Ostatnio dodane książki

Książki zaklasyfikowane do:
Termin dodania:

27.09.2013

 • Tytuł: Notatki
 • Autor: Hoffmanowa z Tańskich Klementyna
 • Tłumacz: -
 • Kategoria: Literatura naukowa i popularnonaukowa
 • Gatunek: językoznawstwo, nauka o literaturze
 • Forma: esej (szkic literacki) / zbiór esejów (szkiców)
 • Język oryginalny: polski
 • Rok pierwszego wydania: 1851
 • Do BiblioNETki wprowadził(a): Astral
Czytaj więcej

26.09.2013

Czytaj więcej
Czytaj więcej

25.09.2013

Czytaj więcej
Czytaj więcej
Interpretacje twórczości dramaturgicznej od okresu dwudziestolecia międzywojennego po najbardziej współczesną otwiera tekst o sztuce Witkacego "W małym dworku". Z późniejszych utworów redaktorzy tomu sięgnęli po teksty m.in. Iwaszkiewicza ("Lato w Nohant"), Gombrowicza ("Iwona, księżniczka Burgunda", "Ślub"), Różewicza ("Kartoteka", "Stara kobieta wysiaduje"), Mrożka ("Tango", "Emigranci"), aż po "Antygonę w Nowym Jorku" Głowackiego z 1992 roku. [słowo/obraz terytoria, 2002]
Czytaj więcej
W zamierzeniu autorów książka nawiązuje do tomu "Liryka polska. Interpretacje". Obejmuje omówienia największych osiągnięć polskiej dramaturgii ostatnich czterystu lat. Znalazły się tu teksty poświęcone zarówno "Historyi o chwalebnym Zmartwychwstaniu Pańskim" Mikołaja z Wilkowiecka i "Odprawie posłów greckich" Jana Kochanowskiego, wielkim dramatom romantycznym, jak i utworom powstałym stosunkowo niedawno, ale już zaliczanym do klasyki naszej dramaturgii, autorstwa Różewicza, Mrożka, Głowackiego c...
Czytaj więcej
Książka zawiera artykuły poświęcone Adamowi Mickiewiczowi, publikowane w „Pamiętniku Literackim” od początku jego istnienia. Czytelnik znajdzie w niej zarówno teksty napisane w wieku XIX, jak i najnowsze, z wieku XXI; ważne rozprawy sąsiadują z drobnymi, ale interesującymi przyczynkami, recenzje głośnych książek dotyczących wieszcza ze wspomnieniami pośmiertnymi poświęconymi wybitnym mickiewiczologom. Zestawiając prace utytułowanych badaczy, młodych naukowców i pasjonatów, niniejsza antologia da...
Czytaj więcej

24.09.2013

"Mowa mowy" jest opisem zjawiska językowego, które autor nazywa autogeneracją. Zjawisko to ukazywane jest między innymi na przykładach z języka filozofii, wprowadzających w sedno współczesnej problematyki ogólnohumanistycznej. Metoda, za pomocą której autor przedstawia i opisuje badany materiał, zbliżona jest do dekonstruktywizmu. „Człowiek – pisze Andrzej Chojecki – zadaje sobie pytania, czy jest pewny swej pewności, czy wierzy w wiarę, czy wątpi w wątpienie. Kocha miłość, nienawidzi nienawiści...
Czytaj więcej

22.09.2013

Czytaj więcej

21.09.2013

Czytaj więcej

19.09.2013

 • Tytuł: Co z tą polszczyzną?
 • Autor: Malinowski Maciej
 • Tłumacz: -
 • Kategoria: Literatura naukowa i popularnonaukowa
 • Gatunek: językoznawstwo, nauka o literaturze
 • Forma: poradnik
 • Język oryginalny: polski
 • Rok pierwszego wydania: 2007
 • Do BiblioNETki wprowadził(a): chuda
Czytaj więcej

18.09.2013

Od autora Część pierwsza - Ludowa nie chce spać - Proza polska pierwszej dekady wobec PRL-u - Gorączka - Ku narracjom prześladowczym - Spóźnieni „nostalgicy” - Peerelonostalgia nie przejdzie! - Syndrom SPATiF-u - Rynek i pop, czyli pojednanie - Narracje nieżoliborskie - I ty możesz zostać Adasiem - Kradzież i odzyskanie kolorów - W stronę puenty - Porozmawiajmy o teczkach (suplement) Część druga - Kłopotliwa polityczność - Z doświadczeń prozy i krytyki po 2001 roku ...
Czytaj więcej
 • Tytuł: Ukosem: Szkice o prozie
 • Autor: Nowacki Dariusz
 • Tłumacz: -
 • Kategoria: Literatura naukowa i popularnonaukowa
 • Gatunek: językoznawstwo, nauka o literaturze
 • Forma: esej (szkic literacki) / zbiór esejów (szkiców)
 • Język oryginalny: polski
 • Rok pierwszego wydania: 2013
 • Do BiblioNETki wprowadził(a): Biegnąca
Czytaj więcej

16.09.2013

Słownik, zawierający 500 haseł, składa się z dwóch części: "Znaki" i "Terminy". Część pierwsza opisuje znaki pisma potrzebne do tworzenia tekstów w językach europejskich. Druga zaś dotyczy konstrukcji i klasyfikacji znaków oraz pism. Dodatkowo obejmuje terminologię odnoszącą się do składu, budowy książki, poligrafii, przygotowania tekstu do druku, edytorstwa oraz zagadnień z dziedziny informatyki czy projektowania informacji. Skupia się zarówno na typografii tradycyjnej, jak i cyfrowej. Wszystki...
Czytaj więcej
Czytaj więcej

14.09.2013

Czytaj więcej

12.09.2013

Czytaj więcej

10.09.2013

 • Tytuł: Listy bez odpowiedzi
 • Autor: Machowiak Stanisław Leon
 • Tłumacz: -
 • Kategoria: Literatura naukowa i popularnonaukowa
 • Gatunek: językoznawstwo, nauka o literaturze
 • Forma: esej (szkic literacki) / zbiór esejów (szkiców)
 • Język oryginalny: polski
 • Rok pierwszego wydania: 1999
 • Do BiblioNETki wprowadził(a): Jale
Czytaj więcej

07.09.2013

"Książka ta jest próbą zbudowania takiej interpretacji wczesnego pisarstwa Ryszarda Krynickiego i Stanisława Barańczaka, która byłaby w stanie jednocześnie zdać relację z pewnego momentu historycznego oraz wyznaczyć istotną linię przemian polskiej poezji współczesnej. Stanowi ona także próbę (wstępnego) wypracowania koncepcji późnego modernizmu jako poręcznego konceptu historycznoliterackiego. Wreszcie – stara się przetestować pewien język interpretacji modernistycznej poezji, którego punktów in...
Czytaj więcej
"Pojęcie "literatury obecnej", nieco zadłużone w refleksji filologicznej Hansa Ulricha Gumbrechta, rozumiem na dwa sposoby naraz. Po pierwsze, odnosić się ma do niejasnej ontologii tego, co literackie (i nie tylko) we współczesności. Literatura jako obiekt dzisiaj istnieniowo niepewny, chwilami nieobecny, innym razem podejrzanie oczywisty, wreszcie – najczęściej – ujawniający się jako coś spektralnego, widmowego. Do tej problematyki i dynamiki objawiania się, odchodzenia oraz znikania należą wsz...
Czytaj więcej
 • Tytuł: Cytaty z życia i literatury
 • Autor: Burska Lidia
 • Tłumacz: -
 • Kategoria: Literatura naukowa i popularnonaukowa
 • Gatunek: językoznawstwo, nauka o literaturze
 • Forma: esej (szkic literacki) / zbiór esejów (szkiców)
 • Język oryginalny: polski
 • Serie wydawnicze:
 • Rok pierwszego wydania: 2012
 • Do BiblioNETki wprowadził(a): Pola_6
Lidia Burska (1956-2008) – krytyk i historyk literatury w Instytucie Badań Literackich PAN. Autorka książek: "Kłopotliwe dziedzictwo. Szkice o literaturze i historii" (Warszawa, 1998) oraz "Awangarda i inne złudzenia. O pokoleniu '68 w Polsce" (Gdańsk, 2012), współredaktorka wydawanego poza cenzurą w stanie wojennym czasopisma literackiego "Wezwanie", książek krytycznych, autorka wielu rozpraw i recenzji drukowanych m.in. w "Twórczości", "Tekstach", "Tekstach Drugich", "Res Publice", "Res Public...
Czytaj więcej

06.09.2013

Niniejsza publikacja poświęcona jest zagadnieniu wpływu zachodnioeuropejskiej powieści gotyckiej na powieść historyczną w Rosji w latach dwudziestych i trzydziestych XIX wieku. W poszczególnych rozdziałach rozpatrywane są początki gotycyzmu w literaturze rosyjskiej, wykorzystanie tradycji gotyckiej w kreowaniu powieści historycznych, elementy gotycyzmu w przestrzeni powieściowej i fabule. Wyniki analizy przedstawiono w trzech głównych rozdziałach książki, zatytułowanych: "Gotyckie kreacje bohate...
Czytaj więcej
Czytaj więcej

05.09.2013

Czytaj więcej

02.09.2013

Publikacja zawiera zbiór referatów wygłoszonych przez najwybitniejszych przedstawicieli polskiego językoznawstwa podczas Kongresu Języka Polskiego w Katowicach, który odbył się w dniach 4-6 maja 2011 roku. Kongres ten był pierwszą imprezą z cyklu "Języki narodowe w zjednoczonej Europie". Patronat honorowy nad Kongresem objął prof. Jerzy Buzek, ówczesny przewodniczący Parlamentu Europejskiego. Podstawowym zagadnieniem omawianym podczas Kongresu był stan współczesnego języka polskiego we wszyst...
Czytaj więcej

01.09.2013

Monografia bibliograficzna jednego z najwybitniejszych pisarzy polskich XX wieku. W części podmiotowej zarejestrowano wszystkie drukowane w latach 1948-2005 utwory literackie (wiersze, opowiadania, eseje, dramaty) i nieliterackie (publicystyka, recenzje, listy, wywiady) oraz przekłady dokonane przez Zbigniewa Herberta. W części przedmiotowej opisane zostały drukowane prace o twórczości i życiu autora Pana Cogito. Całość opatrzono indeksem osobowym oraz indeksem tytułów i incipitów utworów Herber...
Czytaj więcej
Patronaty Biblionetki
Biblionetka potrzebuje opiekunów
Recenzje

Użytkownicy polecają:

Redakcja poleca: