Ostatnio dodane książki

Książki zaklasyfikowane do:
Termin dodania:

31.05.2014

Czytaj więcej

30.05.2014

 • Tytuł: Kraszewski mniej znany: Studia i szkice
 • Autor: Kosmanowa Bogumiła
 • Tłumacz: -
 • Kategoria: Literatura naukowa i popularnonaukowa
 • Gatunek: językoznawstwo, nauka o literaturze
 • Forma: esej (szkic literacki) / zbiór esejów (szkiców)
 • Język oryginalny: polski
 • Rok pierwszego wydania: 1998
 • Do BiblioNETki wprowadził(a): Jale
Czytaj więcej
Słowo "pupilla" oznaczało w łacinie laleczkę, dziewczynkę, sierotę, osobę nieletnią znajdującą się pod czyjąś kuratelą – a zarazem źrenicę, pierwotnie nazywaną tak z powodu maleńkiego obrazu nas samych ("laleczki"), jaki dostrzegamy w oku osoby, na którą patrzymy. Jednak "pupa" to po łacinie również poczwarka, czyli stadium rozwojowe owadów, które podlegają przeobrażeniu zupełnemu. W miękko brzmiącym słowie pupilla tkwi już zatem zapowiedź radykalnej metamorfozy. Namysł nad figurą dwudziestow...
Czytaj więcej

28.05.2014

Czytaj więcej

27.05.2014

Czytaj więcej
Czytaj więcej
Czytaj więcej

26.05.2014

Czytaj więcej
Czytaj więcej
 • Tytuł: A człowiek wybrał słowo
 • Autor: Minissi Nullo
 • Tłumacz: Badyńska-Lipowczan Beata
 • Kategoria: Literatura naukowa i popularnonaukowa
 • Gatunek: językoznawstwo, nauka o literaturze
 • Forma: esej (szkic literacki) / zbiór esejów (szkiców)
 • Język oryginalny: włoski
 • Serie wydawnicze:
 • Rok pierwszego wydania: 1996
 • Rok pierwszego wydania polskiego: 2002
 • Do BiblioNETki wprowadził(a): Astral
Czytaj więcej
Czytaj więcej

23.05.2014

Czytaj więcej

18.05.2014

Jest to książka o przejawach muzyczności dzieła literackiego, wyrastająca z tradycji polskich badań teoretycznoliterackich nad związkami literatury z muzyką i jednocześnie z tradycji zachodnioeuropejskich studiów z zakresu tzw. komparatystyki interdyscyplinarnej. Z perspektywy teoretycznoliterackiej nakreślona zostaje problematyka różnorodnych aspektów "muzyczności" – zarówno w samej literaturze (cecha tekstu literackiego), jak i we współczesnych badaniach humanistycznych (dyskurs interdyscyp...
Czytaj więcej

09.05.2014

"Nie podlega wątpliwości, że wzgląd lingwistyczny wkłada na każdą indywidualność narodową święty obowiązek zachowania w jej języku całego dziedzictwa tych imion, jakie niegdyś jej przodkowie tym osadom, górom, dolinom itd. nadawali, w których przez wieki żyli. Są to bowiem stare pomniki ich tamże pobytu i działalności ich ducha, a niewątpliwie świadkowie pierwotnego przez nich zajęcia tej ziemi, na której właściwe sobie piętno wycisnęli..." [Armoryka, 2014]
Czytaj więcej
"»Słowiański narodopis« to rys całej Słowiańszczyzny, który przedstawia nam gdzie i jakie szczepy i gałęzie wielkiego plemienia słowiańskiego zamieszkują, na jakie się języki, narzecza, podrzecza i różnorzecza mowa słowiańska w ustach milionów ludzi dzieli i cieniuje – wytyka każdemu narzeczu charakterystyczne cechy właściwe i daje przykłady mowy poszczególnych języków i narzeczy. A w końcu w przytaczanych oryginalnych pieśniach gminnych daje nam zaznać każde narzecze słowiańskie. Podaje nam też...
Czytaj więcej

06.05.2014

Czytaj więcej

01.05.2014

 • Tytuł: O liryce Konopnickiej kilka uwag
 • Autor: Pietrzycki Jan
 • Tłumacz: -
 • Kategoria: Literatura naukowa i popularnonaukowa
 • Gatunek: językoznawstwo, nauka o literaturze
 • Forma: esej (szkic literacki) / zbiór esejów (szkiców)
 • Język oryginalny: polski
 • Rok pierwszego wydania: 1907
 • Do BiblioNETki wprowadził(a): Astral
Czytaj więcej
Czytaj więcej
Patronaty Biblionetki
Biblionetka potrzebuje opiekunów
Recenzje

Użytkownicy polecają:

Redakcja poleca: