Ostatnio dodane książki

Książki zaklasyfikowane do:
Termin dodania:

28.09.2022

Czytaj więcej

26.09.2022

"Chrześcijańska praktyka związana z sakramentem uzdrowienia, jakim jest sakrament pokuty i pojednania, ale też świadomym dążeniem do świętości życia - wypracowała różne formy rachunku sumienia, pytań budzących naszą czujność i wrażliwość moralną wobec Boga i człowieka. Dlatego należy z wdzięcznością przyjąć inicjatywę wydania pod patronatem Prezesa Okręgowej Rady Lekarskiej Okręgowej Izby Lekarskiej w Warszawie, Pana Doktora Mieczysława Szatanka, i Katolickiego Stowarzyszenia Lekarzy Diecezji Ra...
Czytaj więcej
 • Tytuł: Sztuka i życie: Instrukcja obsługi
 • Autor: Røed Kjetil
 • Tłumacz: Drozdowska Karolina
 • Kategoria: Literatura naukowa i popularnonaukowa
 • Gatunek: filozofia i etyka
 • Forma: esej (szkic literacki) / zbiór esejów (szkiców)
 • Język oryginalny: norweski
 • Rok pierwszego wydania: 2019
 • Rok pierwszego wydania polskiego: 2022
 • Do BiblioNETki wprowadził(a): Marylek
Jakie jest znaczenie sztuki w naszym życiu? Sztuka jest unikalnym narzędziem badawczym pozwalającym nam szukać odpowiedzi na pytania, kim jesteśmy i czym może być dobre życie. Na kartach tej książki Kjetil Røed, odwołując się do dzieł sztuki, analizuje jedenaście różnych cnót - uważność, rozwagę, wycofanie, ciekawość, świadomość, nadzieję, współpracę, dwójpatrzenie, rzemiosło, miłość i solidarność - jego intencją zaś jest ukazanie, że poprzez kontakt ze sztuką możemy uzyskać głębsze zrozumien...
Czytaj więcej

24.09.2022

Czytaj więcej

21.09.2022

 • Tytuł: Intensywność i rzeczy pokrewne
 • Autor: Zaleski Marek
 • Tłumacz: -
 • Kategoria: Literatura naukowa i popularnonaukowa
 • Gatunek: filozofia i etyka
 • Forma: esej (szkic literacki) / zbiór esejów (szkiców)
 • Język oryginalny: polski
 • Rok pierwszego wydania: 2021
 • Do BiblioNETki wprowadził(a): WiadomościOpiekun BiblioNETki
"Jak we wstępie do swojej książki pisze sam Zaleski; »filozofia afektów dostarczyła narzędzi pomocnych w rozumieniu podmiotowości, cielesności, intymności, polityczności, etc.«. Owo etc. jest przy tym ważne, bo obejmuje między innymi literaturę. Zaleski właśnie kwestię afektów wybija na plan pierwszy: stąd też i tytuł całej książki". Andrzej Skrendo "Perspektywa zwrotu afektywnego, przede wszystkim, choć niewyłącznie w wydaniu delezjańskim i post-delezjańskim - wchodzi tu w arcypomyślną ...
Czytaj więcej

20.09.2022

 • Tytuł: Przestań siebie naprawiać
 • Autor: Mello Anthony de
 • Tłumacz: Grzegorczyk Justyna
 • Kategoria: Literatura naukowa i popularnonaukowa
 • Gatunek: filozofia i etyka
 • Forma: poradnik
 • Język oryginalny: angielski
 • Rok pierwszego wydania: 2022
 • Rok pierwszego wydania polskiego: 2021
 • Do BiblioNETki wprowadził(a): koryntianin
Czytaj więcej

16.09.2022

Książka z serii "małych wykładów", wygłaszanych każdorazowo na gali wręczenia Nagrody im. Barbary Skargi. Dotychczas ukazały się wykłady prof. Krzysztofa Pomiana, Marcina Poręby i Krzysztofa Okopienia. Prezentowany pochodzi z 2020 roku, z gali V edycji konkursu. Jest krótką próbą charakterystyki współczesnej kondycji przez pryzmat sytuacji, w jakiej znajduje się dziś myślenie, nie tylko filozoficzne. [Fundacja na Rzecz Myślenia im. Barbary Skargi, 2021]
Czytaj więcej
Punktem wyjścia dla tej książki był wykład z filozofii religii prezentowany od kilku lat studentom. Zakres i ostateczny kształt publikacji znacznie wykracza jednak poza ramy tej formuły. Autor stara się przede wszystkim przedstawić różnorodność, bogactwo i inwencję filozoficznej refleksji nad religią, po drugie zaś, wskazać inspirującą i pobudzającą rolę problematyki religijnej dla filozofii. Przeprowadzona analiza nie jest pozbawiona pewnych elementów subiektywizmu i własnych preferencji, co - ...
Czytaj więcej
Książka ta powstała jako owoc bardzo żywego zainteresowania ważnymi i silnymi zależnościami pomiędzy starożytną filozofią pogańską a chrześcijaństwem pierwszych wieków. Te dwa "światy" jedynie z pozoru nie mają ze sobą nic wspólnego. Kryją bowiem w sobie wiele podobieństw, lecz także - i co chyba wydaje się nawet ważniejsze - różnic, które na tle licznych zbieżnych elementów wydają się być niezwykle istotne. Niniejsze studium jest owocem wieloletnich prac nad zagadnieniem wspomnianych relacji, a...
Czytaj więcej
Czytaj więcej
Czytaj więcej
Każdy, kto szczerze pragnie uwolnić się od cierpień emocjonalnych oraz zaznać w życiu radości, mądrości i miłości, musi odkryć własny zasobny skarbiec i zamieszkującą go wyzwoloną naturę. Darem tym nie można się podzielić, ale wiedząc jak, można obdarować nim samego siebie. Istotą naszej świadomości jest niezmienna doskonałość, lecz uwikłani w swe myśli i historie nie zauważamy jej. W swojej książce autor przekazuje nie tylko wiedzę, ale także metody, które są dostępne dla każdego. Aby móc je za...
Czytaj więcej

15.09.2022

Celem niniejszej książki jest przeprowadzenie rekonstrukcji i gruntownej analizy krytycznej tej części ogromnego dorobku intelektualnego Hayeka, która wydaje się mniej znana szerszemu gronu odbiorców i nieco zaniedbana w literaturze poświęconej myśli uczonego. Nie przywykliśmy na ogół łączyć austriackiego noblisty z filozofią prawa, z pewnością zaś nie jest to skojarzenie natychmiastowe. Zasłynął on przede wszystkim jako jeden z twórców doktryny neoliberalnej oraz najwybitniejszych ekonomist...
Czytaj więcej
 • Tytuł: Warsztat historyka filozofii
 • Autor: Karas Marcin
 • Tłumacz: -
 • Kategoria: Literatura naukowa i popularnonaukowa
 • Gatunek: filozofia i etyka
 • Forma: skrypt / podręcznik
 • Język oryginalny: polski
 • Rok pierwszego wydania: 2021
 • Do BiblioNETki wprowadził(a): Pingwinek
Monografia "Warsztat historyka filozofii" tematyzuje i systematycznie omawia narzędzia, techniki i strategie, które bywają stosowane intuicyjnie i na podstawie doświadczenia, celem uzyskania kompetencji w korzystaniu z nich "świadomie, krytycznie i elastycznie". Jej adresatami są użytkownicy wspomnianego warsztatu na różnym poziomie zaawansowania, także początkujący. Książka dzieli się na cztery duże rozdziały, dotyczące komponentów publikacji naukowej, autorskich uwarunkowań warsztatu akademick...
Czytaj więcej
 • Tytuł: Odpowiedzialna wolność
 • Autor: Drwięga Marek
 • Tłumacz: -
 • Kategoria: Literatura naukowa i popularnonaukowa
 • Gatunek: filozofia i etyka
 • Forma: monografia
 • Język oryginalny: polski
 • Rok pierwszego wydania: 2020
 • Do BiblioNETki wprowadził(a): Pingwinek
Tematem, wokół którego skupić można przedstawione w książce analizy, jest wolność. Rozważane kwestie są bowiem blisko związane z jednym z podstawowych zagadnień współczesnej refleksji, którym jest wolność. Stanowi ona punkt wyjścia i centrum tak dla rozważań dotyczących filozofii człowieka, jak i etyki, nie wspominając już o kwestiach związanych z polityką. Jednakże można tutaj mówić o pewnym paradoksie. Wprawdzie wolność jest jednym z centralnych tematów współczesnej filozofii, jednak zrozumien...
Czytaj więcej

11.09.2022

 • Tytuł: Księga gościnności
 • Autor: Jabès Edmond
 • Tłumacz: Tacik Przemysław
 • Kategoria: Literatura naukowa i popularnonaukowa
 • Gatunek: filozofia i etyka
 • Forma: esej (szkic literacki) / zbiór esejów (szkiców)
 • Język oryginalny: francuski
 • Rok pierwszego wydania: 1991
 • Rok pierwszego wydania polskiego: 2017
 • Do BiblioNETki wprowadził(a): Pingwinek
To ostatnia z ksiąg Edmonda Jabesa. "Gościnność" to ostatnie z Jabesowskich słów­ kluczy… "Etyka gościnności - brzmi to wspaniale i zachęcająco. Ale nie powinniśmy dać się zmylić. Jabes jest jak najdalszy od miałkiego moralizowania, do którego przyzwyczaiła nas humanistyka ostatnich dwóch dekad. Nie ma u niego miejsca na te wszystkie strzeliste akty uznania i przyjęcia Innego, na niekończące się wezwania do tego, by odkryć Innego wokół siebie i w nas - które ostatecznie poprzestają na wprow...
Czytaj więcej

10.09.2022

Zebrane w tym tomie publikacje pokazują konsekwentne dążenie filozofa do stworzenia systemu filozoficznego, który najlepiej wyrażałby polskiego ducha i polską kulturę. Jego dyskusja z dialektyką Heglowską miała charakter zarówno filozoficzny, jak i polityczno-kulturalny. [Wydawnictwo​ Naukowe PWN, 2014]
Czytaj więcej
Najważniejsze filozoficzne dzieło Macha, choć dyskurs tu zastosowany ma charakter zdecydowanie interdyscyplinarny. Opisy eksperymentów i obserwacji z dziedziny fizyki, fizjologii czy psychologii stanowią dużą część dzieła i obudowują teoretyczną koncepcję autora zaskakującymi szczegółami praktycznymi. Czytelnik, śledząc klarowny wywód, w którym filozof-fizyk dowcipnie i z energią staje w obronie racjonalnego myślenia, ma też okazję delektować się opisami niezwykłych machin lub zwyczajów zwierząt...
Czytaj więcej

09.09.2022

Czytaj więcej

07.09.2022

Czytaj więcej

01.09.2022

To kolejna "stoicka" książka autora. "Dziennik" kontynuuje i rozwija "Sztukę życia według stoików", lecz o ile "Sztuka" była abstrakcyjnym, bezczasowym wykładem stoicyzmu - ta jest ułożona w linii czasu. Jest bliżej codzienności, choć zawsze z sensem uniwersalnym. Gdy Stankiewicz pisze o słabym występie Polaków na mundialu, to jest to interesujące zarówno dla fanów piłki, jak i dla tych, którzy interesują się raczej stoicyzmem niż sportem. "Dziennik" jest też mniej dogmatyczny niż "Sztuka..."...
Czytaj więcej
Patronaty Biblionetki
Biblionetka potrzebuje opiekunów
Recenzje

Użytkownicy polecają:

Redakcja poleca: