Ostatnio dodane książki

Książki zaklasyfikowane do:
Termin dodania:

28.01.2014

Książka ukazuje się w serii Literatury orientalne i jest kontynuacją "Klasycznej literatury koreańskiej". Obejmuje okres XX wieku, kiedy od nowa tworzył się – w opozycji do starej literatury – i język literacki, i nowe prądy w piśmiennictwie koreańskim. [Dialog, 2007]
Czytaj więcej
Tom jest antologią dziewięciu esejów poświęconych wybranym aspektom nowoczesnej i ponowoczesnej literatury brytyjskiej. Oparta na idei "E pluribus unum" koncepcja "odsłon" z jednej strony sugeruje bogactwo całości, czyli literatury Wysp Brytyjskich w XX i XXI wieku, niemożliwe do ujawnienia w jednej prezentacji, a z drugiej wskazuje na fascynującą różnorodność tematyczną i formalną tej całości oraz uzasadnia wielość możliwych spojrzeń i perspektyw badawczych. Eseje dotyczą przede wszystkim (c...
Czytaj więcej
"Oddajemy w Państwa ręce książkę powstałą z inspiracji konferencją naukową »Twórca – Dzieło – Badacz«, która odbyła się w Krakowie w dniach 4–5 listopada 2011 roku. Wydarzenie to wraz z uroczystą sesją Akademii »Artes Liberales« stanowiło najistotniejszy punkt obchodów dziesięciolecia działania Międzywydziałowych Indywidualnych Studiów Humanistycznych (MISH) w Uniwersytecie Jagiellońskim. Część zamieszczonych tu tekstów powstała z tej okazji, pomysły na inne pojawiły się wtedy – nie jest to jedn...
Czytaj więcej

26.01.2014

"Rozważania, które pragnę przedłożyć Czytelnikowi, stanowią plon wieloletniego zainteresowania twórczością literacką Sławomira Mrożka. Zainteresowania – dodajmy – nieco odmiennego od dotychczasowych prób interpretowania jego twórczości. O ile badania dotąd prowadzone uwydatniały i uwydatniają przede wszystkim historyczno- i teoretycznoliteracki aspekt zjawiska, tak w perspektywie teatrologicznej, jak i literaturoznawczej – o tyle niniejsza rozprawa jest próbą ustosunkowania się do twórczości Sła...
Czytaj więcej
 • Tytuł: Literackość
 • Autor: Balcerzan Edward (pseud. Borysz Adam)
 • Tłumacz: -
 • Kategoria: Literatura naukowa i popularnonaukowa
 • Gatunek: językoznawstwo, nauka o literaturze
 • Forma: esej (szkic literacki) / zbiór esejów (szkiców)
 • Język oryginalny: polski
 • Rok pierwszego wydania: 2014
 • Do BiblioNETki wprowadził(a): LouriOpiekun BiblioNETki
Każde nowe zjawisko literackie zagraża tożsamości literatury, ale i jej tożsamość potwierdza. Nowość inicjuje zmianę hierarchii tematów, powoduje deregulację norm wysłowienia, wzmaga zamieszanie pośród gatunków, wymusza rewizję granic oddzielających literaturę od nieliteratury i paraliteratury oraz komunikację werbalną od niewerbalnej. Najgłębsze wstrząsy i najgwałtowniejsze zwroty nie niszczą jednak uniwersalnego modelu literackości, dlatego pozostaje on nieodmiennie atrakcyjny dla pisarzy, tłu...
Czytaj więcej

25.01.2014

 • Tytuł: Źródło dramatu żałobnego w Niemczech
 • Autor: Benjamin Walter
 • Tłumacz: Kopacki Andrzej
 • Kategoria: Literatura naukowa i popularnonaukowa
 • Gatunek: językoznawstwo, nauka o literaturze
 • Forma: esej (szkic literacki) / zbiór esejów (szkiców)
 • Język oryginalny: niemiecki
 • Rok pierwszego wydania: 1928
 • Rok pierwszego wydania polskiego: 2013
 • Do BiblioNETki wprowadził(a): manofthecrowd
Książka Waltera Benjamina to jedno z najsłynniejszych dzieł dwudziestowiecznej humanistyki. Dzieło to stanowi jedno z najistotniejszych dokonań Benjamina, który uważany jest dziś za najwybitniejszego krytyka literackiego niemieckiego obszaru językowego w okresie międzywojennym, a także jednego z najbardziej oryginalnych teoretyków kultury i filozofów swoich czasów. Choć nominalnie poświęcone jest jedynie pewnemu specyficznemu i stosunkowo mało istotnemu zjawisku w dziejach niemieckiego teatru – ...
Czytaj więcej

24.01.2014

 • Tytuł: Pozytywizm
 • Autor: Bujnicki Tadeusz
 • Tłumacz: -
 • Kategoria: Literatura naukowa i popularnonaukowa
 • Gatunek: językoznawstwo, nauka o literaturze
 • Forma: esej (szkic literacki) / zbiór esejów (szkiców)
 • Rok pierwszego wydania: 1989
 • Do BiblioNETki wprowadził(a): Kociu
Czytaj więcej

23.01.2014

Książka omawia repertuar literacki adresowany do najmłodszych odbiorców, tj. dzieci w wieku 0-3 lat. Pisana była z dwóch perspektyw – osoby zawodowo zajmującej się książką dziecięcą – oraz rodzica. Znalazły się w niej rozdziały dotyczące pierwszych utworów przeznaczonych dla maluchów, klasyki literatury dziecięcej "wydawnictw seryjnych". Na szczególną uwagę zasługuje rozdział poświęcony problemom małych dzieci (np. oswajanie z przedszkolem, lęk przed ciemnością, wizyty u dentysty). Całość uzupeł...
Czytaj więcej

22.01.2014

Fenomen somatycznego wnętrza, podskórnych tkanek czy trzewi można uznać za oczywistą konsekwencję "metafizycznego zwrotu", który wpłynął na całokształt dwudziestowiecznej kultury. Ważna dla polskiej poezji współczesnej kategoria mięsności uobecniała degrengoladę "wyniesionego z wojny ciała" i służyła demaskacji niewiarygodnego już humanistycznego paradygmatu. Zainteresowanie tabuizowanymi przez wieki wnętrznościami czy ludzką fizjologią odzwierciedlało zwłaszcza potrzebę kwestionowania tradycyjn...
Czytaj więcej

19.01.2014

Czytaj więcej

14.01.2014

"Polska myśl przekładoznawcza" pod redakcją Piotra de Bończy Bukowskiego i Magdy Heydel, autorów świetnie przyjętej antologii "Współczesne teorie przekładu" (2009), to pierwszy na rynku zbiór tekstów prezentujących osiągnięcia polskich badań nad przekładem w ostatnim stuleciu. Zebrane teksty prezentują różne metodologie i obszary badawcze: od antropologicznej perspektywy Bronisława Malinowskiego po kognitywistyczne analizy Elżbiety Tabakowskiej; od językoznawczych rozważań Zenona Klemensiewicza ...
Czytaj więcej

13.01.2014

Dr Barbara Jaroszuk pracuje w Instytucie Studiów Iberyjskich i Iberoamerykańskich UW, zajmując się teorią literatury oraz dziewiętnastowieczną i współczesną prozą latynoamerykańską, zwłaszcza argentyńską. Jest ponadto tłumaczką powieści m.in. Carlosa Fuentesa i Ricarda Piglii, laureatką nagrody „Nowa twarz”, przyznawanej przez redakcję „Literatury na Świecie”, oraz Nagrody Instytutu Cervantesa. W roku 1983, trzy lata przed tym, jak Jorge Luis Borges umarł w Genewie, i rok przed śmiercią Co...
Czytaj więcej
Czytaj więcej
Czytaj więcej

10.01.2014

Czytaj więcej

09.01.2014

Czytaj więcej
Czytaj więcej

07.01.2014

Czytaj więcej
 • Tytuł: Szymborska: Odyseja kosmiczna
 • Autor: Ostrowski Eryk
 • Tłumacz: -
 • Kategoria: Literatura naukowa i popularnonaukowa
 • Gatunek: językoznawstwo, nauka o literaturze
 • Forma: esej (szkic literacki) / zbiór esejów (szkiców)
 • Rok pierwszego wydania: 2006
 • Do BiblioNETki wprowadził(a): misiak297
Czytaj więcej

05.01.2014

Jest to zbiór tekstów dotyczących twórczości Toni Morrison. Toni Morrison jest najwybitniejszą pisarką afroamerykańską XX wieku. Urodziła się w 1931 roku jako Chloe Ardelia Wofford w Lorain, w stanie Ohio. Ukończyła studia na Howard University i Cornell University. Wykładała na Cornell University i Princeton University. Jest autorką dziesięciu powieści, libretta operowego i książki krytycznej "Playing in the Dark: Whiteness and the Literary Imagination". Zadebiutowała w roku 1970 powieścią ...
Czytaj więcej
Czytaj więcej
Czytaj więcej
Celem książki jest nie tylko przedstawienie polskiemu czytelnikowi treści poszczególnych powiastek zawartych w "Zebranych zapiskach" o zjawiskach nadprzyrodzonych, lecz przede wszystkim przybliżenie okoliczności ich powstania, skomplikowanych losów i bogatej zawartości, dzięki której można zapoznać się zarówno z wysoko cenioną w dawnym piśmiennictwie chińskim tradycją historiograficzną, jak i przepełnionym duchami, demonami i bóstwami folklorem Chin. "Autorka dokonując wszechstronnej analiz...
Czytaj więcej
Praca poświęcona rosyjskiej prozie sentymentalnej przełomu XVIII i XIX wieku. Stanowi systematyczne, wieloaspektowe ujęcie rozległego materiału, w znacznej części dotąd nieznanego bądź interpretowanego po raz pierwszy, pozyskanego z trudno dostępnych edycji oryginalnych, pochodzących z głównych księgozbiorów naukowych w Rosji. Pierwsza część monografii poświęcona jest omówieniu szeroko rozumianego tła kulturowego i literackiego podróży sentymentalnej, druga zawiera omówienie konkretnego materiał...
Czytaj więcej
Patronaty Biblionetki
Biblionetka potrzebuje opiekunów
Recenzje

Użytkownicy polecają:

Redakcja poleca: