Ostatnio dodane książki

Książki zaklasyfikowane do:
Termin dodania:

2009-04-30

Czytaj więcej

2009-04-28

Wprowadzenie. Duch twórczy i duch przemiany - obrazy, mity, symbole Część pierwsza. Boginie i Bóg poety. O wartości kochania i tworzenia - Serca upiorny kwiat. Pierwiastek żeński w liryce Tadeusza Micińskiego - Dwie magiczne noce. Twórcza potęga przyrody a kreacyjność ducha ludzkiego w wierszach Bolesława Leśmiana "Przemiany" i "Srebroń" Część druga. Faun i błędni rycerze. O podnietach twórczych i losie artysty - Pocałunek chwili. Faun wśród symbolistów ("Popołudnie Fauna" Stéph...
Czytaj więcej
Czytaj więcej

2009-04-26

Poezja Aleksandra Wata nie tylko odzwierciedla jego doświadczenia egzystencjalne, ale także wyraża kolejne próby zaprojektowania własnej tożsamości w obliczu poczucia ciągłego rozpadu, wykorzenienia i wyobcowania. Poeta, balansując na granicy nihilizmu, usiłuje zbudować własną tożsamość na jednym trwałym fundamencie, przeciwstawiając się fragmentaryzacji, dezintegracji i kruchości własnego „ja”. Niestety, podobnie jak wielu innych intelektualistów XX wieku, pragnących zdobyć trwałe podstawy włas...
Czytaj więcej
Dekadentyzm wyrasta z czasowej koncepcji cywilizacji i filozofii bytu, ujmującej świat w kategoriach postępującego upadku i rozpadu. Autor próbuje uchwycić szeroko pojętą negatywność dekadenckiego doświadczenia temporalnego i egzystencjalnego, a także jego dynamikę, zmienność i związane z nimi ruchy podziału, rozdzielenia i rozproszenia, wraz z ruchami im przeciwdziałającymi. To w tych ruchach kształtuje się dekadencka tożsamość. [słowo/obraz terytoria, 2008]
Czytaj więcej

2009-04-25

 • Tytuł: Bajka ludowa w dawnej Polsce
 • Autor: Kapełuś Helena
 • Tłumacz: -
 • Kategoria: Literatura naukowa i popularnonaukowa
 • Gatunek: językoznawstwo, nauka o literaturze
 • Forma: baśnie, bajki
 • Język oryginalny: polski
 • Rok pierwszego wydania: 1968
 • Do BiblioNETki wprowadził(a): jamakinson
Czytaj więcej
Czytaj więcej
Autor podejmuje tematykę twórczości Jakuba Kazimierza Rubinkowskiego. Wnikliwemu spojrzeniu na słabo jak dotąd zbadaną twórczość epoki saskiej, wciąż w poważnym zakresie przypominającej białą plamę rozciągającą się między barokiem a oświeceniem, towarzyszy próba budowy szerszego kontekstu saskiego półwiecza. Praca uzupełnia wyraźną lukę w badaniach literaturoznawczych dotyczących przełomu XVII i XVIII wieku. [DiG, 2008]
Czytaj więcej
Autor analizuje twórczość pisarzy, którzy mimo że doświadczyli pobytu w więzieniach i obozach sowieckich, umieli dostrzec w Rosji coś więcej niż tylko opresywne totalitarne państwo. Umiejętność odróżnienia systemu komunistycznego od kultury rosyjskiej jako takiej i od postaw zwykłych obywateli, którzy również byli tego systemu ofiarami i przeciwnikami, dowodzi, że w ocenie Rosji wykraczano czasem poza negatywne uogólnienia. Publikacja zdobyła nagrodę Wydziału I Nauk Społecznych PAN w dziedz...
Czytaj więcej
Gustaw i Konrad to kolejne wcielenia Nikogo – postaci, której pierwowzorami są Odys Homera i Nemo Radulphusa. Odwołując się do motywu rozwijanego między innymi przez Jörga Schana, Ulricha von Huttena, Williama Wordswortha, Jeana Paula, Ludwiga Tiecka i Achima von Arnim, autor skupia się na zjawisku znanym pod nazwą "lusus de Nemine", oznaczającym grę z Nikim lub w Nikogo. Mickiewicz podejmował tę tematykę, aby przedstawić istoty nieprzedstawialne, będące negacją bytu. Badacz stawia pytania o gra...
Czytaj więcej
Człowiek czarnoromantyczny jest odwrotnością człowieka jako duchowej doskonałości: niecierpliwy, pyszny, gniewny, niesprawiedliwy, nieufny, niewierny, bezwstydny. Ale przy tym wszystkim: ma rozmach! Destruktor, zbrodniarz, banita, który odpłatę mógłby znaleźć tylko w jakiejś koszmarnej męczarni. W dziełach czarnej romantyki do nieba wzdycha w człowieku samo Piekło. [słowo/obraz terytoria, 2008]
Czytaj więcej

2009-04-23

Teatr kudijattam to "wspólna gra" aktorów-ćakjarów, muzyków-nambjarów i aktorek-nangjar. Swoje powinności rodowe związali oni ze świątynią. W kolejnych pokoleniach, przez stulecia czy wręcz tysiąclecia, niczym depozytariusze wielkiej tajemnicy stali na straży swej sztuki składanej w akcie ofiarnym bogu. Teatr kudijattam, funkcjonujący na terenie stanu Kerala w Indiach południowych, pozostaje obecnie jedyną formą niegdyś panindyjskiej tradycji klasycznego teatru sanskryckiego. Książka "Tradycj...
Czytaj więcej

2009-04-20

Czytaj więcej
Czytaj więcej
Czytaj więcej
Czytaj więcej

2009-04-19

Pierwszy na polskim rynku leksykon, który gromadzi ponad 1000 haseł, ich źródłem są: baśnie, bajki, legendy, opowieści fantasy i science fiction, powieści fantastyczne dla dzieci i młodzieży, dzieła filmowe powstałe na podstawie oryginalnych scenariuszy oraz komiksy. Zawiera hasła postaci indywidualnych (m.in. Gandalf, Kopciuszek), gatunków stworów (czarownica, wampir, android), rekwizytów (kije-samobije, różdżka, wehikuł czasu), topografii (m.in. Mordor, Kraina Czarów) i zjawisk (m.in. hiber...
Czytaj więcej

2009-04-15

Czytaj więcej
Czytaj więcej

2009-04-14

Czytaj więcej
Czytaj więcej

2009-04-13

Czytaj więcej

2009-04-11

Czytaj więcej

2009-04-10

Czytaj więcej
 • Tytuł: W moich oczach: Wybór z lat 1982-1994
 • Autor: Cybulska Maja Elżbieta
 • Tłumacz: -
 • Kategoria: Literatura naukowa i popularnonaukowa
 • Gatunek: językoznawstwo, nauka o literaturze
 • Forma: esej (szkic literacki) / zbiór esejów (szkiców)
 • Język oryginalny: polski
 • Rok pierwszego wydania: 1995
 • Do BiblioNETki wprowadził(a): Jale
Czytaj więcej

2009-04-07

Czytaj więcej

2009-04-06

Czytaj więcej
Czytaj więcej
Czytaj więcej

2009-04-05

Czytaj więcej
Patronaty Biblionetki
Biblionetka potrzebuje opiekunów
Recenzje

Użytkownicy polecają:

Redakcja poleca: