Ostatnio dodane książki

Książki zaklasyfikowane do:
Termin dodania:

31.12.2010

 • Tytuł: Kurs poezyi
 • Autor: Korzeniowski Józef
 • Tłumacz: -
 • Kategoria: Literatura naukowa i popularnonaukowa
 • Gatunek: językoznawstwo, nauka o literaturze
 • Forma: esej (szkic literacki) / zbiór esejów (szkiców)
 • Język oryginalny: polski
 • Rok pierwszego wydania: 1829
 • Do BiblioNETki wprowadził(a): Jale
Czytaj więcej

29.12.2010

Czytaj więcej
Czytaj więcej

28.12.2010

Czytaj więcej
 • Tytuł: Poradnik tłumacza
 • Autor: Belczyk Arkadiusz
 • Tłumacz: -
 • Kategoria: Literatura naukowa i popularnonaukowa
 • Gatunek: językoznawstwo, nauka o literaturze
 • Forma: poradnik
 • Język oryginalny: polski
 • Do BiblioNETki wprowadził(a): Katrinson
Czytaj więcej

26.12.2010

 • Tytuł: Pieśni ludowe miasta Katowic
 • Autor: Dygacz Adolf
 • Tłumacz: -
 • Kategoria: Literatura naukowa i popularnonaukowa
 • Gatunek: językoznawstwo, nauka o literaturze
 • Forma: wiersz / zbiór wierszy
 • Język oryginalny: polski
 • Rok pierwszego wydania: 1987
 • Do BiblioNETki wprowadził(a): andrzej.krystian
Czytaj więcej

25.12.2010

 • Tytuł: Słowacki współczesny
 • Autor: antologia; Troszyński Marek
 • Tłumacz: -
 • Kategoria: Literatura naukowa i popularnonaukowa
 • Gatunek: językoznawstwo, nauka o literaturze
 • Forma: esej (szkic literacki) / zbiór esejów (szkiców)
 • Język oryginalny: polski
 • Rok pierwszego wydania: 1999
 • Do BiblioNETki wprowadził(a): topanaris
Czytaj więcej

24.12.2010

 • Tytuł: Moment wieczny: O poezji Czesława Miłosza
 • Autor: Fiut Aleksander
 • Tłumacz: -
 • Kategoria: Literatura naukowa i popularnonaukowa
 • Gatunek: językoznawstwo, nauka o literaturze
 • Forma: esej (szkic literacki) / zbiór esejów (szkiców)
 • Język oryginalny: polski
 • Rok pierwszego wydania: 1993
 • Do BiblioNETki wprowadził(a): OLi_10
Jedyna polska monografia Czesława Miłosza. "Moment wieczny" to jedyne monograficzne studium o całej twórczości poetyckiej Czesława Miłosza, a zarazem próba opisania światopoglądu poety w połączeniu z poetyką jego wierszy. Czytelnik poznaje nie tylko szczegółowy rejestr zagadnień i motywów poetyckich, śledzi dialog poety z bliższą i dalszą tradycją, odkrywa jego poetyckie maski i przebrania, czyta analizy i interpretacje poszczególnych wierszy, lecz także przybliża się do tego nieuchwytne...
Czytaj więcej

22.12.2010

Czytaj więcej

20.12.2010

Czytaj więcej

19.12.2010

Czytaj więcej

17.12.2010

Strukturalizm i semiotyka – Roman Jakobson: O językoznawczych aspektach przekładu – Eugene Nida: Zasady odpowiedniości – Jiři Levý: Przekład jako proces podejmowania decyzji – Anton Popovič: Teoria literatury w systemie nauki o literaturze – Michael Riffaterre: Presupozycje w semantyce przekładu literackiego Z zagadnień niemieckiej nauki o przekładzie – Albrecht Neubert: Względność translatoryczna – Werner Koller: Przekład literacki z perspektywy językoznawstwa – Christi...
Czytaj więcej
Czytaj więcej

16.12.2010

Składająca się z dwóch części książka zawiera chronologiczny zarys dziejów powieści, na których wychowało się kilka pokoleń Polaków, oraz prace szczegółowe, skupiające się na wybranych aspektach tego gatunku. Kluczem kompozycyjnym rozprawy są przełomowe dla dziejów Polski i rynku czytelniczego wydarzenia, jak wybuch wojny, okupacja, odwilż, marzec 1968, a wreszcie upadek PRL-u. Zmieniające się warunki polityczne i społeczne stały się m.in. przyczyną bogactwa i różnorodności powstałych w tym okre...
Czytaj więcej

13.12.2010

Jedyna na naszym rynku, a przez to niezwykle cenna synteza literatury czeskiej, uwzględniająca ważny przełom 1989 r. i przemiany, jaki nastały po nim. Autorka wzięła pod uwagę fakt, że wielu czeskich pisarzy, zwłaszcza początków odrodzenia narodowego, było autorami dwujęzycznymi. Dlatego wzbogaciła pracę o rozdział poświęcony literaturze w języku niemieckim na terenie ziem czeskich. [Ossolineum, 2010]
Czytaj więcej
Czytaj więcej
 • Tytuł: Romantyzm i zatrzymany czas
 • Autor: Siwiec Magdalena
 • Tłumacz: -
 • Kategoria: Literatura naukowa i popularnonaukowa
 • Gatunek: językoznawstwo, nauka o literaturze
 • Forma: esej (szkic literacki) / zbiór esejów (szkiców)
 • Język oryginalny: polski
 • Do BiblioNETki wprowadził(a): Rigel90
Czytaj więcej

12.12.2010

Czytaj więcej

11.12.2010

Czytaj więcej

09.12.2010

Czytaj więcej

08.12.2010

Czytaj więcej

06.12.2010

Czytaj więcej

04.12.2010

Wznowienie książki, która od momentu pierwszego wydania (w 1966 roku) stała się lekturą podstawową dla wielu pokoleń polonistów. Tom zawiera mistrzowskie analizy najwybitniejszych polskich utworów lirycznych, napisane przez największych polskich literaturoznawców i krytyków literackich (wśród autorów znaleźli się między innymi Jan Błoński, Michał Głowiński, Teresa Kostkiewiczowa, Aleksandra Okopień-Sławińska, Kazimierz Wyka i Czesław Zgorzelski). Książka ta jest nie tylko znakomitym podręcznikie...
Czytaj więcej

02.12.2010

Czytaj więcej

01.12.2010

Czytaj więcej
 • Tytuł: Wiersze na wietrze: (Szkice, notatki)
 • Autor: Próchniak Paweł
 • Tłumacz: -
 • Kategoria: Literatura naukowa i popularnonaukowa
 • Gatunek: językoznawstwo, nauka o literaturze
 • Forma: esej (szkic literacki) / zbiór esejów (szkiców)
 • Język oryginalny: polski
 • Rok pierwszego wydania: 2008
 • Do BiblioNETki wprowadził(a): Astral
Czytaj więcej
Czytaj więcej
Patronaty Biblionetki
Biblionetka potrzebuje opiekunów
Recenzje

Użytkownicy polecają:

Redakcja poleca: