Ostatnio dodane książki

Książki zaklasyfikowane do:
Termin dodania:

25.01.2016

"Aspekty bycia w świecie, a wśród nich zwłaszcza samotność, są zdeterminowane świadomością śmierci, zmieniającej życie w los. Sartre w »Bycie i nicości« słusznie twierdzi: »Jesteśmy sami, nic nas nie usprawiedliwia«. Zaś Broch w »Lunatykach« postuluje, by ta wspólność losu skazanych na śmierć zwierząt obdarzonych rozumem skłaniała przede wszystkim do altruizmu, bo współodczuwanie jest jedynym leżącym w granicach ludzkich możliwości środkiem doraźnie znieczulającym ból istnienia, dzięki poczuciu ...
Czytaj więcej
Czytaj więcej
Czytaj więcej
Od redaktorów – Kazimierz Bartoszyński: Opowiadanie a deixis i presupozycja – Janusz Sławiński: O opisie – Wojciech Wyskiel: Narracje literackie wobec wzorców komunikacji potocznej – Maria Indykówna: Granice spójności narracji – Ryszard Nycz: Współczesne sylwy wobec literackości – Marian Płachecki: Z zagadnień poetyki powieści realistycznej: dystans narracyjny – bohater – zdarzenie – Aleksander Wit Labuda: O konstruowaniu postaci literackich – wyznania czytelnika –...
Czytaj więcej

22.01.2016

 • Tytuł: Wyznania idioty
 • Autor: Sobota Jacek
 • Tłumacz: -
 • Kategoria: Literatura naukowa i popularnonaukowa
 • Gatunek: językoznawstwo, nauka o literaturze
 • Forma: esej (szkic literacki) / zbiór esejów (szkiców)
 • Język oryginalny: polski
 • Serie wydawnicze:
 • Rok pierwszego wydania: 2016
 • Do BiblioNETki wprowadził(a): LouriOpiekun BiblioNETki
Kolejna książka w serii "Krytycy o fantastyce" przybliża postać Jacka Soboty, olsztynianina, wykładowcy na UWM. Sobota jest pisarzem, jego opowiadania zebrano w tomie "Padlina" (2007). W 2006 ukazała się powieść "Głos Boga". Opowiadania publikował w "Nowej Fantastyce", "Magazynie Fantastycznym", antologiach. Jacek Sobota zajmuje się też krytyką literacką, pisze eseje o fantastyce, artykuły o filmach. "Wyznania idioty" zbierają tę publicystykę w jeden, bardzo ciekawy tom. Jacek Sobota – ...
Czytaj więcej

21.01.2016

Wraz z modą na genealogię rośnie moda na zgłębianie sekretów pochodzenia i znaczenia nazwisk. Coraz więcej Polaków rysuje drzewa genealogiczne swych rodów i coraz więcej zaczyna się zastanawiać, skąd się nasze nazwiska wzięły. Pośród ponad 440 tysięcy nazwisk używanych współcześnie przez Polaków znajdziemy takie, których początek łatwo objaśnić. A jeszcze więcej takich, które niczym nie sugerują swego źródłosłowu. Mogły powstać od nazw miejscowych, wyrazów pospolitych i wreszcie – imion. Są wśró...
Czytaj więcej
Czytaj więcej

20.01.2016

Autor wybrał do analizy ponad sto utworów Jacka Kaczmarskiego. Jest to wybór subiektywny, w którym nie kierował się hierarchią dzieł wyznaczoną umownie przez wielbicieli Jacka. Zależało mu na doborze takich pieśni, piosenek i wierszy, które są wdzięcznym materiałem do analizy i interpretacji, w których można pokazać subtelne aluzje, nawiązania, gry słowne, specyficzne zabiegi lub tematy poruszone przez autora. Stąd nie zamieszczono tu rozważań nad "Obławą", "Źródłem" czy "Naszą klasą" – znanych ...
Czytaj więcej
Materiały z sesji naukowej przeprowadzonej w czasie jubileuszowego XI Międzynarodowego Festiwalu Kryminału Wrocław 2014. Drugi tom nowej serii krytycznoliterackiej poświęconej wyłącznie literaturze kryminalnej! "Nowy kryminał potrzebuje nowej refleksji badawczej. Ale i odwrotnie - nowe, inspirowane antropologią kulturową oraz rzeczywistością nowych mediów metodologie potrzebują nowego kryminału. Zależność jest wzajemna, o czym przekonują autorzy recenzowanych artykułów, np. nazywając s...
Czytaj więcej
 • Tytuł: Uchodźcy z ziemi Ulro: Eseje
 • Autor: Jankowicz Grzegorz
 • Tłumacz: -
 • Kategoria: Literatura naukowa i popularnonaukowa
 • Gatunek: językoznawstwo, nauka o literaturze
 • Forma: esej (szkic literacki) / zbiór esejów (szkiców)
 • Język oryginalny: polski
 • Serie wydawnicze:
 • Rok pierwszego wydania: 2015
 • Do BiblioNETki wprowadził(a): parilicium
"Literatura jest dla mnie formą życia. Najlepszym z dostępnych języków, za pomocą których możemy myśleć o świecie, działać w nim i zamieszkiwać go obok innych istnień (nie tylko ludzi). Od pisarek i pisarzy uczę się, jak zawiązywać relacje z rzeczywistością, jak czujnie i krytycznie odnosić się do tego, co mnie otacza, jak przeobrażać siebie, by nie zakrzepnąć w jednym kształcie. Czytam i piszę, by tę formę życia nieustannie rozwijać". Grzegorz Jankowicz "W esejach Grzegorza Jankowicza p...
Czytaj więcej
 • Tytuł: Projekt krytyki somatycznej
 • Autor: Dziadek Adam
 • Tłumacz: -
 • Kategoria: Literatura naukowa i popularnonaukowa
 • Gatunek: językoznawstwo, nauka o literaturze
 • Forma: artykuł naukowy / zbiór artykułów naukowych
 • Język oryginalny: polski
 • Rok pierwszego wydania: 2014
 • Do BiblioNETki wprowadził(a): ktrya
"Adam Dziadek w swym »Projekcie krytyki somatycznej« [...] nie tylko lokuje akt pisania/czytania w porządku doświadczeń zmysłowych, ale również samemu tekstowi literackiemu, w tych konkretnych omawianych przez niego przypadkach – poetyckiemu, przyporządkowuje ciało. Mamy zatem ciało tekstu, metaforyczne określenie, które wymierzone jest w spadek po kartezjańskiej samoświadomości. A jednak owa metafora »ciało tekstu« chce przekroczyć sens, jaki powstaje w efekcie gry pojęć. Kryje się za nią bowie...
Czytaj więcej

19.01.2016

Praca dotycząca teorii poezji napisana z wielkim znawstwem przedmiotu, porusza temat dystansu jako podstawy relacji podmiot/przedmiot. Autorka wszechstronnie analizuje zagadnienie w oparciu o wiedzę z zakresu filozofii, teorii kultury i literaturoznawstwa, przedstawiając wieloznaczność dystansu oraz jego rolę we wskazywaniu antynomii nowoczesności. Współczesne literaturoznawstwo nie może obyć się bez innych dyscyplin naukowych, co stanowi o jego transdyscyplinarności i transdyskursywności i taka...
Czytaj więcej
Celem dociekań interdyscyplinarnych nad fenomenem tetralogii Brandstaettera jest analiza literackich wyobrażeń Jezusa Chrystusa jako ikony. Ikona w sferze duchowości stanowi locus theologicus – stąd twórczość Brandstaettera jest odczytywana jako literacki locus theologicus. W założeniu praca dowodzi możliwości przyłożenia do tekstu wyznaczników hermeneutyki ikony (analiza jako relacji Słowa Tradycji, parenezy, aktu samoobjawiania Boga, inkarnacji Logosu, kontemplatywności, chrystologicznego i pe...
Czytaj więcej
Książka "Od Herkulesa do »Żony wyćwiczonej«. W kręgu staropolskich satyr menippejskich" jest monografią genologiczną i historycznoliteracką, poświęconą staropolskiej satyrze menippejskiej XVI-XVIII wieku. Rozprawa analizuje gatunek, który ma w swoim kręgu prawdziwe precjoza, wśród których wyróżniają się anonimowa satyra czasów saskich "Małpa-człowiek w cnotach, obyczajach i kroju", siedemnastowieczne satyry małżeńskie i "Coś nowego" Łukasza Opalińskiego. Rozważania skupiają się głównie na proble...
Czytaj więcej
Zbiór szkiców stawia na powrót kwestię początków tej epoki, które ukazane zostały jako efekt namiętnego przeciwdziałania dezintegracji obrazu świata i człowieka, rezultat pragnienia i intensywnego poszukiwania jedności zmysłów, uczuć i zapatrywań, scalania środków artystycznych i sztuk. "Rok 1894" – tytułowy szkic tomu obudowuje rozdziałami o "Pielgrzymce do Jasnej Góry" Reymonta ("Sceptyk idzie na pielgrzymkę") i "Akordach jesiennych" Jana Kasprowicza ("Przełom indywidualny na tle przełomu wiek...
Czytaj więcej
Książka poświęcona jest twórczości Czesława Miłosza, opisywanej poprzez szereg antynomii, w jakich poeta postrzegał kondycję człowieka i nowoczesnej liryki. Kolejne rozdziały części pierwszej wypełnia wnikliwe omówienie programowych tekstów Miłosza: od "Listu półprywatnego o poezji" aż po ostatnie "manifesty" z lat dziewięćdziesiątych XX wieku – "Przeciw poezji niezrozumiałej" i "Postscriptum". Motywem wiodącym tych lektur są stawiane bynajmniej nie retorycznie pytania o gnostycyzm, klasycyzm, r...
Czytaj więcej
Książka przedstawia wybrane dziewiętnastowieczne kompozycje operowe oparte na dramatach Szekspira (między innymi "Otella" Rossiniego, "Burzę" Halevy’ego, "Romeo i Julię" Gounoda, "Hamleta" Thomasa oraz "Makbeta", "Otella" i "Falstaffa" Verdiego) przez pryzmat ich związków z literaturą, estetyką, filozofią i kulturą doby romantyzmu. Głównym zamierzeniem tej pracy jest poszukiwanie w operze dziewiętnastego stulecia romantycznych kontekstów, nawiązań i inspiracji, a przede wszystkim – śladów wyrosł...
Czytaj więcej
Monografia zawiera nowatorskie ujęcie problemu relacji między stwarzaniem a komentowaniem literatury od strony estetyki literackiej i performatywnej u trzech twórców: Stanisława Ignacego Witkiewicza, Tadeusza Kantora i Tadeusza Różewicza. Pojęcie literatury łamiącej granice sztuk i zacierającej bariery dyscyplin pokazane zostało jako historia performatywnie rozwijającej się formy zawieszonej między projekcją a niezrealizowaniem. [Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, 2013]
Czytaj więcej

18.01.2016

 • Tytuł: O pisaniu
 • Autor: Bukowski Charles
 • Tłumacz: Fedyszak Marek
 • Kategoria: Literatura naukowa i popularnonaukowa
 • Gatunek: językoznawstwo, nauka o literaturze
 • Forma: listy (korespondencja)
 • Język oryginalny: angielski
 • Serie wydawnicze:
 • Rok pierwszego wydania: 2015
 • Rok pierwszego wydania polskiego: 2016
 • Do BiblioNETki wprowadził(a): LouriOpiekun BiblioNETki
Przenikliwe i poruszające refleksje i rozmyślania jednego z naszych najbardziej obrazoburczych, przykuwających uwagę i sławnych mistrzów o sztuce pisania i literackim rzemiośle. Opowiadania, wiersze i powieści Charlesa Bukowskiego wycisnęły trwałe piętno na naszej kulturze. W niniejszym zbiorze korespondencji – listów do wydawców, redaktorów, przyjaciół i kolegów po fachu – pisarz dzieli się swoimi spostrzeżeniami na temat sztuki tworzenia. "O pisaniu" ukazuje artystę brutalnie szczere...
Czytaj więcej
Pierwsza książka na temat polskiej literatury widzianej w kontekście nowoczesnej kultury obecności. Problematyka kultury obecności sformułowana została już na gruncie nauki o literaturze (H.U. Gumbrecht), estetyki (K.H. Bohrer) i filozofii (M. Seel), ale ku jej badaniu zmierza także wiele innych propozycji teoretycznych wykorzystywanych i wypracowywanych w tomie. Pozwala to na przedstawienie w nowym świetle twórczości polskich pisarzy i pisarek uznanych za kanonicznych od dawna (S. Brzozowsk...
Czytaj więcej
Księga przygotowana na jubileusz wybitnego znawcy Młodej Polski, pana Profesora Tomasza Lewandowskiego zawiera dwadzieścia artykułów poświęconych różnym zagadnieniom z historii literatury XIX i XX wieku. Pierwszą część zbioru wypełniają próby zdefiniowania zasadniczych właściwości pisarstwa krytycznego Stanisława Brzozowskiego, jak też objaśnienia jego stosunku do twórczości Adama Mickiewicza, Henri-Frédérica Amiela, Zenona Przesmyckiego, Artura Górskiego, Karola Irzykowskiego i Johna Henry’ego ...
Czytaj więcej
Rozprawa dotyczy następstw pozytywistycznego kultu nauki w literaturze, która zweryfikować musiała swój status wobec nowej sytuacji intelektualnej i duchowej. Tytuł nawiązuje do znanej formuły Kazimierza Wyki, mówiącej o "naukowości pozytywistycznej utajonej w mistycyzmie Miriama". Działalność redaktora warszawskiego "Życia", krytyka, tłumacza i poety stanowi przedmiot rozważań prowadzących do rewizji tego surowego wyroku, opartego na zarzutach niesamodzielności, nieszczerości, wręcz kontrabandy...
Czytaj więcej
Monografia opisuje różnorodne funkcje, zastosowania i formy obecności literacko-muzycznego zjawiska, jakim jest piosenka. Ukazanie piosenki oraz jej twórców samodzielnie, w utworach literackich, jak i w konkretnych sytuacjach historycznych pozwala dostrzec jej niesłychaną pojemność i kulturową żywotność, a także zrozumieć, choć po części, fenomen odbiorczy. Będąc najprostszą formą literackiego kontaktu z publicznością, piosenka odegrała niebagatelną rolę w życiu społecznym, niosąc sensy i idee n...
Czytaj więcej
Praca stanowi próbę nowego odczytania pierwszej powieści historycznej Henryka Sienkiewicza w oparciu o dokładniejszą analizę związków łączących "Ogniem i mieczem" z "Orlandem szalonym" Ludovica Ariosta. Związki te, choć wskazywane sporadycznie przez współczesną pisarzowi krytykę literacką, nie doczekały się jednak należytego uwzględnienia w późniejszych badaniach nad "Trylogią". Tymczasem odniesienie pierwszego ogniwa cyklu do tego właśnie wzorca epopeicznego nie tylko pozwala na dostrzeżenie wś...
Czytaj więcej

17.01.2016

Przedmiotem badań monografii jest ważny nurt w literaturze XX wieku, którego wyróżnikiem jest obecność postaci należących do różnie rozumianego "marginesu społecznego". W kręgu zainteresowań autora znajdują się liczne utwory powstałe w obrębie różnych poetyk i należące do różnych gatunków literackich. Świat społeczny przedstawiony jest przez autorów jako zadanie dla inteligenta-społecznika (proza Licińskiego, Korczaka), obrazy walki o lepszy byt (utwory Uniłowskiego, Gojawiczyńskiej, Rusinka), o...
Czytaj więcej
 • Tytuł: Jerzy Andrzejewski
 • Autor: Kopeć Zbigniew
 • Tłumacz: -
 • Kategoria: Literatura naukowa i popularnonaukowa
 • Gatunek: językoznawstwo, nauka o literaturze
 • Forma: esej (szkic literacki) / zbiór esejów (szkiców)
 • Język oryginalny: polski
 • Serie wydawnicze:
 • Rok pierwszego wydania: 1999
 • Do BiblioNETki wprowadził(a): agnesines
Czytaj więcej
Książka stanowi omówienie jednego z najciekawszych zjawisk współczesnej prozy: twórczości Wiesława Myśliwskiego. Autorka podejmuje pionierską próbę interpretacji powieści autora "Nagiego sadu" w kategoriach nowoczesności, dowodząc, że są one diagnozą stawianą współczesnemu światu, wyrażoną językiem nowoczesnej, modernistycznej powieści. Wychodząc od pojęcia doświadczenia, Kaniewska pokazuje z jednej strony podstawowe problemy, jakie porusza w swym pisarstwie Myśliwski (stosunek człowieka do hist...
Czytaj więcej
Czytaj więcej
"Różnorodna obecność zwierząt w kulturze jest niemal tak samo odwieczna jak realne nasze z nimi współistnienie na ziemi. Dyktowanemu praktycznymi potrzebami poznawaniu ich postaci i zachowań towarzyszyły w świadomości zbiorowej procesy stereotypizacji i symbolizacji. Zwierzęta pojawiają się w kulturach religijnych, wcześnie stają się przedmiotem sztuki w rzeźbach, obrazach, opowieściach mitycznych, anegdotach i pieśniach, a potem w różnych formach literatury pisanej. W nich wszystkich odnaleźć m...
Czytaj więcej

15.01.2016

 • Tytuł: Zamiar ze słów: (Szkice, notatki)
 • Autor: Próchniak Paweł
 • Tłumacz: -
 • Kategoria: Literatura naukowa i popularnonaukowa
 • Gatunek: językoznawstwo, nauka o literaturze
 • Forma: esej (szkic literacki) / zbiór esejów (szkiców)
 • Język oryginalny: polski
 • Rok pierwszego wydania: 2011
 • Do BiblioNETki wprowadził(a): agnesines
Książka wybitnego literaturoznawcy i krytyka literackiego poświęcona ważnym zjawiskom we współczesnej literaturze (m.in. "pokoleniu przełomu", przemianom wyobraźni religijnej, Rosji jako metaforze). Obok spojrzenia na twórczość takich poetów, jak Julia Hartwig, Czesław Miłosz czy Adam Zagajewski, znajdziemy tu szkice poświęcone pisarstwu Marcina Świetlickiego, Krystyny Miłobędzkiej, Jana Polkowskiego, Tomasza Różyckiego, Jacka Podsiadły i wielu innych wybitnych twórców. [Pasaże, 2011]
Czytaj więcej
Patronaty Biblionetki
Biblionetka potrzebuje opiekunów
Recenzje

Użytkownicy polecają:

Redakcja poleca: