny fantastyki naukowej” (1980), „...
Czytaj więcej

22.02.2016

Czytaj więcej

21.02.2016

"Wrocławskie językoznawczynie stworzyły pierwszy w dziejach polskiej leksykografii słownik, który gromadzi wyłącznie nazwy żeńskie, w lingwistyce określane jako feminatywa. Autorki, wychodząc od typologicznej prawdy o polszczyźnie, że jest ona od stuleci językiem bogatym pod względem procesów derywacyjnych w zakresie kategorii żeńskości, zwróciły m.in. uwagę na wiek XIX, kiedy prawdziwie rozkwitły tendencje emancypacyjne i narodziła się naturalna potrzeba nowego nazewnictwa funkcji, zawodów, ...
Czytaj więcej

20.02.2016

Singielki, nastolatki, żony, matki, ciotki, babcie, siostry… to książka dla was! Oto książka, której powstania kompletnie nie planowałyśmy. Inspiracją do jej napisania stała się seria „Pięćdziesiąt twarzy Greya”, którą przeczytało tak wiele kobiet (nawet wierzących!), czego, mówiąc szczerze, się nie spodziewałyśmy. Jak to się stało, że ta słabo napisana trylogia rozeszła się w nakładzie ponad 70 milionów egzemplarzy zaledwie w trakcie pierwszego roku sprzedaży? I nie chodzi tu tylko o tę konk...
Czytaj więcej
 • Tytuł: Przestrzeń literacka
 • Autor: Blanchot Maurice
 • Tłumacz: Falkowski Tomasz
 • Kategoria: Literatura naukowa i popularnonaukowa
 • Gatunek: językoznawstwo, nauka o literaturze
 • Forma: esej (szkic literacki) / zbiór esejów (szkiców)
 • Język oryginalny: francuski
 • Serie wydawnicze:
 • Rok pierwszego wydania: 1955
 • Rok pierwszego wydania polskiego: 2016
 • Do BiblioNETki wprowadził(a): agnesines
Opublikowana po raz pierwszy w roku 1955, "Przestrzeń literacka" stanowiła przełom w sposobie pisania o literaturze, a także w myśli samego autora. Blanchot, pisząc niezwykle literackim stylem o literaturze, ujmuje ją przede wszystkim jako wyjątkowe wyzwanie dla naszej uwagi. Zgłębia zarówno proces czytania, jak i proces pisania, nieustannie odnosząc oba do problemu czasu, historii, przemijania i śmierci. Jest to nie tyle metodyczna rozprawa akademicka, ile zbiór medytacji nad doświadczeniem lit...
Czytaj więcej

19.02.2016

"Panie i Panowie! Poetki i poeci! Urodzeni po 1960 roku laureaci konkursów i przyszli nobliści! Wszyscy jesteście postmodernistami. A jeśli wy jesteście postmodernistami - to ja nie (chociaż kiedyś byłem)". "Maniakalna potrzeba potwierdzania przełomów politycznych przełomami w literaturze spowodowała na początku lat dziewięćdziesiątych powstanie ciśnienia oczekiwań wobec twórców młodszego pokolenia, które to ciśnienie, wraz z liberalną teorią wolnego rynku, doprowadziło do wytrysku »brulionu«...
Czytaj więcej
Jerzy Topolski (1928-1998), historyk; uczony o światowym rozgłosie. W latach 1946-1950 studiował na Uniwersytecie Poznańskim, gdzie w 1951 r. uzyskał stopień doktora. Profesorem nadzwyczajnym został w 1961 r., a zwyczajnym w 1968 r. Od 1971 r. był członkiem korespondentem, a od 1976 r. członkiem rzeczywistym Polskiej Akademii Nauk. Cały okres swej kariery zawodowej związał z Uniwersytetem im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, gdzie w latach 1981-1987 był dyrektorem Instytutu Historii. Wykładał też n...
Czytaj więcej

18.02.2016

„Książka Justyny Budzik poświęcona jest twórczości siedmiu polskich poetów (kilku pokoleń) osiadłych w Kanadzie w różnych dekadach po zakończeniu II wojny światowej. Poezja Bogdana Czaykowskiego, Andrzeja Buszy, Floriana Śmieji, Wacława Iwaniuka, Edwarda Zymana, Marka Kusiby i Romana Sabo posłużyła Autorce do wnikliwej refleksji na temat sytuacji polskiego twórcy w Kraju Klonowego Liścia, »ze szczególnym uwzględnieniem dychotomii zadomowienia i wyobcowania« (jak czytamy we »Wstępie«). W pracy zn...
Czytaj więcej
Czytaj więcej

15.02.2016

Czytaj więcej

12.02.2016

Książka ta mówi o kryptoteologiach literatury, o jej bogach ukrytych. Zwolennicy drogi negatywnej zabraniają mówić o deus absconditus, przekonani, że tylko najwyższe milczenie może nas zbliżyć do Niewyrażalnego. Jak powiedział Paul Celan, jeden z moich przewodników po literackich kryptoteologiach, każdy wiersz posiada swego boga ukrytego – co jednak wcale nie oznacza, że z tego powodu należałoby zostawić go w świętym, nienaruszalnym spokoju. Przeciwnie, deus absconditus literatury to tajemnicza ...
Czytaj więcej

11.02.2016

Autor książki idzie tropem instynktu twórczego, który powołuje do życia artystyczne światy, mitologizuje rzeczywistość i uczestniczy w formowaniu osobowości człowieka. Jest to zarówno opis procesu twórczego, jak też refleksja nad dziełem i samym twórcą. "Książka jako całość daje dobry wgląd w osobowość pisarską i naukową Dziekanowskiego. Szczególnie cenne wydaje się akcentowanie osobistego stosunku do omawianych zagadnień, teorii i tekstów literackich. Autor prezentuje w niekonwencjonalny s...
Czytaj więcej
Na książkę składają się rozmowy autora, pisarza i badacza świadomości literackiej z osobami uprawiającymi poezję, prozę, krytykę literacką, eseistykę, jak też interesującymi się szerszymi zagadnieniami literatury, sztuki, kultury i twórczości. Dialogi poszerzają rozumienie literatury, bohatera literackiego i dialogu każdego człowieka z wyobraźnią i kulturą. [Eneteia, 2006]
Czytaj więcej

08.02.2016

 • Tytuł: Mówiąc inaczej
 • Autor: Mikuła Paulina
 • Tłumacz: -
 • Kategoria: Literatura naukowa i popularnonaukowa
 • Gatunek: językoznawstwo, nauka o literaturze
 • Forma: poradnik
 • Język oryginalny: polski
 • Rok pierwszego wydania: 2016
 • Do BiblioNETki wprowadził(a): LouriOpiekun BiblioNETki
Nie idź po najmniejszej linii oporu i weź tą książkę na tapetę – bynajmniej, nie pożałujesz! Jeśli w powyższym zdaniu nie znalazłeś co najmniej trzech błędów, ta książka jest dla Ciebie! Paulina rozwiewa wątpliwości językowe i pokazuje, że nauka poprawnej polszczyzny może być doskonałą rozrywką! W książce opartej na formacie internetowego vloga znajdziesz jeszcze więcej nowych, zabawnych i prostych sposobów na zapamiętanie zasad poprawnej polszczyzny. #Mówiąc_Inaczej #FlowBooks #MikułaU...
Czytaj więcej

06.02.2016

Czytaj więcej

05.02.2016

Publikacja przedstawia twórczość Przybosia z perspektywy historii oraz przez pryzmat teorii literatury. Ukazuje osobisty charakter dialogu awangardzisty z tradycją, zasady funkcjonowania jego warsztatu, najważniejsze założenia poetyki i fundamentalne elementy światopoglądu. Podejmując problemy tradycji literackiej, poeta interesuje się współczesnym odbiorem dawnych dzieł. Nawiązuje w swoich lirykach i szkicach do tych, które wzbudzają emocje dwudziestowiecznego odbiorcy. Autorka analizuje postaw...
Czytaj więcej
"W stronę raju. O literackiej i filmowej twórczości Lecha Majewskiego" to monografia poświęcona działalności artystycznej jednego z tych twórców, którzy równie swobodnie wypowiadają się w filmie, jak i literaturze, a także w innych sztukach: muzyce, wideoarcie czy instalacji multimedialnej. Kluczowy temat jego dzieł, poszukiwanie raju, pokazany jest jako współczesne dążenie do syntezy sztuk – metaforycznego obrazu zapomnianej błogości, którą można osiągnąć tylko w ten sposób. Książka pokazuje tw...
Czytaj więcej
Rozprawa przedstawia związek kultury totalitarnej z tradycją utopii literackiej, omawia jej recepcję w Polsce lat stalinowskich, ukazuje ideologię postępu, tak ważną w komunizmie i w kulturze nowoczesnej, a także przybliża wizje historii w literaturze oraz bolszewicką koncepcję dziejów. Kultura socrealistyczna interpretowana w całości jako utopia społeczna znajduje swoje odbicie w utworach SF doby stalinowskiej, mających charakter literackiej utopii: wbrew założeniom socrealizmu odrzucającego ws...
Czytaj więcej
"Protestancka »pełnia dnia« w kulturze polskiej (lata 1560-1658) to okres burzliwy z powodu sporów dogmatycznych, ale też intelektualnie wyrobiony, inspirowany bodźcami dojrzałej kultury renesansowej, obfitujący w znakomite dokonania pisarskie. Ówczesne piśmiennictwo uzewnętrzniło odrębność protestanckiego modelu kultury i wysoką samoświadomość ideową, duchową oraz moralną różnowierców. Zmieniła się wówczas, w porównaniu z pierwszym okresem reformacji, funkcja i charakter literatury różnowiercze...
Czytaj więcej
Publikacja napisana z myślą o nauczycielach polonistach w celu przybliżenia wybranych zagadnień związanych z grami komputerowymi jako zjawiskiem tyleż groźnym, ile inspirującym. Autor ujmuje wybrane gry komputerowe jako przede wszystkim teksty kultury wraz z ich tematycznymi nawiązaniami i przemianami w obrębie bardziej lub mniej wyraźnie rysującej się już poetyki, a także ujętego w jej ramach światopoglądowego przekazu. [Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, 2012]
Czytaj więcej
Na książkę składa się dziesięć studiów uwidoczniających romantyczną dążność do podkreślenia podmiotowej perspektywy w oglądzie i ocenie świata w ujęciu różnych twórców: Antoniego Malczewskiego, Adama Mickiewicza, Juliusza Słowackiego, Cypriana Norwida, Narcyzy Żmichowskiej i innych romantycznych pisarek. Każdy z tekstów, widziany z osobna, zawiera nowe, ważne projekty interpretacyjne, odkrywcze rozpoznania tak w kwestii spuścizny badanych pisarzy, jak i zwłaszcza w sferze ekspresji romantycznego...
Czytaj więcej
Czytaj więcej

01.02.2016

"Wiersze Ryszarda Krynickiego przypominają trudne do rozwiązania zagadki i mają cechy wspólne z przemyśleniami preplatoników, dlatego w analizie twórczości autora »Przekreślonego początku« moim punktem odniesienia jest nauka Heraklita z Efezu i Parmenidesa. Posługuję się dwiema archaicznymi kategoriami − logosem Heraklita i prawdą bytu Parmenidesa. W projekcie Krynickiego mieści się zarówno cykliczność zmian, która znajduje uzasadnienie w przedłużającej się drodze przez labirynt i fragmentarycz...
Czytaj więcej
"Aleksander Błok – romantyk i marzyciel, liryk czystej krwi – zakochał się na śmierć w Rosji. I nie w Rosji dawnej, nie w urojonej – a w takiej właśnie, jaką jest: półdzikiej, rzewnie tęskniącej, pijano-rozśpiewanej, rozpasanej – to znów bijącej się kornie w piersi bohatyrskie i w prochu się tarzającej. Rosja – kraj futurystyczny wszelkich ewentualności – to ma do siebie, że po bliższym poznaniu każe się pokochać". Witold Wandurski "Trzeba by Błoka zobaczyć. Pięknego sybarytę, chłodnego ...
Czytaj więcej
"Niniejsza książka zbiera publikowane dotąd artykuły na temat romantycznych wątków w twórczości Herberta i wzbogaca je o ujęcia nowe, dotyczące klasycyzmu i romantyzmu poety, prezentowane podczas konferencji »Spadkobierca Norwida? Wokół romantycznej genealogii Zbigniewa Herberta«, która odbyła się w roku 2008 w Zielonej Górze". Małgorzata Mikołajczak [Platan, 2011]
Czytaj więcej
Patronaty Biblionetki
Biblionetka potrzebuje opiekunów
Recenzje

Użytkownicy polecają:

Redakcja poleca: