Ostatnio dodane książki

Książki zaklasyfikowane do:
Termin dodania:

2014-05-30

Czytaj więcej
Czytaj więcej

2014-05-27

 • Tytuł: Apartament Wielki
 • Autor: Rottermund Andrzej
 • Tłumacz: -
 • Kategoria: Literatura naukowa i popularnonaukowa
 • Gatunek: sztuka
 • Forma: esej (szkic literacki) / zbiór esejów (szkiców)
 • Język oryginalny: polski
 • Serie wydawnicze:
 • Rok pierwszego wydania: 1987
 • Do BiblioNETki wprowadził(a): Malgorza
Czytaj więcej

2014-05-20

Krzysztof Zanussi bywa intrygujący, a bywa też irytujący. Dlaczego warto wracać do jego filmów? Może żeby zapytać o kobiety i seks. Albo o nowoczesność, PRL i wolność. O to, dlaczego z genealoga moralności zmienił się w moralizatora. W "Przewodniku" pytamy o to wszystko, a nawet o więcej. Pytania kierujemy także bezpośrednio do reżysera. W wywiadzie zamieszczonym w książce Zanussi opowiada o niebezpieczeństwach myśli Derridy, zniewoleniu ze strony korporacji, problemie konformizmu, demaskując ...
Czytaj więcej

2014-05-18

 • Tytuł: Miasto w sztuce - sztuka miasta
 • Autor: antologia; Rewers Ewa
 • Tłumacz: -
 • Kategoria: Literatura naukowa i popularnonaukowa
 • Gatunek: sztuka
 • Forma: esej (szkic literacki) / zbiór esejów (szkiców)
 • Język oryginalny: polski
 • Serie wydawnicze:
 • Rok pierwszego wydania: 2010
 • Do BiblioNETki wprowadził(a): ktrya
"Jeśli w ogóle potrafimy nazwać relację między miastem i sztuką, to nie jest nią z pewnością analogia czy podobieństwo, to raczej sekwencje operacji metonimicznych wywodzących się z uchwytnych w doświadczeniu potocznym realnych zależności. Mówienie o operacjach metonimicznych jest tu oczywiście ryzykowne, ponieważ nie mamy do czynienia z wyrażeniami językowymi, lecz ze złożonymi konfiguracjami przekonań i praktyk, które jednak – intencjonalnie lub nie – przylegają do siebie, zastępują się, zawie...
Czytaj więcej

2014-05-13

Kolejny tom z serii "Leksykon – historia, sztuka, ikonografia", zawiera zbiór wyobrażeń w różnoraki sposób odwołujących się do świata muzyki i ukazuje związki, które zawsze istniały pomiędzy sztuką dźwięków a historią cywilizacji. Książka dzieli się na dwie części, z których pierwsza ma cztery rozdziały: pierwszy bada rolę muzyki w języku symboli przedstawiającym treści o charakterze filozoficznym i konceptualnym; drugi mówi o związkach muzyki z mitami klasycznymi; trzeci przedstawia główne tema...
Czytaj więcej

2014-05-12

Leksykon dzieli się na sześć części. Pierwsza z nich zawiera informacje o najczęstszych i najbardziej znanych symbolach i atrybutach władzy, jak również o kilku postaciach ze starożytności przez późniejsze pokolenia postrzeganych jako wzorce, wzbudzające swoim postępowaniem podziw i chęć naśladowania. Druga część ukazuje poczet ważnych władców średniowiecznych Wschodu i Zachodu, wybranych ze względu na ich znaczenie historyczne oraz rolę, jaką ich wizerunki odegrały w sztuce. Trzecia przedstawia...
Czytaj więcej
Specyficzny słownik tematów geograficznych i wyobrażeń o świecie, które znalazły odbicie w sztuce europejskiej. Pierwszy rozdział opisuje naukowe i symboliczne przedstawienia kuli ziemskiej. Drugi – pokazuje personifikację kontynentów, odległe lądy i obyczaje ich mieszkańców. W trzecim zawarto niezwykle barwny katalog egzotycznych zwierząt, mitycznych stworzeń i całkiem fantastycznych potworów. Dwa ostatnie rozdziały poświęcone są symbolice tematu podróży, podróżnikom, mitologicznym bohaterom i ...
Czytaj więcej
Jak wszystkie leksykony z tej serii, stanowi źródło dokładnych informacji, popartych doskonałymi ilustracjami. Książka jest podzielona na rozdziały: "Kontekst religijny i kulturowy", "Od alegorii do martwej natury", "Miejsca i obyczaje związane z jedzeniem", "Potrawy i napoje", "Stół i sprzęty". Tom zilustrowano grafiką i reprodukcjami obrazów znanych malarzy przedstawiających życie wokół stołu. [Wydawnictwo Arkady, 2008]
Czytaj więcej
 • Tytuł: Pełnia architektury
 • Autor: Gropius Walter
 • Tłumacz: Kopczyńska Karolina
 • Kategoria: Literatura naukowa i popularnonaukowa
 • Gatunek: sztuka
 • Forma: esej (szkic literacki) / zbiór esejów (szkiców)
 • Język oryginalny: angielski
 • Rok pierwszego wydania: 1956
 • Rok pierwszego wydania polskiego: 2014
 • Do BiblioNETki wprowadził(a): agnesines
Zbiór esejów wybitnego architekta, jednego z współtwórców modernizmu, założyciela Bauhausu. W przystępnych, eleganckich i pełnych pasji tekstach autor skupia się na najważniejszych dla niego zagadnieniach: jaka jest rola architekta we współczesnym świecie? W jaki sposób rozwijać się jako projektant? Co powinno być ambicją młodych twórców? Czym był Bauhaus? Napisana w rozkwicie ery przemysłowej książka jest zaskakująco aktualna w początkach ery cyfrowej, zwłaszcza w naszym kraju. Gropius podk...
Czytaj więcej

2014-05-11

Śmierć była dla starożytnych ukoronowaniem drogi życiowej bohatera, dla trubadurów konsekwencją niebezpiecznej miłości, dla chrześcijan bramą do zbawienia i poznania sensu życia. Współczesnym artystom temat ten służy często do szokującej publiczność prowokacji. 400 przykładów ikonograficznych od antyku po wiek XXI pokazuje rolę, jaką Czarna Pani pełni w historii cywilizacji, jak społeczny odbiór tej tematyki ewoluował do dzisiejszego wstydliwego tabu. [Wydawnictwo Arkady, 2011]
Czytaj więcej
Kolejny tom z serii "Leksykon – historia, sztuka, ikonografia". Całość zgromadzonego tu materiału została podzielona tematycznie na trzy części i zaprezentowana chronologicznie, od średniowiecza po początek XIX wieku. W pierwszej części książki zostały omówione dzieła sztuki powstałe na kanwie najwybitniejszych utworów literackich. Jest to część najobszerniejsza, w której stykamy się z bardziej lub mniej złożonymi problemami zobrazowania tekstu. Drugą część poświęcono kolejnemu niezmiernie inter...
Czytaj więcej

2014-05-04

Czytaj więcej

2014-05-03

Tom tekstów poświęconych tematyce filmowych wizerunków zła. Publikacja opisująca tę niezwykle modną ostatnio - m.in. za sprawą sagi "Zmierzch" - tematykę stara się w sposób interdyscyplinarny i z wielu odmiennych perspektyw przeanalizować obrazy zła w kinematografii i kulturze popularnej. Czytelnik otrzymuje tom, który jest zapisem naukowych poszukiwań, ale i w znacznej mierze głosem pokolenia na temat ważny przecież nie tylko dla filmoznawczych badań. Warto bowiem podkreślić, że podejmująca ...
Czytaj więcej

2014-05-01

Henryk IV Probus, najwybitniejszy władca w dziejach Śląska, książę Krakowa i Sandomierza doniosłą podjął akcję w dziele zjednoczenia państwa polskiego. W 1283 roku wysłał poselstwo do papieża z prośbą "ażeby jemu pozwolił nosić berło i koronę i ażeby miał nazwę króla". Wrocławski grobowiec Henryka IV - najwybitniejszy zabytek gotyckiej rzeźby śląskiej - na którym przy głowie zmarłego widnieje tarcza z orłem śląskim i druga tarcza z koronowanym orłem białym na czerwonym tle, stanowi wymowny dowód...
Czytaj więcej
Patronaty Biblionetki
Biblionetka potrzebuje opiekunów
Recenzje

Użytkownicy polecają:

Redakcja poleca: