Ostatnio dodane książki

Książki zaklasyfikowane do:
Termin dodania:

30.09.2007

 • Tytuł: Językoznawstwo
 • Autor: Milewski Tadeusz
 • Tłumacz: -
 • Kategoria: Literatura naukowa i popularnonaukowa
 • Gatunek: językoznawstwo, nauka o literaturze
 • Język oryginalny: polski
 • Do BiblioNETki wprowadził(a): czerwona żaba
Czytaj więcej

29.09.2007

Nowoczesny podręcznik akademicki z dziedziny kultury języka - wszechstronnie omówione zagadnienia poprawności językowej z zakresu fleksji, słowotwórstwa i składni - konkretne rozstrzygnięcia poprawnościowe - liczne przykłady - wzory odmiany - objaśnione wyrazy, formy i konstrukcje - indeks terminów Hanna Jadecka - prof. dr hab., wykładowca Uniwersytetu Warszawskiego. Zajmuje się słowotwórstwem, leksykologią, leksykografią i kulturą języka. Autorka licznych prac z zakresu językoznaws...
Czytaj więcej
Nowe, zaktualizowane i uzupełnione wydanie cenionego i nowoczesnego podręcznika akademickiego z dziedziny kultury języka. Profesor Andrzej Markowski omawia najważniejsze tendencje współczesnej polszczyzny, pokazuje żywe związki zachodzące pomiędzy językiem a kulturą, zapoznaje studentów z podstawami teoretycznymi językoznawstwa normatywnego. Objaśnia, jak zmieniły się warunki socjolingwistyczne i pragmalingwistyczne komunikacji językowej Polaków w ostatnich latach, analizuje aktualne tendencje l...
Czytaj więcej
 • Tytuł: Adam Mickiewicz: "Poezje"
 • Autor: Krassowski Maciej
 • Tłumacz: -
 • Kategoria: Literatura naukowa i popularnonaukowa
 • Gatunek: językoznawstwo, nauka o literaturze
 • Forma: esej (szkic literacki) / zbiór esejów (szkiców)
 • Język oryginalny: polski
 • Serie wydawnicze:
 • Rok pierwszego wydania: 1991
 • Do BiblioNETki wprowadził(a): gajda
Czytaj więcej

28.09.2007

 • Tytuł: Pejzaż romantyczny
 • Autor: Kowalczykowa Alina
 • Tłumacz: -
 • Kategoria: Literatura naukowa i popularnonaukowa
 • Gatunek: językoznawstwo, nauka o literaturze
 • Forma: esej (szkic literacki) / zbiór esejów (szkiców)
 • Serie wydawnicze:
 • Rok pierwszego wydania: 1982
 • Do BiblioNETki wprowadził(a): Nadia_
Czytaj więcej
Czytaj więcej

27.09.2007

 • Tytuł: Tragedia grecka
 • Autor: Lesky Albin
 • Tłumacz: -
 • Kategoria: Literatura naukowa i popularnonaukowa
 • Gatunek: językoznawstwo, nauka o literaturze
 • Forma: esej (szkic literacki) / zbiór esejów (szkiców)
 • Język oryginalny: niemiecki
 • Rok pierwszego wydania: 1972
 • Rok pierwszego wydania polskiego: 2006
 • Do BiblioNETki wprowadził(a): alabaster
Klasyczna książka wybitnego austriackiego filologa to największe kompendium wiedzy o antycznej tragedii, którego nie zdołały zastąpić ani przewyższyć pod względem całościowości ujęcia tematu żadne później powstałe studia. Autor w genialny sposób łączy zdolność syntezy ze szczegółową analizą przedmiotu: jego przebogate dzieło zawiera streszczenia i omówienia wszystkich zachowanych tragedii i fragmentów tragicznych, z zaznaczeniem głównych nurtów ideowych, wzajemnych relacji i kontekstu historyczn...
Czytaj więcej

26.09.2007

 • Tytuł: Studia nad językiem polskim XVI wieku
 • Autor: Rospond Stanisław
 • Tłumacz: -
 • Kategoria: Literatura naukowa i popularnonaukowa
 • Gatunek: językoznawstwo, nauka o literaturze
 • Forma: esej (szkic literacki) / zbiór esejów (szkiców)
 • Język oryginalny: polski
 • Rok pierwszego wydania: 1949
 • Do BiblioNETki wprowadził(a): Jale
Czytaj więcej

25.09.2007

 • Tytuł: Rozwój bibliografii literackiej w Polsce
 • Autor: Czachowska Jadwiga
 • Tłumacz: -
 • Kategoria: Literatura naukowa i popularnonaukowa
 • Gatunek: językoznawstwo, nauka o literaturze
 • Forma: esej (szkic literacki) / zbiór esejów (szkiców)
 • Język oryginalny: polski
 • Rok pierwszego wydania: 1979
 • Do BiblioNETki wprowadził(a): Jale
Czytaj więcej

24.09.2007

Pouczająca lektura objaśniająca znaczenie i historię wielu słów i popularnych przysłów. Już sam wybór haseł świadczy o tym, że kierowano się przy nim cechami mogącymi budzić zaciekawienie. Warto uświadomić sobie, że nawet najpoważniejsze słowniki etymologiczne dobierają sobie hasła według trudnych do rozeznania reguł, niekoniecznie przewidujących ewentualne najpilniejsze potrzeby użytkownika. Chociaż dzieje wielu wyrazów znano od zawsze i oczywiste były ich parantele oraz pochodzenie, etymolo...
Czytaj więcej

23.09.2007

 • Tytuł: Poezja polska: Interpretacje
 • Autor: Zeler Bogdan
 • Tłumacz: -
 • Kategoria: Literatura naukowa i popularnonaukowa
 • Gatunek: językoznawstwo, nauka o literaturze
 • Język oryginalny: polski
 • Rok pierwszego wydania: 2000
 • Do BiblioNETki wprowadził(a): LeMona
Czytaj więcej
 • Tytuł: Philobiblon polski
 • Autor: Dunin Janusz, Dunin Cecylia
 • Tłumacz: -
 • Kategoria: Literatura naukowa i popularnonaukowa
 • Gatunek: językoznawstwo, nauka o literaturze
 • Forma: esej (szkic literacki) / zbiór esejów (szkiców)
 • Język oryginalny: polski
 • Serie wydawnicze:
 • Rok pierwszego wydania: 1983
 • Do BiblioNETki wprowadził(a): noart
Czytaj więcej
 • Tytuł: W gnieździe drukarstwa polskiego
 • Autor: Frantz Wiktor
 • Tłumacz: -
 • Kategoria: Literatura naukowa i popularnonaukowa
 • Gatunek: językoznawstwo, nauka o literaturze
 • Forma: esej (szkic literacki) / zbiór esejów (szkiców)
 • Rok pierwszego wydania: 1974
 • Rok pierwszego wydania polskiego: 1974
 • Do BiblioNETki wprowadził(a): noart
Czytaj więcej
 • Tytuł: Książek powijanie: Philobiblońska suita
 • Autor: Frantz Wiktor
 • Tłumacz: -
 • Kategoria: Literatura naukowa i popularnonaukowa
 • Gatunek: językoznawstwo, nauka o literaturze
 • Forma: esej (szkic literacki) / zbiór esejów (szkiców)
 • Język oryginalny: polski
 • Rok pierwszego wydania: 1978
 • Do BiblioNETki wprowadził(a): noart
Czytaj więcej

22.09.2007

Czytaj więcej
Czytaj więcej

21.09.2007

Czytaj więcej
Czytaj więcej
Czytaj więcej
Czytaj więcej

19.09.2007

Czytaj więcej
Czytaj więcej

18.09.2007

Na początku był redakcyjny żart... Czy są Polacy, którzy nazywają się jak rzymscy cesarze? Czy są nazwiska brzmiące jak marki samochodów, bądź pierwiastki chemiczne? W zasobie ponad 400 tysięcy współcześnie używanych przez Polaków nazwisk znajdują się setki takich, które kojarzą się przypadkowo, ale w ten sposób stać się mogą inspiracją do refleksji nad historią własnego nazwiska. Książka zawiera publikowane na łamach "Tygodnika Angora" felietony z cyklu "Poczet nazwisk polskich" oraz ob...
Czytaj więcej
Czytaj więcej
 • Tytuł: Beniowski: Kryzys indywidualizmu romantycznego
 • Autor: Treugutt Stefan
 • Tłumacz: -
 • Kategoria: Literatura naukowa i popularnonaukowa
 • Gatunek: językoznawstwo, nauka o literaturze
 • Forma: esej (szkic literacki) / zbiór esejów (szkiców)
 • Język oryginalny: polski
 • Rok pierwszego wydania: 1964
 • Do BiblioNETki wprowadził(a): cynkol
Czytaj więcej

17.09.2007

Czytaj więcej

15.09.2007

 • Tytuł: Historia literatury włoskiej w zarysie
 • Autor: Sapegno Natalino
 • Tłumacz: -
 • Kategoria: Literatura naukowa i popularnonaukowa
 • Gatunek: językoznawstwo, nauka o literaturze
 • Forma: esej (szkic literacki) / zbiór esejów (szkiców)
 • Język oryginalny: włoski
 • Rok pierwszego wydania polskiego: 1969
 • Do BiblioNETki wprowadził(a): cynkol
Czytaj więcej
 • Tytuł: Historia literatury włoskiej: Zarys
 • Autor: Heistein Józef
 • Tłumacz: -
 • Kategoria: Literatura naukowa i popularnonaukowa
 • Gatunek: językoznawstwo, nauka o literaturze
 • Forma: esej (szkic literacki) / zbiór esejów (szkiców)
 • Język oryginalny: polski
 • Do BiblioNETki wprowadził(a): cynkol
Czytaj więcej
Czytaj więcej
Czytaj więcej
Patronaty Biblionetki
Biblionetka potrzebuje opiekunów
Recenzje

Użytkownicy polecają:

Redakcja poleca: