Ostatnio dodane książki

Książki zaklasyfikowane do:
Termin dodania:

30.06.2015

Czytaj więcej

27.06.2015

Czytaj więcej

25.06.2015

Czytaj więcej

21.06.2015

Czytaj więcej

20.06.2015

Czytaj więcej

17.06.2015

Elżbieta Jamróz-Stolarska - doktor nauk humanistycznych, pracuje w Instytucie Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa Uniwersytetu Wrocławskiego. Zajmuje się ilustrowaną książką dla dzieci i młodzieży, estetyką druku i historią ruchu wydawniczego. Prowadzi zajęcia z edytorstwa, rynku książki, programów użytkowych oraz książki dla dzieci i młodzieży. „Bardzo ważna i potrzebna praca, przybliżająca istotny aspekt funkcjonowania książki dla dzieci i młodzieży powojennej Polski. Oparta została ...
Czytaj więcej

07.06.2015

Tom 23. serii „Język a Kultura” zawiera artykuły poświęcone kulturowym uwarunkowaniom wybranych aktów i gatunków mowy. Wiele z nich dotyczy zarówno ustaleń teoretycznych, jak i prezentuje analizy konkretnych aktów i gatunków mowy, zależnie od etapu ich rozwoju czy też funkcjonowania na różnych poziomach komunikacji (język głuchych, wypowiedzi dziecięce, teksty folkloru, język religijny). Kilka tekstów odnosi się do wpływu nowych zjawisk społeczno-kulturowych, takich jak na przykład procesy globa...
Czytaj więcej
22. tom serii „Język a Kultura” jest poświęcony "Idiolektom w różnych sferach komunikacji". Publikacja stanowi owoc XXXI ogólnopolskiego konwersatorium, które zostało zorganizowane przez Instytut Filologii Polskiej Uniwersytetu Wrocławskiego w Karpaczu w dniach 6–8 czerwca 2003 roku. Podczas obrad poddano pod dyskusję język osobniczy i jego użycia na różnych płaszczyznach komunikacji międzyludzkiej. Autorów prac interesują wybrane cechy idiolektalne, charakterystyczne dla mowy danej jednostki...
Czytaj więcej
Choć przekonanie, że nie ma już żadnych tabu, jest dość powszechne, to jednak trudno się z nim zgodzić - tym bardziej, że badania potwierdzają istnienie tabu. Polacy wprawdzie niechętnie poruszają tematy związane z życiem erotycznym, śmiercią, ciężkimi chorobami czy sprawami rodzinnymi, ale z dużą przyjemnością słuchają lub czytają, gdy odnosi się to do innych. Tabu są obrońcami społecznych zachowań i zwyczajów, a ich łamanie wiąże się z narażeniem na karę. Dotyczy to nie tylko sfery moralności ...
Czytaj więcej
- Anna Dąbrowska: Wstęp - Michał Sarnowski: Powitanie - Jerzy Bartmiński: Etnolingwistyka, lingwistyka kulturowa, lingwistyka antropologiczna? - Jadwiga Puzynina: Co się dzieje z prawdą dziś? - Antonina Grybosiowa: Nowa jakość – nowa nazwa? (o nazwie inteligencja) - Kazimierz Ożóg: Zmiany we współczesnym języku polskim i ich kulturowe uwarunkowania - Jadwiga Kowalikowa: O wulgaryzacji i dewulgaryzacji we współczesnej polszczyźnie - Małgorzata Marcjanik: Wielkie zmiany przyjdą jutro. O prz...
Czytaj więcej

06.06.2015

Czytaj więcej
Czytaj więcej
Anna Dąbrowska, Alicja Nowakowska: Wstęp – Kazimierz Ożóg: Współczesny model polskiej grzeczności językowej – Tadeusz Zgółka: Życzenie jako kategoria językowo-komunikacyjna – Włodzimierz Wysoczański: „Zrobić coś dla czyjegoś dobra”. Analiza formalnoznaczeniowa i kulturowa na materiale polskim i rosyjskim – Barbara Boniecka: Pragmatyka życzliwości w audycjach radiowych dla dzieci i młodzieży – Mariola Jakubowicz: Źródła motywacji semantycznej nazw z kręgu życzliwości i agresji – Tomasz Sm...
Czytaj więcej

04.06.2015

Czytaj więcej
Henryk Borek (ur. 1929 r. w Kaletach Śląskich), absolwent polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego, uczeń prof. W. Taszyckiego. Od 1955 na trwałe związał się z Opolszczyzną, podejmując pracę w Wyższej Szkole Pedagogicznej w Opolu. Jest tu profesorem zwyczajnym i kierownikiem Zakładu Języka Polskiego. W swoich badaniach naukowych zajmuje się dziejami polszczyzny śląskiej i nazwami własnymi. Opublikował ponad dwieście prac naukowych, w tym: „Język Adama Gdaciusa. Przyczynek do dziejów polszczyzny ...
Czytaj więcej

02.06.2015

  • Tytuł: Człowiek idzie z dymem
  • Autor: Oramus Marek
  • Tłumacz: -
  • Kategoria: Literatura naukowa i popularnonaukowa
  • Gatunek: językoznawstwo, nauka o literaturze
  • Forma: esej (szkic literacki) / zbiór esejów (szkiców)
  • Język oryginalny: polski
  • Serie wydawnicze:
  • Rok pierwszego wydania: 2015
  • Do BiblioNETki wprowadził(a): LouriOpiekun BiblioNETki
"Człowiek idzie z dymem", publikowany w formie książkowej po raz pierwszy, to zbiór felietonów z przełomu lat 70. i 80. XX wieku; granicą jest tu stan wojenny. Należą one do wymarłego już prawie gatunku felietonu literackiego, którego patronem i najświetniejszym wykonawcą był w tamtym czasie Hamilton. Znajdują się wśród nich teksty buntownicze, antysystemowe, badające porządek świata, a także sporo miniatur literackich, które można zaliczyć do domeny SF. Zabawy słowne, gry językowe, humor sytuac...
Czytaj więcej
Patronaty Biblionetki
Biblionetka potrzebuje opiekunów
Recenzje

Użytkownicy polecają:

Redakcja poleca: