Ostatnio dodane książki

Książki zaklasyfikowane do:
Termin dodania:

31.08.2007

 • Tytuł: "Lalka" Bolesława Prusa
 • Autor: Osmoła Józef
 • Tłumacz: -
 • Kategoria: Literatura naukowa i popularnonaukowa
 • Gatunek: językoznawstwo, nauka o literaturze
 • Forma: esej (szkic literacki) / zbiór esejów (szkiców)
 • Język oryginalny: polski
 • Serie wydawnicze:
 • Rok pierwszego wydania: 2006
 • Do BiblioNETki wprowadził(a): jeam
Czytaj więcej

30.08.2007

Seria TAiWPN Universitas "Polonica leguntur: literatura polska w krajach języka niemieckiego" poświęcona jest prezentacji recepcji piśmiennictwa polskiego (od literatury pięknej po dokumentarną) w niemieckim kręgu językowym. Monografie oraz zbiory prac polskich i tłumaczonych, składających się na kolejne tomy tej serii, przedstawiają proces translacyjnego przyswajania piśmiennictwa polskiego w niemieckim kręgu językowym na przestrzeni wieków, adaptacyjnego wchłaniania go przez tamtejszy krwioobi...
Czytaj więcej
Seria TAiWPN Universitas "Polonica leguntur: literatura polska w krajach języka niemieckiego" poświęcona jest prezentacji recepcji piśmiennictwa polskiego (od literatury pięknej po dokumentarną) w niemieckim kręgu językowym. Monografie oraz zbiory prac polskich i tłumaczonych, składających się na kolejne tomy tej serii, przedstawiają proces translacyjnego przyswajania piśmiennictwa polskiego w niemieckim kręgu językowym na przestrzeni wieków, adaptacyjnego wchłaniania go przez tamtejszy krwioobi...
Czytaj więcej
 • Tytuł: Prawda powieściowa i kłamstwo romantyczne
 • Autor: Girard René
 • Tłumacz: -
 • Kategoria: Literatura naukowa i popularnonaukowa
 • Gatunek: językoznawstwo, nauka o literaturze
 • Forma: esej (szkic literacki) / zbiór esejów (szkiców)
 • Język oryginalny: francuski
 • Rok pierwszego wydania: 1961
 • Rok pierwszego wydania polskiego: 2001
 • Do BiblioNETki wprowadził(a): Neira
Doskonale już znany polskiemu czytelnikowi autor koncepcji "kozła ofiarnego" podejmuje w tej pracy wysiłek zmierzenia się ze światem typowych reprezentantów powieści dziewiętnastowiecznej. Wychodząc z założenia, że człowiek nie jest zdolny do tego, by pragnąć sam z siebie, Girard poszukuje członu pośredniczącego, narzucającego mu przedmiot pragnień, osoby trzeciej, sytuującej się w trójkącie, którego wierzchołki wyznaczają: pragnący, przedmiot i pośrednik pragnienia. Pomiędzy pragnącym a pośr...
Czytaj więcej

28.08.2007

 • Tytuł: Dostojewski - myśl a forma
 • Autor: Brzoza Halina
 • Tłumacz: -
 • Kategoria: Literatura naukowa i popularnonaukowa
 • Gatunek: językoznawstwo, nauka o literaturze
 • Forma: esej (szkic literacki) / zbiór esejów (szkiców)
 • Język oryginalny: polski
 • Rok pierwszego wydania: 1984
 • Do BiblioNETki wprowadził(a): guía
Praca Haliny Brzozy jest próbą dotarcia - poprzez wnikliwą i wieloaspektową analizę strukturalną - do najgłębszych sensów prozy Dostojewskiego, do owej "zasady zasad", która scala materię wszystkich jego utworów. W swych poszukiwaniach autorka często zestawia dzieło Dostojewskiego z awangardową sztuką XX wieku. Zaskakujące paralele, na jakie przy tym natrafia, ukazują twórczość rosyjskiego klasyka w nowym, niezwykle interesującym świetle. Jednak książka ta może zainteresować nie tylko ze względu...
Czytaj więcej
Czytaj więcej
Czytaj więcej

27.08.2007

 • Tytuł: Nuda w kulturze
 • Autor: antologia; < praca zbiorowa / wielu autorów >
 • Tłumacz: -
 • Kategoria: Literatura naukowa i popularnonaukowa
 • Gatunek: językoznawstwo, nauka o literaturze
 • Forma: esej (szkic literacki) / zbiór esejów (szkiców)
 • Język oryginalny: polski
 • Serie wydawnicze:
 • Rok pierwszego wydania: 1999
 • Do BiblioNETki wprowadził(a): Elizja
"Nuda w kulturze" to zbiór artykułów poświęconych jednemu z najbardziej frapujących zagadnień humanistyki. Książka kontynuuje dyskusję zapoczątkowaną na polskim gruncie między innymi przez tłumaczenie głośnej książki Josifa Brodskiego "Pochwała nudy". Autorzy (przede wszystkim poloniści, ale i filozofowie, teologowie, historycy sztuki, angliści i filologowie klasyczni) starają się odpowiedzieć na pytania dotyczące znaczenia nudy we współczesnej duchowości, opisać jej najwyrazistsze manifestac...
Czytaj więcej

26.08.2007

Czytaj więcej

25.08.2007

Czytaj więcej
 • Tytuł: Stachura totalny
 • Autor: Pachocki Dariusz
 • Tłumacz: -
 • Kategoria: Literatura naukowa i popularnonaukowa
 • Gatunek: językoznawstwo, nauka o literaturze
 • Język oryginalny: polski
 • Rok pierwszego wydania: 2007
 • Do BiblioNETki wprowadził(a): agnes.t
Czytaj więcej
Czytaj więcej
Autor zaproponował nowe spojrzenie zarówno na utwory romantycznych mistrzów, jak i tych, którzy nie cieszyli się specjalnymi względami krytyków literatury. W książce przeplatają się więc rozważania osnute wokół legendy Mickiewicza, eseje dotyczące zjawisk ówczesnego życia literackiego oraz problemowe przekroje przez romantyczną literaturę. Można tu znaleźć również opisy zmysłowych walorów Mickiewiczowskiej krainy dzieciństwa, a także zwierzęcego świata w utworach poety. [słowo/obraz terytoria...
Czytaj więcej
 • Tytuł: Etyka międzyludzkiej komunikacji
 • Autor: Puzynina Jadwiga
 • Tłumacz: -
 • Kategoria: Literatura naukowa i popularnonaukowa
 • Gatunek: językoznawstwo, nauka o literaturze
 • Forma: esej (szkic literacki) / zbiór esejów (szkiców)
 • Język oryginalny: polski
 • Rok pierwszego wydania: 1993
 • Do BiblioNETki wprowadził(a): dorożka
- Anna Giza: Na czym polega "etyczna komunikacja"? - Jadwiga Puzynina: O warunkach udanej komunikacji językowej - Teresa Hołówka: Zasady dyskusji racjonalnej - Jacek Salij OP: Troska o ducha prawdy - Jacek Juliusz Jadacki: Zły język - Maria Jarymowicz: Poza etyką komunikacji: o niektórych przesłankach braku gotowości do porozumiewania się - Janusz Czapiński: Autorytet i intencje nadawcy - a "etyka efektów komunikacyjnych" - Ireneusz Krzemiński: Język polityki naszych dni w świetle etyki k...
Czytaj więcej

24.08.2007

 • Tytuł: Co to jest symbolizm?
 • Autor: Peyre Henri
 • Tłumacz: Żurowski Maciej
 • Kategoria: Literatura naukowa i popularnonaukowa
 • Gatunek: językoznawstwo, nauka o literaturze
 • Język oryginalny: francuski
 • Serie wydawnicze:
 • Rok pierwszego wydania polskiego: 1990
 • Do BiblioNETki wprowadził(a): ecriture
Czytaj więcej
 • Tytuł: Co to jest romantyzm?
 • Autor: Peyre Henri
 • Tłumacz: -
 • Kategoria: Literatura naukowa i popularnonaukowa
 • Gatunek: językoznawstwo, nauka o literaturze
 • Język oryginalny: francuski
 • Serie wydawnicze:
 • Rok pierwszego wydania polskiego: 1987
 • Do BiblioNETki wprowadził(a): ecriture
Czytaj więcej
 • Tytuł: Co to jest klasycyzm?
 • Autor: Peyre Henri
 • Tłumacz: -
 • Kategoria: Literatura naukowa i popularnonaukowa
 • Gatunek: językoznawstwo, nauka o literaturze
 • Język oryginalny: francuski
 • Serie wydawnicze:
 • Rok pierwszego wydania polskiego: 1985
 • Do BiblioNETki wprowadził(a): ecriture
Czytaj więcej
 • Tytuł: Pisma pomorzoznawcze
 • Autor: Nitsch Kazimierz
 • Tłumacz: -
 • Kategoria: Literatura naukowa i popularnonaukowa
 • Gatunek: językoznawstwo, nauka o literaturze
 • Forma: esej (szkic literacki) / zbiór esejów (szkiców)
 • Język oryginalny: polski
 • Serie wydawnicze:
 • Rok pierwszego wydania: 1954
 • Do BiblioNETki wprowadził(a): Jale
Czytaj więcej

23.08.2007

 • Tytuł: Dzieło, język, tradycja
 • Autor: Sławiński Janusz
 • Tłumacz: -
 • Kategoria: Literatura naukowa i popularnonaukowa
 • Gatunek: językoznawstwo, nauka o literaturze
 • Język oryginalny: polski
 • Rok pierwszego wydania: 1974
 • Do BiblioNETki wprowadził(a): ecriture
Czytaj więcej

22.08.2007

Czytaj więcej
Czytaj więcej

21.08.2007

Czytaj więcej

20.08.2007

Bohaterem tej pracy jest esej ,nie występuje on tu jednak jawnie jako przedmiot badań, jest natomiast przedstawiany pośrednio, poprzez fakty recepcji. Począwszy od rozproszonych uwag Stanisława Brzozowskiego, poprzez komentarze wybitnych eseistów dwudziestolecia (Jerzego Stempowskiego, Bolesława Micińskiego), naukowe opracowania badaczy z lat sześćdziesiątych i siedemdziesiątych, aż po najnowsze definicje krytyków literackich. Esej pojawia się w coraz to nowych ujęciach dowodząc, iż nie jest moż...
Czytaj więcej
Czytaj więcej
Czytaj więcej

19.08.2007

Postać Ramy opiewa słynny sanskrycki epos "Ramajana" przypisywany legendarnemu wieszczowi Walmikiemu. Dzieło to wyznacza początek tradycji trwającej już co najmniej dwa i pół tysiąca lat. Jego bohater uosabiał wzór cnót i doskonałości. Był idealnym rycerzem i władcą, doskonałym mężem, synem i bratem, zwalczającym zło uosobieniem dobra. "Opowieść o prawym królu" omawia historie tradycji "Ramajany", ze szczególnym uwzględnieniem hindijęzycznych obszarów Indii Północnych. Podjęto w niej także p...
Czytaj więcej
 • Tytuł: Teoria literatury
 • Autor: Wellek René, Warren Austin
 • Tłumacz: -
 • Kategoria: Literatura naukowa i popularnonaukowa
 • Gatunek: językoznawstwo, nauka o literaturze
 • Forma: esej (szkic literacki) / zbiór esejów (szkiców)
 • Rok pierwszego wydania polskiego: 1975
 • Do BiblioNETki wprowadził(a): cynkol
Czytaj więcej

18.08.2007

Czytaj więcej
Czytaj więcej

17.08.2007

Czytaj więcej
Patronaty Biblionetki
Biblionetka potrzebuje opiekunów
Recenzje

Użytkownicy polecają:

Redakcja poleca: