Ostatnio dodane książki

Książki zaklasyfikowane do:
Termin dodania:

30.04.2009

Czytaj więcej

28.04.2009

Wprowadzenie. Duch twórczy i duch przemiany - obrazy, mity, symbole Część pierwsza. Boginie i Bóg poety. O wartości kochania i tworzenia - Serca upiorny kwiat. Pierwiastek żeński w liryce Tadeusza Micińskiego - Dwie magiczne noce. Twórcza potęga przyrody a kreacyjność ducha ludzkiego w wierszach Bolesława Leśmiana "Przemiany" i "Srebroń" Część druga. Faun i błędni rycerze. O podnietach twórczych i losie artysty - Pocałunek chwili. Faun wśród symbolistów ("Popołudnie Fauna" Stéph...
Czytaj więcej
Czytaj więcej

26.04.2009

Poezja Aleksandra Wata nie tylko odzwierciedla jego doświadczenia egzystencjalne, ale także wyraża kolejne próby zaprojektowania własnej tożsamości w obliczu poczucia ciągłego rozpadu, wykorzenienia i wyobcowania. Poeta, balansując na granicy nihilizmu, usiłuje zbudować własną tożsamość na jednym trwałym fundamencie, przeciwstawiając się fragmentaryzacji, dezintegracji i kruchości własnego „ja”. Niestety, podobnie jak wielu innych intelektualistów XX wieku, pragnących zdobyć trwałe podstawy włas...
Czytaj więcej
Dekadentyzm wyrasta z czasowej koncepcji cywilizacji i filozofii bytu, ujmującej świat w kategoriach postępującego upadku i rozpadu. Autor próbuje uchwycić szeroko pojętą negatywność dekadenckiego doświadczenia temporalnego i egzystencjalnego, a także jego dynamikę, zmienność i związane z nimi ruchy podziału, rozdzielenia i rozproszenia, wraz z ruchami im przeciwdziałającymi. To w tych ruchach kształtuje się dekadencka tożsamość. [słowo/obraz terytoria, 2008]
Czytaj więcej

25.04.2009

 • Tytuł: Bajka ludowa w dawnej Polsce
 • Autor: Kapełuś Helena
 • Tłumacz: -
 • Kategoria: Literatura naukowa i popularnonaukowa
 • Gatunek: językoznawstwo, nauka o literaturze
 • Forma: baśnie, bajki
 • Język oryginalny: polski
 • Rok pierwszego wydania: 1968
 • Do BiblioNETki wprowadził(a): jamakinson
Czytaj więcej
Czytaj więcej
Autor podejmuje tematykę twórczości Jakuba Kazimierza Rubinkowskiego. Wnikliwemu spojrzeniu na słabo jak dotąd zbadaną twórczość epoki saskiej, wciąż w poważnym zakresie przypominającej białą plamę rozciągającą się między barokiem a oświeceniem, towarzyszy próba budowy szerszego kontekstu saskiego półwiecza. Praca uzupełnia wyraźną lukę w badaniach literaturoznawczych dotyczących przełomu XVII i XVIII wieku. [DiG, 2008]
Czytaj więcej
Autor analizuje twórczość pisarzy, którzy mimo że doświadczyli pobytu w więzieniach i obozach sowieckich, umieli dostrzec w Rosji coś więcej niż tylko opresywne totalitarne państwo. Umiejętność odróżnienia systemu komunistycznego od kultury rosyjskiej jako takiej i od postaw zwykłych obywateli, którzy również byli tego systemu ofiarami i przeciwnikami, dowodzi, że w ocenie Rosji wykraczano czasem poza negatywne uogólnienia. Publikacja zdobyła nagrodę Wydziału I Nauk Społecznych PAN w dziedz...
Czytaj więcej
Gustaw i Konrad to kolejne wcielenia Nikogo – postaci, której pierwowzorami są Odys Homera i Nemo Radulphusa. Odwołując się do motywu rozwijanego między innymi przez Jörga Schana, Ulricha von Huttena, Williama Wordswortha, Jeana Paula, Ludwiga Tiecka i Achima von Arnim, autor skupia się na zjawisku znanym pod nazwą "lusus de Nemine", oznaczającym grę z Nikim lub w Nikogo. Mickiewicz podejmował tę tematykę, aby przedstawić istoty nieprzedstawialne, będące negacją bytu. Badacz stawia pytania o gra...
Czytaj więcej
Człowiek czarnoromantyczny jest odwrotnością człowieka jako duchowej doskonałości: niecierpliwy, pyszny, gniewny, niesprawiedliwy, nieufny, niewierny, bezwstydny. Ale przy tym wszystkim: ma rozmach! Destruktor, zbrodniarz, banita, który odpłatę mógłby znaleźć tylko w jakiejś koszmarnej męczarni. W dziełach czarnej romantyki do nieba wzdycha w człowieku samo Piekło. [słowo/obraz terytoria, 2008]
Czytaj więcej

23.04.2009

Teatr kudijattam to "wspólna gra" aktorów-ćakjarów, muzyków-nambjarów i aktorek-nangjar. Swoje powinności rodowe związali oni ze świątynią. W kolejnych pokoleniach, przez stulecia czy wręcz tysiąclecia, niczym depozytariusze wielkiej tajemnicy stali na straży swej sztuki składanej w akcie ofiarnym bogu. Teatr kudijattam, funkcjonujący na terenie stanu Kerala w Indiach południowych, pozostaje obecnie jedyną formą niegdyś panindyjskiej tradycji klasycznego teatru sanskryckiego. Książka "Tradycj...
Czytaj więcej

20.04.2009

Czytaj więcej
Czytaj więcej
Czytaj więcej
Czytaj więcej

19.04.2009

Pierwszy na polskim rynku leksykon, który gromadzi ponad 1000 haseł, ich źródłem są: baśnie, bajki, legendy, opowieści fantasy i science fiction, powieści fantastyczne dla dzieci i młodzieży, dzieła filmowe powstałe na podstawie oryginalnych scenariuszy oraz komiksy. Zawiera hasła postaci indywidualnych (m.in. Gandalf, Kopciuszek), gatunków stworów (czarownica, wampir, android), rekwizytów (kije-samobije, różdżka, wehikuł czasu), topografii (m.in. Mordor, Kraina Czarów) i zjawisk (m.in. hiber...
Czytaj więcej

15.04.2009

Czytaj więcej
Czytaj więcej

14.04.2009

Czytaj więcej
Czytaj więcej

13.04.2009

Czytaj więcej

11.04.2009

 • Tytuł: Słownik poprawnej polszczyzny
 • Autor: Szober Stanisław
 • Tłumacz: -
 • Kategoria: Literatura naukowa i popularnonaukowa
 • Gatunek: językoznawstwo, nauka o literaturze
 • Forma: słownik / encyklopedia
 • Język oryginalny: polski
 • Rok pierwszego wydania: 1937
 • Do BiblioNETki wprowadził(a): janmamut
Czytaj więcej

10.04.2009

Czytaj więcej
 • Tytuł: W moich oczach: Wybór z lat 1982-1994
 • Autor: Cybulska Maja Elżbieta
 • Tłumacz: -
 • Kategoria: Literatura naukowa i popularnonaukowa
 • Gatunek: językoznawstwo, nauka o literaturze
 • Forma: esej (szkic literacki) / zbiór esejów (szkiców)
 • Język oryginalny: polski
 • Rok pierwszego wydania: 1995
 • Do BiblioNETki wprowadził(a): Jale
Czytaj więcej

07.04.2009

Czytaj więcej

06.04.2009

Czytaj więcej
Czytaj więcej
Czytaj więcej

05.04.2009

Czytaj więcej
Patronaty Biblionetki
Biblionetka potrzebuje opiekunów
Recenzje

Użytkownicy polecają:

Redakcja poleca: