Ostatnio dodane książki

Książki zaklasyfikowane do:
Termin dodania:

30.11.2015

Czytaj więcej
Czytaj więcej

27.11.2015

Czytaj więcej
Czytaj więcej
Czytaj więcej
Czytaj więcej

26.11.2015

Czytaj więcej
Książka jest zbiorem szkiców poświęconych twórczości poetyckiej i lirycznej. Autorka porusza pierwszorzędne problemy pisarstwa poetów znanych (Adam Mickiewicz, Zygmunt Krasiński, Czesław Miłosz) i mniej znanych (Janusz St. Pasierb, Arnold Słucki). Wykraczając poza zamknięty krąg dysput literaturoznawczych, zawarte w tomie rozważania zyskują walor uniwersalnej refleksji o sztuce. [Instytut Badań Literackich PAN, 2012]
Czytaj więcej
Czytaj więcej
Książka nie jest rezultatem zamysłu systematycznego przedstawienia problemu estetyki Norwida czy problemu liryczności, jest natomiast próbą "zbliżeń". [Wydawnictwo Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, 2008]
Czytaj więcej

24.11.2015

Książka jest wszechstronnym kompendium wiedzy praktycznej dla dramatopisarzy i scenarzystów. Zawiera ponad 60 unikalnych i przetestowanych przez autora ćwiczeń warsztatowych z zakresu kreowania bohatera, budowania scen i rozwoju wydarzeń podczas pracy nad scenariuszem filmowym bądź fabułą dramatu. Korzystając ze swojego bogatego doświadczenia i niespotykanego wyczucia praktyki scenicznej, autor proponuje ćwiczenia pobudzające wyobraźnię i kreatywność, a ich struktura sprawia, że stanowią niejako...
Czytaj więcej

23.11.2015

Książka jest kolekcją spotkań z archiwami i materiałami archiwalnymi. Zawiera, zamówione specjalnie na potrzeby leksykonu, prace dwudziestu pięciu międzynarodowych autorów (wśród nich m.in. Kateřina Šedá, Claudia Castellucci, Tim Etchells, Elisabeth Lebovici, Małgorzata Dziewulska, Małgorzata Szczęśniak, Ann Cvetkovich, Joe Kelleher), ilustrujące afektywne, polityczne i intelektualne wyzwania stawiane przez indywidualne i kolektywne wspomnienia. Autorzy korzystają z archiwów jako artyści, aktywn...
Czytaj więcej
Grzegorz Leszczyński: Słowo o serii "Literatura dla dzieci i młodzieży. Studia" – Anna Maria Czernow: Janusz Korczak. Pisarz – wprowadzenie – Michał Rogoż: Polskie edycje dylogii o "Królu Maciusiu" Janusza Korczaka – Violetta Wróblewska: Duch "inności" w prozie dla młodego odbiorcy Janusza Korczaka – Anna Maria Czernow: Korczakowskie dzieci błazny – Marta Jaworek: Twórczość Korczaka w świetle teorii mitu: odczytanie psychoanalityczne i strukturalne – Grzegorz Leszczyński: Dialektyka ról ...
Czytaj więcej
Sposób prezentacji tematu zawarty w powieściach Terakowskiej jest nieszablonowy, gdyż jej postaci ocierają się w swym życiu o metafizykę, co jako innym, odmieńcom stwarza możliwość otwarcia się na doznania mistyczne. Stykają się z tym, co nadnaturalne i ponadświatowe, zarówno we własnym wnętrzu, jak i w otaczającej rzeczywistości, doświadczając "dotknięcia" Nieznanego. Zarówno bohaterowie bajek, baśni ludowych, jak i literackich stykają się z Nieznanym, podejmując wędrówkę w daleki świat, podróż...
Czytaj więcej
Podstawowa część niniejszego opracowania poświęcona jest osobie Andrzeja Edwarda Koźmiana oraz omówieniu celów i zasad gromadzenia przez niego księgozbioru, a także ocenie jego zawartości; składa się z dwóch części. Część pierwsza zawiera dwa rozdziały. Pierwszy dotyczy osoby Andrzeja Edwarda Koźmiana, jego działalności politycznej, dyplomatycznej, społecznej, twórczości literackiej, publicystycznej i pamiętnikarskiej oraz bibliofilstwa. Natomiast rozdział drugi poświęcony jest omówieniu bibliot...
Czytaj więcej

21.11.2015

Czytaj więcej

19.11.2015

Czytaj więcej

18.11.2015

  • Tytuł: Żałobny orszak poetów
  • Autor: Nalepa Marek
  • Tłumacz: -
  • Kategoria: Literatura naukowa i popularnonaukowa
  • Gatunek: językoznawstwo, nauka o literaturze
  • Język oryginalny: polski
  • Rok pierwszego wydania: 2001
  • Do BiblioNETki wprowadził(a): lachus77
Czytaj więcej
Książka "Queerowe subwersje" to pierwsza polskojęzyczna monografia literatury homotekstualnej pisana z perspektywy autorskiego rozumienia teorii queer. Część teoretyczna wprowadza rozważania dotyczące statusu teorii queer, jej obecności w polskiej akademii i w świadomości pisarskiej, kwestii wpływu społecznego poprzez literaturę oraz nowej sytuacji recepcyjnej nie tylko w instytucjach okołoliterackich, ale także w „kulturze uczestnictwa”. Partie interpretacyjne przedstawiają przejście od psyc...
Czytaj więcej
Czytaj więcej
Czytaj więcej
Czytaj więcej

17.11.2015

Agaton Giller, autor „Podróży więźnia etapami do Syberii w 1854 r.” i „Opisania Zabajkalskiej Krainy w Syberii” oraz zbioru szkiców „Z wygnania”, najczęściej jest postrzegany jako historyk polskiego zesłannictwa, ukrywający osobiste doświadczenia za zbiorem faktów, za portretami krainy wygnania i zesłańczej zbiorowości. Autor książki „Rosja, Polska i misja zesłańców” uważa, że pogląd ten wymaga krytycznej refleksji. Trzeba podjąć próbę rekonstrukcji przedemigracyjnych losów Gillera. Niezbędna te...
Czytaj więcej
Autor formułuje nowatorską tezę, iż w światopoglądzie Z. Krasińskiego kwestia rosyjska zajmuje miejsce kluczowe. Analizuje ewolucję stosunku poety do Rosji, zawartą w prywatnej korespondencji na przestrzeni blisko 30. lat. Śledzi obecność tematyki rosyjskiej w dziełach literackich, a także rekonstruuje wizję konfliktu polsko-rosyjskiego, wpisaną w memoriały polityczne. Rozległa, erudycyjna perspektywa badawcza sprawia, że Czytelnik poznaje szerokie tło komparatystyczne – antyrosyjska myśl poe...
Czytaj więcej
Książka Jerzego Fiećki jest skonstruowana w dwóch głównych częściach. Ideowy spór między Mickiewiczem a Krasińskim jest najważniejszym i do dziś najbardziej aktualnym spośród wielu sporów polskich romantyków i tej kwestii autor poświęca pierwszą, obszerniejszą część książki. Część druga nie ma charakteru monograficznego, znajdują się w niej szkice poświęcone analizie sposobu istnienia Boga w świecie przedstawionym niektórych dzieł obu poetów, pojawia się też problematyka historiozoficzna, kwesti...
Czytaj więcej
Książka zawiera studia i szkice poświęcone kilku istotnym kwestiom, z którymi zmagali się polscy romantycy. Na planie pierwszym znalazły się studia przekrojowe, przedstawiające analizy: katastrofizmu jako zjawiska mocno wpisanego w pejzaż polskiego romantyzmu, stosunku Mickiewicza i Krasińskiego do ateizmu filozofów niemieckich, a także nastawień polskich pisarzy XIX-wiecznych do Niemców oraz ich zmagań z mitem triumfu i klęski w wojnie z Rosją z lat 1610-1612. Inne szkice, bardziej szczegółowe,...
Czytaj więcej
Czytaj więcej
Czytaj więcej

16.11.2015

Czytaj więcej
Czytaj więcej
Patronaty Biblionetki
Biblionetka potrzebuje opiekunów
Recenzje

Użytkownicy polecają:

Redakcja poleca: