Ostatnio dodane książki

Książki zaklasyfikowane do:
Termin dodania:

26.02.2023

Zbiór referatów przygotowanych na seminarium, będące częścią projektu "Spisz", w ramach cyklu "Otwarte Regiony Europy Środkowo-Wschodniej", prowadzonego przez Ośrodek "Pogranicze - sztuk, kultur, narodów" i Fundację "Pogranicze". Autorami tekstów są etnografowie, historycy kultury, regionaliści, przedstawiciele organizacji mniejszościowych z Polski, Słowacji, Węgier, Czech. Redagował Antoni Kroh. Książka ilustrowana kolorowymi fotografiami ze Spisza. "Kultura Spisza jest o wiele starsz...
Czytaj więcej

20.02.2023

Przed wybuchem II wojny światowej Polskę i Niemcy oficjalnie łączyły przyjazne relacje. Pod płaszczykiem dyplomatycznego porozumienia III Rzesza przez lata sumiennie przygotowywała się jednak do zbrojnej napaści na Rzeczpospolitą Polską. Publikacja "Gestapo w Polsce. Tajniki szpiegostwa III Rzeszy" przybliża praktyki stosowane przez komórki wywiadowcze na terenie naszego kraju. Autor opisuje działania dywersyjne i sabotażowe agresora, zdradza metody i środki, jakimi posługiwali się hitlerowcy...
Czytaj więcej

19.02.2023

Dwaj królowie Macedonii, ojciec i syn, przeobrazili słabe państewko na północy Grecji w imperium na skalę światową i tym samym zmienili bieg historii. W swym krótkim życiu Aleksander Wielki rozgromił i usunął w cień potęgę Persji, przekroczył Hindukusz i zapanował nad ziemiami należącymi dzisiaj do Pakistanu. Stworzył w ten sposób gigantyczne królestwo rozciągające się od Adriatyku po subkontynent indyjski. Ogromny sukces zawdzięczał jednak nie tylko własnemu geniuszowi i niespożytej energii....
Czytaj więcej

18.02.2023

Czytaj więcej

16.02.2023

 • Tytuł: Historia Polski bez mitów
 • Autor: Napierała Piotr (ur. 1982)
 • Tłumacz: -
 • Kategoria: Literatura naukowa i popularnonaukowa
 • Gatunek: historia
 • Forma: esej (szkic literacki) / zbiór esejów (szkiców)
 • Język oryginalny: polski
 • Rok pierwszego wydania: 2022
 • Do BiblioNETki wprowadził(a): LouriOpiekun BiblioNETki
Czytaj więcej

15.02.2023

I. Kontekst - Stanisław Achremczyk: Szlachta malborska w XVIII wieku - Janusz Hochleitner: Wybrane zagadnienia z dziedzictwa polskiej kultury na ziemi malborskiej - Justyna Liguz: Wydarzenia na Powiślu po I wojnie światowej - Tomasz Łaszkiewicz: Więzi rodzinne w środowisku ziemian pomorskich w dobie dwudziestolecia międzywojennego - Dariusz Radziwiłłowicz: Walka z rewizjonizmem terytorialnym Republiki Weimarskiej w polskiej publicystyce i działalności wybranych ugrupowań politycznych II RP ...
Czytaj więcej
- Jakie mamy dowody na to, że Wielką Piramidę wzniósł Cheops? - W jaki sposób ją zbudowano? - Czy było to możliwe przy zastosowaniu prostych kamiennych narzędzi? - Skąd pomysły, że za jej budową stali kosmici? - Kto pierwszy wdarł się do piramidy i co w niej znalazł? Oprócz odpowiedzi na te i więcej pytań oraz potwierdzonych faktów w książce znajdziemy także teorie nieuznawane przez większość naukowców. Być może nie wszystkie należy odrzucać? Zajrzymy w głąb Wielkiej Piramidy: historię je...
Czytaj więcej

13.02.2023

Ta książka poświęcona jest przede wszystkim bohaterkom, które znane były do tej pory tylko z imienia, lapidarnych wzmianek w tekstach źródłowych lub pojawiały się jako towarzyszki walki swoich kolegów. Są wśród nich dziewczyny młodsze i starsze. Te, które jeszcze przed wojną zaangażowane były w działalność społeczną czy polityczną, oraz te, które zostały niejako zmuszone sytuacją w czasie wojny. Odważne, nieśmiałe, zdeterminowane i wahające się. "To kwestia charakteru", mówi syn jednej z nich. B...
Czytaj więcej

09.02.2023

Miejscowość o historycznej nazwie Oravais (fin. Oravainen) leży w południowo-zachodniej Finlandii, nad Zatoką Botnicką. 14 września 1808 roku pod Oravais (będącym dziś częścią miasteczka Vöra) rozegrała się jedna z najważniejszych bitew w historii Szwecji. Wojska rosyjskie rozbiły i zmusiły do odwrotu armię szwedzką. Ostatecznie Szwecja przegrała wojnę z imperium Romanowych i 17 września 1809 roku zawarła upokarzający pokój we Fredrikshamn. Według jego warunków musiała odstąpić Rosji prowincje f...
Czytaj więcej
Po I wojnie światowej Turcja znalazła się w gronie państw przegranych i miała zostać mocno okrojona terytorialnie. Władze Grecji ostrzyły sobie zęby na obszary Anatolii, które zamieszkiwała liczna mniejszość grecka. W maju 1919 roku wojska greckie wylądowały w Azji Mniejszej i zajęły Smyrnę (tur. Izmir). Traktat pokojowy zawarty w 1920 roku przez mocarstwa ententy z Turcją był dla niej bardzo niekorzystny. Okręg Smyrny miał pozostać w granicach państwa tureckiego, ale z dużą autonomią i po pięci...
Czytaj więcej
Monarchie Ptolemeuszy i Seleukidów, dwie potęgi świata hellenistycznego, przez ponad sto lat prowadziły zacięty spór o panowanie nad Syrią. Czwarta wojna syryjska wraz z jej kulminacją - bitwą pod Rafią - były najbardziej dramatyczną odsłoną tego konfliktu. Autor wykorzystując różnorodne źródła rekonstruuje przebieg i kulisy wojny przedstawiając je na tle wydarzeń politycznych epoki. Spis treści: - Wprowadzenie - IV wojna syryjska w relacjach antycznych - Strony konfliktu - Wojny syryjs...
Czytaj więcej
"Nadal możemy przegrać tę wojnę!" generał George S. Patton, 4 stycznia 1945 r. W grudniu 1944 r., tuż przed końcem drugiej wojny światowej, Hitler zaskoczył cały świat wyprowadzając potężną kontrofensywę na froncie zachodnim. Atak nastąpił w Ardenach, górzystym i porośniętym lasami obszarze we wschodniej Belgii oraz Luksemburgu, i już po raz drugi podczas wojny Alianci zostali całkowicie zaskoczeni. Nadal byli przekonani, że nie ma możliwości, by przeprowadzić tamtędy wielkie siły, lecz ...
Czytaj więcej
Tytuł zbioru studiów o życiu i zagładzie Żydów z dystryktu warszawskiego pożyczyliśmy od Józefa Czechowicza. Pojęcia "prowincja" i "noc" określają w sensie metaforycznym problematykę, jaką zajmuje się oddawany w ręce czytelnika tom. Wskazują na jego podstawowe współrzędne: zainteresowanie tym, co dzieje się na terenach oddalonych od centrum, oraz etyczny wymiar refleksji nad wojennym spustoszeniem. Poetyckie źródła tytułowej formuły świadczą także o tym, że pojęcia "prowincja" nie używamy lekcew...
Czytaj więcej
Publikacja poświęcona jest największej w historii II wojny światowej jednorazowej operacji ludobójczej, oznaczonej przez sprawców kryptonimem "Erntefest" ("Dożynki"). W dniach 3-4 listopada 1943 r w obozie koncentracyjnym na Majdanku, w obozach pracy przymusowej dla Żydów w Trawnikach i Poniatowej oraz kilku mniejszych na terenie dystryktu lubelskiego Niemcy zamordowali ok. 42 tysięcy więźniów żydowskich. Oddawany do rąk czytelnika tom stanowi nie tylko naukowe opracowanie tematu, ma także p...
Czytaj więcej

08.02.2023

Czytaj więcej
Książka jest owocem polsko-francuskiej współpracy uniwersyteckiej. W ramach wymiany naukowej, będącej podstawowym celem tej współpracy, naukowcy francuscy mogli zapoznać się z licznymi badaniami prowadzonymi obecnie w zakresie historii najnowszej narodu żydowskiego w Polsce i stosunków polsko-żydowskich w okresie drugiej wojny światowej oraz okresie powojennym, a Polacy zaznajomić z tematami, nad którymi pracują aktualnie Francuzi. Zaistniały w ten sposób dialog miał w dalszej konsekwencji sprow...
Czytaj więcej
Książka wydana równocześnie w języku polskim i angielskim. Oddana do rąk Czytelników publikacja dokumentuje ekspozycję plenerową zorganizowaną przez Państwowe Muzeum na Majdanku w Lublinie w 2012 r. dla upamiętnienia 7-. rocznicy zagłady Żydów w toku "Aktion Reinhardt". [Państwowe Muzeum na Majdanku, 2013]
Czytaj więcej
Oddawany do rąk Czytelnika tom jest pierwszym wydawnictwem źródłowym przygotowywanym przez Państwowe Muzeum na Majdanku poświęconym niemieckim obozom zagłady, które funkcjonowały pod kryptonimem "Aktion Reinhardt". Zamieszczamy w nim materiały dotyczące obozu zagłady w Bełżcu - nieliczne świadectwa ocalonych oraz zeznania polskich świadków. Łączy je czas i miejsce powstania: zdecydowana większość z nich została złożona w Polsce w latach 1945-1946. Relacje ocalonych pochodzą od dwóch uciekini...
Czytaj więcej
Tom jest efektem badań nad działalnością komunistycznych służb specjalnych wobec mniejszości ukraińskiej w Polsce i Czechosłowacji. Autorzy tekstów zajmują się z jednej strony sposobami zwalczania podziemia nacjonalistycznego, a z drugiej działaniami zmierzającymi do poddania środowisk ukraińskich pełnej kontroli totalitarnego państwa. [Instytut Pamięci Narodowej, 2005]
Czytaj więcej
"Antypolska akcja OUN-UPA 1943-1944. Fakty i interpretacje" pod red. Grzegorza Motyki i Dariusza Libionki, Warszawa 2002 (seria "Konferencje", t. 4) Kolejny tom z serii "Konferencje IPN" zawiera materiały z sesji "Antypolska akcja OUN-UPA 1943-1944", która odbyła się w maju 2001 r. w Lublinie. Autorzy tekstów omawiają przebieg antypolskiej akcji OUN-UPA na Wołyniu i w Galicji Wschodniej oraz sposób jej przedstawiania w najnowszej literaturze naukowej i podręcznikach szkolnych. Pomimo zgodnośc...
Czytaj więcej

07.02.2023

Między kwietniem a końcem lipca 1947 r. w ramach operacji "Wisła" wysiedlono ponad 140 tys. Ukraińców i Łemków, niszcząc również większość leśnych oddziałów Ukraińskiej Powstańczej Armii. Wydarzenia te skupiają od 1989 r. duże zainteresowanie naukowców i opinii publicznej. Jak dotąd badacze koncentrowali się jednak na wewnątrzpolskich aspektach genezy, przebiegu i skutków akcji "Wisła". Tylko pobieżnie traktowano dotąd kwestie międzynarodowe - współpracę przy jej przeprowadzeniu między rządami P...
Czytaj więcej

06.02.2023

Większość opisanego w tej książce obszaru położona jest między pasmami Otrytu i Żukowa. Nie ma tu widokowych szczytów, ale za to można spotkać liczne ślady kilkusetletniej historii. Przeważająca część wsi tętniących tu życiem do połowy XX w. dziś nie istnieje. Jest to wynik wysiedleń, które nastąpiły w 1951 r., w związku z tzw. korektą granicy wschodniej i otrzymaniem przez Polskę 480 km² terytorium z Lutowiskami i Ustrzykami Dolnymi, w zamian za tereny w widłach Bugu i Sołokii. W granicach Pols...
Czytaj więcej
 • Tytuł: Eros Greków
 • Autor: Lengauer Włodzimierz
 • Tłumacz: -
 • Kategoria: Literatura naukowa i popularnonaukowa
 • Gatunek: historia
 • Forma: rozprawa naukowa / zbiór rozpraw
 • Język oryginalny: polski
 • Rok pierwszego wydania: 2023
 • Do BiblioNETki wprowadził(a): jolietjakeblues
"Niesie wreszcie w sobie książka Włodzimierza Lengauera, zwłaszcza dzisiaj, jeszcze jedną, może najpoważniejszą doniosłość. Z Erosem i Afrodytą u naszego boku - poprzez »aphrodisia«, czyli »sprawy, rzeczy Afrodyty«, ewentualnie, uściślając, poprzez »aphrodisia erga«, czyli »dary, dzieła Afrodyty«, a zatem poprzez miłośnie fizyczne zespolenie z drugim człowiekiem (»synusia«) - my, ludzie, praktykujemy coś więcej niż z definicji jednorazową emancypację (franc. »émancipation«), jednorazowe wyzwolen...
Czytaj więcej

03.02.2023

Tysiąc lat historii żydowskiej społeczności Krakowa w jednej książce. Monografia, na którą Kraków czekał od pokoleń. Szczycimy się faktem, że uciekający z całej Europy przed prześladowaniami Żydzi znaleźli schronienie w Polsce - w Po-lin, "miejscu, w którym mogli odpocząć". Ale co poza tym wiemy o historii Żydów w jednym z pierwszych miejsc ich osadnictwa, w Krakowie? Monumentalna i jednocześnie wciągająca opowieść o krakowskiej społeczności żydowskiej wypełnia białą plamę w polskiej historio...
Czytaj więcej
Szczere i uczciwe rozliczenie bolesnej karty w historii polsko-ukraińskiej. To książka, którą ktoś musiał w końcu napisać. Bez stereotypów i uprzedzeń, bez wybielania żadnej ze stron, ale i bez szukania "złotego środka" tam, gdzie go nie ma. Jej autor, profesor Grzegorz Motyka, jest wybitnym specjalistą w dziedzinie historii najnowszej Kresów Wschodnich. Jego poprzednie publikacje, jak "Wołyń ’43", zostały bardzo dobrze przyjęte zarówno przez czytelników, jak i krytyków oraz świat akademicki....
Czytaj więcej
"Osądzona jako nieciekawa, wtórna, bałamutna i pełna bajek i wymysłów Kronika Marcina Polaka została zepchnięta na bok i zapomniana. Jedynie w fachowych podręcznikach omawiających historiografię średniowieczną pojawiały się krótkie i niezbyt pochlebne opinie na jej temat. To niesprawiedliwe nastawienie ówczesnych historyków uniemożliwiło Marcinowi Polakowi powtórne zaistnienie w świadomości czytelników na całe stulecie. Dopiero długo po drugiej wojnie światowej ukazały się pierwsze artykuły niem...
Czytaj więcej

02.02.2023

"Praca ta w obrębie antropologii jest przedsięwzięciem pionierskim - podejmuje nowy, niezwykle interesujący temat badań. Dokonuje przy tym rewizji wcześniejszych, redukcjonistycznych ujęć, wpisujących się w paradygmat ideologii kultury masowej, przesuwając uwagę na emiczny i podmiotowy charakter zjawiska. Z przeprowadzonych analiz można wnosić, że stwarzane poprzez rekonstrukcje sui generis alterświaty wydają się jedną z najnowszych odsłon mitotwórstwa, służącego ostatecznie nadawaniu sensu rzec...
Czytaj więcej
Patronaty Biblionetki
Biblionetka potrzebuje opiekunów
Recenzje

Użytkownicy polecają:

Redakcja poleca: