Ostatnio dodane książki

Książki zaklasyfikowane do:
Termin dodania:

30.10.2016

Autorzy to wybitni znawcy i doświadczeni hodowcy, dzięki którym w książce znalazło się całościowe przedstawienie wiadomości z dziedziny kynologii i tym samym podręcznik jest jedyną pozycją na polskim rynku wydawniczym, która w tak szerokim zakresie zawiera treści zbliżające człowieka do jego najwierniejszego przyjaciela – psa. Profesor Jerzy Monkiewicz, absolwent wrocławskiego Wydziału Medycyny Weterynaryjnej, autor podręcznika zatytułowanego „Biologia rozrodu”, od 25 lat prowadzi zajęcia dy...
Czytaj więcej

21.10.2016

Czytaj więcej
 • Tytuł: Słownik geologiczny
 • Autor: Mizerski Włodzimierz, Sylwestrzak Hubert
 • Tłumacz: -
 • Kategoria: Literatura naukowa i popularnonaukowa
 • Gatunek: nauki przyrodnicze (fizyka, chemia, biologia, itd.)
 • Forma: słownik / encyklopedia
 • Język oryginalny: polski
 • Rok pierwszego wydania: 2002
 • Do BiblioNETki wprowadził(a): Astral
Czytaj więcej

19.10.2016

 • Tytuł: Geologia regionalna kontynentów
 • Autor: Mizerski Włodzimierz
 • Tłumacz: -
 • Kategoria: Literatura naukowa i popularnonaukowa
 • Gatunek: nauki przyrodnicze (fizyka, chemia, biologia, itd.)
 • Forma: skrypt / podręcznik
 • Język oryginalny: polski
 • Rok pierwszego wydania: 2004
 • Do BiblioNETki wprowadził(a): Astral
Podręcznik dla studentów szkół wyższych omawia budowę geologiczną globu ziemskiego. Pierwsza część dotyczy ewolucji skorupy ziemskiej od jej początku i zawiera przegląd teorii dotyczących wyodrębniania się kontynentów oraz genezy oceanów. W drugiej części scharakteryzowano budowę geologiczną poszczególnych kontynentów, omawiając główne rysy budowy oraz procesy góro- i lądotwórcze prowadzące do ich powstania, a następnie opisano wyodrębnione jednostki tektoniczne, ich budowę geologiczną, wiek ora...
Czytaj więcej
 • Tytuł: Geologia Polski dla geografów
 • Autor: Mizerski Włodzimierz
 • Tłumacz: -
 • Kategoria: Literatura naukowa i popularnonaukowa
 • Gatunek: nauki przyrodnicze (fizyka, chemia, biologia, itd.)
 • Forma: skrypt / podręcznik
 • Język oryginalny: polski
 • Rok pierwszego wydania: 2002
 • Do BiblioNETki wprowadził(a): Astral
Podręcznik stanowi kompendium wiedzy o budowie geologicznej Polski. Przedstawia podstawowe wiadomości na temat budowy i ewolucji poszczególnych obszarów i jednostek geologicznych. Zawiera liczne ilustracje, pytania kontrolne, ćwiczenia oraz testy sprawdzające, mające ułatwić przyswojenie prezentowanego w rozdziale materiału. Podsumowanie podręcznika stanowi tabela stratygraficzna z najważniejszymi wydarzeniami geologicznymi na obszarze Polski. Książka przeznaczona dla studentów wydziałów geo...
Czytaj więcej

18.10.2016

 • Tytuł: Geologia dynamiczna
 • Autor: Mizerski Włodzimierz
 • Tłumacz: -
 • Kategoria: Literatura naukowa i popularnonaukowa
 • Gatunek: nauki przyrodnicze (fizyka, chemia, biologia, itd.)
 • Forma: skrypt / podręcznik
 • Język oryginalny: polski
 • Rok pierwszego wydania: 2006
 • Do BiblioNETki wprowadził(a): Astral
Nowe wydanie znanego podręcznika zawierającego podstawowe wiadomości z każdej dziedziny geologii dynamicznej. W książce omówiono: – właściwości fizyczno-chemiczne minerałów i skał, – zjawiska wietrzenia, sedymentacji oraz metamorfizmu, – plutonizm i wulkanizm oraz skały plutoniczne i wulkaniczne, – pojęcie czasu geologicznego, – powierzchniowe ruchy masowe, – procesy dynamiczne: endogeniczne i egzogeniczne, kształtujące powierzchnię naszej planety, – budowę wnętrza Ziemi oraz Układ...
Czytaj więcej
Czytaj więcej
 • Tytuł: Geologia historyczna
 • Autor: Mizerski Włodzimierz
 • Tłumacz: -
 • Kategoria: Literatura naukowa i popularnonaukowa
 • Gatunek: nauki przyrodnicze (fizyka, chemia, biologia, itd.)
 • Forma: skrypt / podręcznik
 • Język oryginalny: polski
 • Rok pierwszego wydania: 1992
 • Do BiblioNETki wprowadził(a): Astral
Czytaj więcej
Gospodarcze znaczenie zasobów mineralnych oceanu światowego dynamicznie wzrasta w miarę wyczerpywania się zasobów lądowych, rosnących cen kopalin oraz zwiększającej się populacji ludzi. Skutkiem tych procesów są zakłócenia na międzynarodowym rynku surowcowym oraz nasilające się spory polityczne m.in. o prawo dysponowania złożami zalegającymi na obszarach okołobiegunowych. Wiedza o genezie i rozmieszczeniu kopalin oceanicznych, formach ich występowania w wodach oceanicznych, na dnie i pod dnem mó...
Czytaj więcej
Czytaj więcej
 • Tytuł: Rośliny miododajne
 • Autor: Demianowicz Zofia
 • Tłumacz: -
 • Kategoria: Literatura naukowa i popularnonaukowa
 • Gatunek: nauki przyrodnicze (fizyka, chemia, biologia, itd.)
 • Forma: poradnik
 • Rok pierwszego wydania: 1953
 • Do BiblioNETki wprowadził(a): virheaLehti
Czytaj więcej

17.10.2016

Czytaj więcej
 • Tytuł: Na tropach raka
 • Autor: Bäumler Ernst
 • Tłumacz: Koziorowska Jadwiga
 • Kategoria: Literatura naukowa i popularnonaukowa
 • Gatunek: nauki przyrodnicze (fizyka, chemia, biologia, itd.)
 • Język oryginalny: niemiecki
 • Rok pierwszego wydania: 1967
 • Rok pierwszego wydania polskiego: 1971
 • Do BiblioNETki wprowadził(a): Rosco
Czytaj więcej

12.10.2016

 • Tytuł: Żyć - znaczy niszczyć?
 • Autor: Jacyna Iwona
 • Tłumacz: -
 • Kategoria: Literatura naukowa i popularnonaukowa
 • Gatunek: nauki przyrodnicze (fizyka, chemia, biologia, itd.)
 • Język oryginalny: polski
 • Rok pierwszego wydania: 1973
 • Do BiblioNETki wprowadził(a): Rosco
Czytaj więcej
 • Tytuł: Czy zadepczemy przyrodę?
 • Autor: Jacyna Iwona
 • Tłumacz: -
 • Kategoria: Literatura naukowa i popularnonaukowa
 • Gatunek: nauki przyrodnicze (fizyka, chemia, biologia, itd.)
 • Język oryginalny: polski
 • Serie wydawnicze:
 • Rok pierwszego wydania: 1987
 • Do BiblioNETki wprowadził(a): Rosco
„[...] Czy rzeczywiście ludzie mogą doprowadzić do zniszczenia przyrody, a co za tym idzie - wszelkiego życia na Ziemi? Czy jest to realne zagrożenie, czy tylko celowe przejaskrawienie? Takie ostrzeżenie na wszelki wypadek. Wiadomo, że realną groźbę zagłady świata stwarza broń atomowa. Ale dym z komina, ścieki z fabryk czy nawet z domów mieszkalnych, sterty śmieci – czyżby mogły temu życiu zagrozić? Czy chodzi o to, aby się tylko przyjemniej żyło w ładniejszym otoczeniu, czy też nad światem zawi...
Czytaj więcej
Oddajemy w ręce Czytelników drugie, poszerzone i uzupełnione wydanie książki o jednym z najistotniejszych problemów świata współczesnego – zagrożeniu środowiska naturalnego. Zabierają tu głos ludzie zaangażowani od lat w sprawę ochrony przyrody, mający na tym polu wielkie zasługi i osiągnięcia. Antonina Leńkowa w historycznym ujęciu pokazuje, że już w dawnych wiekach żyła świadomość, że skarby przyrody należy ochronić dla przyszłych pokoleń, lecz mimo to wyginęło wiele gatunków zwierząt, a na...
Czytaj więcej

11.10.2016

Czytaj więcej

01.10.2016

Czytaj więcej
Patronaty Biblionetki
Biblionetka potrzebuje opiekunów
Recenzje

Użytkownicy polecają:

Redakcja poleca: