Ostatnio dodane książki

Książki zaklasyfikowane do:
Termin dodania:

31.08.2014

Czytaj więcej
Czytaj więcej
Czytaj więcej
Czytaj więcej
Czytaj więcej

30.08.2014

Czytaj więcej
Czytaj więcej
Czytaj więcej
Czytaj więcej
Czytaj więcej
Czytaj więcej

29.08.2014

Czytaj więcej
Czytaj więcej
Czytaj więcej
Czytaj więcej
Czytaj więcej
 • Tytuł: Drogami awangardy
 • Autor: Kłak Tadeusz
 • Tłumacz: -
 • Kategoria: Literatura naukowa i popularnonaukowa
 • Gatunek: językoznawstwo, nauka o literaturze
 • Forma: esej (szkic literacki) / zbiór esejów (szkiców)
 • Język oryginalny: polski
 • Rok pierwszego wydania: 2013
 • Do BiblioNETki wprowadził(a): LouriOpiekun BiblioNETki
Tom "Drogami awangardy" to zbiór tekstów uprzednio publikowanych w księgach zbiorowych, w wydawnictwach naukowych i w czasopismach literackich bądź też jako wstępy do wydań źródłowych tekstów. Wszystkie artykuły zostały na nowo przejrzane, poprawione, a w niektórych niezbędnych przypadkach - nieco zmodyfikowane. Autor wskazuje na związek z Awangardą takich pisarzy, jak Karol Ludwik Koniński, Tadeusz Peiper, Jalu Kurek, Józef Czechowicz, Jan Brzękowski, Lech Piwowar, Józef Maśliński, Józef Łobodo...
Czytaj więcej
"Książka jest szeroko zakrojonym i niezwykle wnikliwym studium konwencji dominujących w prozie gotyckiej przełomu XIX i XX wieku. Przedstawione w niej analizy obejmują w bardzo wyczerpujący sposób całą złożoność przenikania się konwencji narracyjnych i motywów literackich w obrębie prozy gotyckiej tego okresu, a także umiejscawiają ją we wzajemnej relacji do innych konwencji gatunkowych [...], odmiennych technik narracyjnych [...]. Daje to w efekcie szerokie tło dla rozważań autorki nad poszczeg...
Czytaj więcej
"Monografia jest bardzo interesującym studium historycznoliterackim i kulturowym, wypełniającym istotną lukę w obrazie polskiej literatury dwudziestowiecznej. Autorka postanowiła zinterpretować »homotekst Lechonia«, czyli wątki, tropy, aluzje, które składają się na nieujawniony, skryty autoportret poety oraz stanowią immanentną cechę tyleż jego osobistej poetyki, ile literatury nazywanej homoseksualną. [...] Książka »Ruchomy na szali wagi. Lechoń homotekstualny« wydaje się monografią konieczną, ...
Czytaj więcej

28.08.2014

Niniejszy zbiór szkiców nawiązuje pośrednio do książki autora "Fantasy. Ewolucja gatunku", rozwija jednak zupełnie nowe wątki badawcze. Z perspektywy kilku lat, które minęły od ukończenia poprzedniej pracy, niektóre z jedynie zasygnalizowanych tam zjawisk stały się wyrazistsze i łatwiejsze do zdiagnozowania. Dotyczy to zwłaszcza stosunkowo świeżych tendencji ewolucyjnych gatunku, których kulminacja nastąpiła właśnie w ostatnim dziesięcioleciu. Niektóre z nich wydają się na tyle znaczące, iż m...
Czytaj więcej

19.08.2014

Czytaj więcej
 • Tytuł: Na tropach słów: Eseje filologiczne
 • Autor: Reczek Stefan
 • Tłumacz: -
 • Kategoria: Literatura naukowa i popularnonaukowa
 • Gatunek: językoznawstwo, nauka o literaturze
 • Forma: esej (szkic literacki) / zbiór esejów (szkiców)
 • Język oryginalny: polski
 • Rok pierwszego wydania: 1973
 • Do BiblioNETki wprowadził(a): straybow
Czytaj więcej

18.08.2014

 • Tytuł: Ślad: Świat poetycki Jerzego Hordyńskiego
 • Autor: Tański Paweł
 • Tłumacz: -
 • Kategoria: Literatura naukowa i popularnonaukowa
 • Gatunek: językoznawstwo, nauka o literaturze
 • Forma: rozprawa naukowa / zbiór rozpraw
 • Język oryginalny: polski
 • Rok pierwszego wydania: 2012
 • Do BiblioNETki wprowadził(a): lukin
"Niezmiernie bliskie mi jest - jako badaczce, literaturoznawczyni i jako człowiekowi - przywracanie historii szeroko pojętej kultury zapomnianych twórców: odpominanie. Dlatego za bardzo cenny uważam wysiłek podjęty przez dr. Pawła Tańskiego - odpomnienie poezji Jerzego Hordyńskiego, mało znanego autora, łączącego przed- i powojenną epokę dziejów polskiej poezji, tworzonej zarówno w kraju, jak i na emigracji. [...] Koncept [...] antropologiczny [...] splata się z nienagannym rzemiosłem i podzi...
Czytaj więcej
 • Tytuł: Haupt: Monografia
 • Autor: Madyda Aleksander
 • Tłumacz: -
 • Kategoria: Literatura naukowa i popularnonaukowa
 • Gatunek: językoznawstwo, nauka o literaturze
 • Forma: monografia
 • Język oryginalny: polski
 • Rok pierwszego wydania: 2012
 • Do BiblioNETki wprowadził(a): lukin
Książka jest monografią twórczości polskiego prozaika emigracyjnego, Zygmunta Haupta (1907-1975). Autor monografii stawia tezę, że badana twórczość nie jest ani literaturą piękną, ani dokumentem, lecz tworem pośrednim, który został tak skonstruowany, że sugeruje czytelnikowi konieczność zestawienia świata przedstawionego w utworze z biografią autora, dzięki czemu czytelnik uzyskuje wgląd w tajniki warsztatu artystycznego, a to z kolei pozwala mu na oddzielenie prawdy od fikcji literackiej i, w k...
Czytaj więcej
Czytaj więcej

16.08.2014

"Interpretowanie dzieł literackich, zwłaszcza wybitnych, to jeden z najprzyjemniejszych obowiązków historyka literatury. Oddawałem się tej pracy, gdy byłem - dawno, dawno temu - młodym człowiekiem, oddaję się także teraz, gdy po wielu dziesięcioleciach moja aktywność zawodowa zbliża się do końca. Rezultatem owych działań jest ta książka niemal w całości wypełniona interpretacjami, którą pozwalam sobie przedstawić P. T. Czytelnikom. Zbieram w niej szkice napisane w ciągu ostatnich lat. Najwięcej ...
Czytaj więcej
Czytaj więcej
"Ferdydurke" to powieść o nowoczesności napisana z samego środka nowoczesności. Nie przynosi jednak jej pochwały, ale radykalną krytykę. Gombrowicz demaskuje hipokryzję ideologii modernizacji, łudzącej nadzieją pozytywnej zmiany, ale w istocie troszczącej się, aby wszystko zostało po staremu. Nowoczesność to bowiem projekt ładu społecznego opartego na stabilnych podstawach, swoistym rozumieniu struktury społecznej, określonym modelu człowieka i konkretnym kształcie relacji międzyludzkich, krótko...
Czytaj więcej
"Autorom tomu przyświeca idea tropu rozumianego zarówno w charakterze swoistego toposu, jak i śladu czy znaków obecności kultury popularnej w obszarach takich jak literatura, film oraz Internet (...). To książka ważna i potrzebna, w istotny i nowatorski sposób rozwijająca szereg rozmaitych problemów i zjawisk kultury popularnej". z recenzji dr. hab. Michała Januszkiewicza, prof. UAM [Instytut Badań Literackich PAN, 2014]
Czytaj więcej

13.08.2014

 • Tytuł: Pamięć zbiorowa a tekst ustny
 • Autor: Wójcicka Marta
 • Tłumacz: -
 • Kategoria: Literatura naukowa i popularnonaukowa
 • Gatunek: językoznawstwo, nauka o literaturze
 • Forma: monografia
 • Język oryginalny: polski
 • Rok pierwszego wydania: 2014
 • Do BiblioNETki wprowadził(a): LouriOpiekun BiblioNETki
Celem monografii jest próba spojrzenia na pamięć zbiorową z punktu widzenia językoznawstwa i folklorystyki. Praca podejmuje problem, zdaniem autorki, kluczowy dla funkcjonowania tekstów folkloru w obiegu społeczno-kulturowym. Podstawę materiałową monografii stanowią zróżnicowane gatunkowo teksty ustne, w tym prozatorskie teksty folkloru: bajki (magiczne, zwierzęce, nowelistyczne), podania (wierzeniowe i historyczne), legendy, opowieści wspomnieniowe, anegdoty, legendy miejskie oraz wierszowan...
Czytaj więcej
Patronaty Biblionetki
Biblionetka potrzebuje opiekunów
Recenzje

Użytkownicy polecają:

Redakcja poleca: