Ostatnio dodane książki

Książki zaklasyfikowane do:
Termin dodania:

2014-01-28

Książka ukazuje się w serii Literatury orientalne i jest kontynuacją "Klasycznej literatury koreańskiej". Obejmuje okres XX wieku, kiedy od nowa tworzył się – w opozycji do starej literatury – i język literacki, i nowe prądy w piśmiennictwie koreańskim. [Dialog, 2007]
Czytaj więcej
Tom jest antologią dziewięciu esejów poświęconych wybranym aspektom nowoczesnej i ponowoczesnej literatury brytyjskiej. Oparta na idei "E pluribus unum" koncepcja "odsłon" z jednej strony sugeruje bogactwo całości, czyli literatury Wysp Brytyjskich w XX i XXI wieku, niemożliwe do ujawnienia w jednej prezentacji, a z drugiej wskazuje na fascynującą różnorodność tematyczną i formalną tej całości oraz uzasadnia wielość możliwych spojrzeń i perspektyw badawczych. Eseje dotyczą przede wszystkim (c...
Czytaj więcej
"Oddajemy w Państwa ręce książkę powstałą z inspiracji konferencją naukową »Twórca – Dzieło – Badacz«, która odbyła się w Krakowie w dniach 4–5 listopada 2011 roku. Wydarzenie to wraz z uroczystą sesją Akademii »Artes Liberales« stanowiło najistotniejszy punkt obchodów dziesięciolecia działania Międzywydziałowych Indywidualnych Studiów Humanistycznych (MISH) w Uniwersytecie Jagiellońskim. Część zamieszczonych tu tekstów powstała z tej okazji, pomysły na inne pojawiły się wtedy – nie jest to jedn...
Czytaj więcej

2014-01-26

"Rozważania, które pragnę przedłożyć Czytelnikowi, stanowią plon wieloletniego zainteresowania twórczością literacką Sławomira Mrożka. Zainteresowania – dodajmy – nieco odmiennego od dotychczasowych prób interpretowania jego twórczości. O ile badania dotąd prowadzone uwydatniały i uwydatniają przede wszystkim historyczno- i teoretycznoliteracki aspekt zjawiska, tak w perspektywie teatrologicznej, jak i literaturoznawczej – o tyle niniejsza rozprawa jest próbą ustosunkowania się do twórczości Sła...
Czytaj więcej
 • Tytuł: Literackość
 • Autor: Balcerzan Edward (pseud. Borysz Adam)
 • Tłumacz: -
 • Kategoria: Literatura naukowa i popularnonaukowa
 • Gatunek: językoznawstwo, nauka o literaturze
 • Forma: esej (szkic literacki) / zbiór esejów (szkiców)
 • Język oryginalny: polski
 • Rok pierwszego wydania: 2014
 • Do BiblioNETki wprowadził(a): LouriOpiekun BiblioNETki
Każde nowe zjawisko literackie zagraża tożsamości literatury, ale i jej tożsamość potwierdza. Nowość inicjuje zmianę hierarchii tematów, powoduje deregulację norm wysłowienia, wzmaga zamieszanie pośród gatunków, wymusza rewizję granic oddzielających literaturę od nieliteratury i paraliteratury oraz komunikację werbalną od niewerbalnej. Najgłębsze wstrząsy i najgwałtowniejsze zwroty nie niszczą jednak uniwersalnego modelu literackości, dlatego pozostaje on nieodmiennie atrakcyjny dla pisarzy, tłu...
Czytaj więcej

2014-01-25

 • Tytuł: Źródło dramatu żałobnego w Niemczech
 • Autor: Benjamin Walter
 • Tłumacz: Kopacki Andrzej
 • Kategoria: Literatura naukowa i popularnonaukowa
 • Gatunek: językoznawstwo, nauka o literaturze
 • Forma: esej (szkic literacki) / zbiór esejów (szkiców)
 • Język oryginalny: niemiecki
 • Rok pierwszego wydania: 1928
 • Rok pierwszego wydania polskiego: 2013
 • Do BiblioNETki wprowadził(a): manofthecrowd
Książka Waltera Benjamina to jedno z najsłynniejszych dzieł dwudziestowiecznej humanistyki. Dzieło to stanowi jedno z najistotniejszych dokonań Benjamina, który uważany jest dziś za najwybitniejszego krytyka literackiego niemieckiego obszaru językowego w okresie międzywojennym, a także jednego z najbardziej oryginalnych teoretyków kultury i filozofów swoich czasów. Choć nominalnie poświęcone jest jedynie pewnemu specyficznemu i stosunkowo mało istotnemu zjawisku w dziejach niemieckiego teatru – ...
Czytaj więcej

2014-01-24

 • Tytuł: Pozytywizm
 • Autor: Bujnicki Tadeusz
 • Tłumacz: -
 • Kategoria: Literatura naukowa i popularnonaukowa
 • Gatunek: językoznawstwo, nauka o literaturze
 • Forma: esej (szkic literacki) / zbiór esejów (szkiców)
 • Rok pierwszego wydania: 1989
 • Do BiblioNETki wprowadził(a): Kociu
Czytaj więcej

2014-01-23

Książka omawia repertuar literacki adresowany do najmłodszych odbiorców, tj. dzieci w wieku 0-3 lat. Pisana była z dwóch perspektyw – osoby zawodowo zajmującej się książką dziecięcą – oraz rodzica. Znalazły się w niej rozdziały dotyczące pierwszych utworów przeznaczonych dla maluchów, klasyki literatury dziecięcej "wydawnictw seryjnych". Na szczególną uwagę zasługuje rozdział poświęcony problemom małych dzieci (np. oswajanie z przedszkolem, lęk przed ciemnością, wizyty u dentysty). Całość uzupeł...
Czytaj więcej

2014-01-22

Fenomen somatycznego wnętrza, podskórnych tkanek czy trzewi można uznać za oczywistą konsekwencję "metafizycznego zwrotu", który wpłynął na całokształt dwudziestowiecznej kultury. Ważna dla polskiej poezji współczesnej kategoria mięsności uobecniała degrengoladę "wyniesionego z wojny ciała" i służyła demaskacji niewiarygodnego już humanistycznego paradygmatu. Zainteresowanie tabuizowanymi przez wieki wnętrznościami czy ludzką fizjologią odzwierciedlało zwłaszcza potrzebę kwestionowania tradycyjn...
Czytaj więcej

2014-01-19

Czytaj więcej

2014-01-14

"Polska myśl przekładoznawcza" pod redakcją Piotra de Bończy Bukowskiego i Magdy Heydel, autorów świetnie przyjętej antologii "Współczesne teorie przekładu" (2009), to pierwszy na rynku zbiór tekstów prezentujących osiągnięcia polskich badań nad przekładem w ostatnim stuleciu. Zebrane teksty prezentują różne metodologie i obszary badawcze: od antropologicznej perspektywy Bronisława Malinowskiego po kognitywistyczne analizy Elżbiety Tabakowskiej; od językoznawczych rozważań Zenona Klemensiewicza ...
Czytaj więcej

2014-01-13

Dr Barbara Jaroszuk pracuje w Instytucie Studiów Iberyjskich i Iberoamerykańskich UW, zajmując się teorią literatury oraz dziewiętnastowieczną i współczesną prozą latynoamerykańską, zwłaszcza argentyńską. Jest ponadto tłumaczką powieści m.in. Carlosa Fuentesa i Ricarda Piglii, laureatką nagrody „Nowa twarz”, przyznawanej przez redakcję „Literatury na Świecie”, oraz Nagrody Instytutu Cervantesa. W roku 1983, trzy lata przed tym, jak Jorge Luis Borges umarł w Genewie, i rok przed śmiercią Co...
Czytaj więcej
Czytaj więcej
Czytaj więcej

2014-01-10

Czytaj więcej

2014-01-09

Czytaj więcej
Czytaj więcej

2014-01-07

Czytaj więcej
 • Tytuł: Szymborska: Odyseja kosmiczna
 • Autor: Ostrowski Eryk
 • Tłumacz: -
 • Kategoria: Literatura naukowa i popularnonaukowa
 • Gatunek: językoznawstwo, nauka o literaturze
 • Forma: esej (szkic literacki) / zbiór esejów (szkiców)
 • Rok pierwszego wydania: 2006
 • Do BiblioNETki wprowadził(a): misiak297
Czytaj więcej

2014-01-05

Jest to zbiór tekstów dotyczących twórczości Toni Morrison. Toni Morrison jest najwybitniejszą pisarką afroamerykańską XX wieku. Urodziła się w 1931 roku jako Chloe Ardelia Wofford w Lorain, w stanie Ohio. Ukończyła studia na Howard University i Cornell University. Wykładała na Cornell University i Princeton University. Jest autorką dziesięciu powieści, libretta operowego i książki krytycznej "Playing in the Dark: Whiteness and the Literary Imagination". Zadebiutowała w roku 1970 powieścią ...
Czytaj więcej
Czytaj więcej
Czytaj więcej
Celem książki jest nie tylko przedstawienie polskiemu czytelnikowi treści poszczególnych powiastek zawartych w "Zebranych zapiskach" o zjawiskach nadprzyrodzonych, lecz przede wszystkim przybliżenie okoliczności ich powstania, skomplikowanych losów i bogatej zawartości, dzięki której można zapoznać się zarówno z wysoko cenioną w dawnym piśmiennictwie chińskim tradycją historiograficzną, jak i przepełnionym duchami, demonami i bóstwami folklorem Chin. "Autorka dokonując wszechstronnej analiz...
Czytaj więcej
Praca poświęcona rosyjskiej prozie sentymentalnej przełomu XVIII i XIX wieku. Stanowi systematyczne, wieloaspektowe ujęcie rozległego materiału, w znacznej części dotąd nieznanego bądź interpretowanego po raz pierwszy, pozyskanego z trudno dostępnych edycji oryginalnych, pochodzących z głównych księgozbiorów naukowych w Rosji. Pierwsza część monografii poświęcona jest omówieniu szeroko rozumianego tła kulturowego i literackiego podróży sentymentalnej, druga zawiera omówienie konkretnego materiał...
Czytaj więcej
Patronaty Biblionetki
Biblionetka potrzebuje opiekunów
Recenzje

Użytkownicy polecają:

Redakcja poleca: