Ostatnio dodane książki

Książki zaklasyfikowane do:
Termin dodania:

2014-11-28

Książka ukazuje związki twórczości Jarosława Iwaszkiewicza z literaturą rosyjską. W trakcie wyjazdów zagranicznych autor zgromadził materiały opisujące recepcję twórczości tego pisarza w Rosji i na Ukrainie, z czego wyłoniła się koncepcja tej pracy. Autor prześledził występowanie obrazów i motywów z liryki Aleksandra Błoka w prozie i poezji Iwaszkiewicza, a także przeprowadził interpretację różnych aspektów mitu włoskiego u tych poetów. Interpretując opowiadanie "Anna Grazzi" Iwaszkiewicza, bada...
Czytaj więcej

2014-11-27

Przesłanie tożsamościowe zapisane w tekstach literatury dziecięcej zawsze było w Polsce bardzo silnie eksponowane. Jest to jej rysem charakterystycznym, wielokrotnie podkreślanym przez badaczy takich jak Izabela Lewańska i inni. Podział na "swoje" i "obce" w niektórych okresach i tekstach był eksponowany tak silnie, że patrząc nań ze współczesnego punktu widzenia śmiało można powiedzieć, iż graniczył, a nawet wkraczał na obszar ksenofobii. Tak, ksenofobia była niewątpliwą cnotą swojego czasu. Ob...
Czytaj więcej

2014-11-24

Czytaj więcej

2014-11-23

Podczas gdy wyobrażanie to dojrzała władza kreacyjna autonomicznego podmiotu rozciągająca się pomiędzy nim samym a światem, przeobrażanie, zawsze już zapośredniczone w literackim języku i tradycji, uwikłane jest w świat obarczony znaczeniami. Żywioł przeobrażania spełnia się bowiem w twórczych aktach rewizji, błędnych odczytaniach i artystycznym przywłaszczaniu. Zasięgiem jego działania objęta jest również sama podmiotowość, która żywi się iluzją możliwej do osiągnięcia autonomii. Tradycja liter...
Czytaj więcej

2014-11-22

Czytaj więcej

2014-11-21

"Mówi się, że u Hrabala »nie istnieją peryferie życia«. Okazuje się, że z tych Hrabalowskich peryferii bardzo wiele widać. W centrum są analizy filmowych adaptacji czternastu utworów Hrabala – od »Perełek na dnie« po »Obsługiwałem angielskiego króla«. Koncentryczny układ książki sprawia, że staje się ona swego rodzaju przewodnikiem po XX-wiecznej historii, po czeskiej literaturze oraz biografii autora »Wesel w domu«. Widać, jak w »obłąkańczym słowotoku« Hrabala, w jego »prozie, która nie przesta...
Czytaj więcej

2014-11-20

Książka "Urzeczenie. Locje literatury i wyobraźni", jawi się jako przedsięwzięcie pionierskie i badawczo nowatorskie. Gromadzi obszerne studia nad językowym, literackim i kulturowym wyobrażeniem "rzeki". Tom składa się z dwudziestu artykułów (poprzedzonych wstępem redaktorów), podzielonych na pięć działów tematycznych. Część pierwsza książki skupia się na lingwistycznych diagnozach i poszukiwaniach "językowego obrazu rzeki", a także dotarciu do "pierwotnych, prototypowych konceptualizacji rze...
Czytaj więcej
Tom gromadzi referaty najwybitniejszych znawców przedmiotu wygłoszone podczas międzynarodowej sesji naukowej zorganizowanej na Uniwersytecie Jagiellońskim w październiku 2013 roku z okazji setnej rocznicy urodzin Andrzeja Bobkowskiego. Bobkowski okazuje się pisarzem znacznie ciekawszym, niż to się dotychczas wydawało. Nowe materiały i nowe spojrzenie na jego twórczość i poglądy sprzyjają nie tylko skomplikowaniu sylwetki autora "Szkiców piórkiem", która w dotychczas znanych publikacjach zasty...
Czytaj więcej

2014-11-18

- Przemysław Czapliński: Słowo i głos CZĘŚĆ PIERWSZA: Badacz, który słucha. Cechy twórczości ustnej - Albert B. Lord: O formule - Robert Kellog: Literatura ustna - Dennis Tedlock: Ku poetyce ustnej - Albert B. Lord: Cechy oralności - Erna Pomierancewa: O współzależności funkcji estetycznej i informacyjnej w różnych gatunkach prozy ustnej - Paul Zumthor: Właściwości tekstu oralnego CZĘŚĆ DRUGA: Społeczeństwo, które mówi. Kultura oralna i formy oralności w kulturze - Paul Zumthor: Pam...
Czytaj więcej
- Małgorzata Czermińska: O autobiografii i autobiograficzności - Georges Gusdorf: Warunki i ograniczenia autobiografii - Louis A. Renza: Wyobraźnia stawia veto: Teoria autobiografii - Jean Starobinski: Styl autobiografii - Michel Beaujour: Autobiografia i autoportret - John Sturrock: Nowy wzorzec autobiografii - Janet Verner Gunn: Sytuacja autobiograficzna - Mary G. Mason: Inny głos: autobiografie pisarek [słowo/obraz terytoria, 2009]
Czytaj więcej
- Marek Skwara: O polskiej retoryce po 1945 roku - Kenneth Burke: Tradycyjne zasady retoryki - Rodney B. Douglass: Arystotelesowska koncepcja komunikacji retorycznej - Paul Zumthor: Retoryka średniowieczna - Berthold Emrich: Topika i topoi - Ann Moss: Książki „miejsc wspólnych” w szkole - Tzvetan Todorov: Tropy i figury [słowo/obraz terytoria, 2008]
Czytaj więcej

2014-11-17

 • Tytuł: Racjonalność a umysł piśmienny
 • Autor: Harris Roy
 • Tłumacz: Rakoczy Marta
 • Kategoria: Literatura naukowa i popularnonaukowa
 • Gatunek: językoznawstwo, nauka o literaturze
 • Forma: esej (szkic literacki) / zbiór esejów (szkiców)
 • Język oryginalny: angielski
 • Serie wydawnicze:
 • Rok pierwszego wydania: 2009
 • Rok pierwszego wydania polskiego: 2014
 • Do BiblioNETki wprowadził(a): parilicium
Dzieło brytyjskiego językoznawcy Roya Harrisa jest dokonaniem wyjątkowym: z jednej strony podejmuje i wzmacnia główne założenia teorii oralności/piśmienności, w tym zwłaszcza tezę sygnalizowaną w tytule, z drugiej zaś przekracza tę teorię, wprowadzając do niej doniosłe modyfikacje. Harris podejmuje jedną z głównych jej tez, głoszącą, że racjonalność, której najwyższym wykwitem jest logika, stanowi wytwór rozwiniętej piśmienności alfabetycznej. Książka powinna stać się podstawową lekturą dla stud...
Czytaj więcej
Książka składa się z dwóch dopełniających się części. Pierwszą z nich jest historia oracji pogrzebowych (zarówno kazań – tekstów tworzonych przez duchownych, jak i mów pogrzebowych, których autorami były osoby świeckie) od antyku do końca XVII wieku. Jest to pierwsza w polskim literaturoznawstwie próba wyjaśnienia specyfiki oracji pogrzebowych i wpisania ich w tradycje szeroko rozumianej retoryki, a szczególnie dwóch jej odmian: oratorstwa okolicznościowego i homiletyki. Druga część książki to s...
Czytaj więcej

2014-11-08

Bohaterami "Literatury niewyczerpanej" są nieco już zapomniani pisarze, współtworzący w latach 1863-1914 historię polskiej literatury. Dziś są postaciami z tła epoki, choć niejednokrotnie cieszyli się autentyczną sławą w swoim czasie. Na plan pierwszy wysuwają się tu twórcy rzadko trafiający nawet na listę lektur uzupełniających. Stąd rodzi się potrzeba przypomnienia wielu nazwisk dla dopełnienia obrazu literatury polskiej w drugiej połowie XIX wieku i na początku wieku XX. Zadania tego po...
Czytaj więcej

2014-11-06

Monografia dotyczy językoznawstwa kognitywnego i dyskursu. Dyskurs z definicji ma wymiar społeczny, natomiast gramatyka kognitywna opiera się na podejściu mentalistycznym. Problemem jest powiązanie kontekstu społecznego z rzeczywistością psychologiczną i te kwestie są poddane refleksji badawczej. Pierwszy rozdział zawiera zarys historii gramatyki kognitywnej za granicą i w Polsce. Drugi rozdział to próba zdefiniowania pojęcia analizy dyskursu. W trzecim, zasadniczym rozdziale książki opisany jes...
Czytaj więcej
"Gdzie dziś, w świecie nowoczesnych technologii i nowych aparatów władzy, przebiega granica między intymnością a tym, co społeczne? W jaki sposób odnosimy się do własnego i cudzego życia? Jak je pokazujemy i jak o nim mówimy? Czego o formie życia uczy nas Gombrowicz? Kairos. Gombrowicz rozkodowany. Uwaga, ten tekst to pułapka. Wygląda, jak kolejna rozprawa tłumacząca, dlaczego Gombrowicz paradygmatycznym pisarzem był. W istocie to labirynt wciągający do inicjacyjnej podróży, której celem jest...
Czytaj więcej

2014-11-03

Czytaj więcej
Patronaty Biblionetki
Biblionetka potrzebuje opiekunów
Recenzje

Użytkownicy polecają:

Redakcja poleca: