Ostatnio dodane książki

Książki zaklasyfikowane do:
Termin dodania:

31.05.2016

 • Tytuł: Kampania Chancellorsville 1863
 • Autor: Bigelow John
 • Tłumacz: Stępowski Michał
 • Kategoria: Literatura naukowa i popularnonaukowa
 • Gatunek: historia
 • Forma: esej (szkic literacki) / zbiór esejów (szkiców)
 • Język oryginalny: angielski
 • Rok pierwszego wydania: 1910
 • Rok pierwszego wydania polskiego: 2015
 • Do BiblioNETki wprowadził(a): horst
Autor publikacji, John Bigelow (młodszy), całe swoje życie poświęcił karierze wojskowej. W momencie rozpoczęcia pracy nad tą publikacją miał za sobą walki z Indianami na pograniczu oraz udział w wojnie amerykańsko-hiszpańskiej. Odznaczył się w bitwach pod Las Guasimas i El Caney, a w bitwie o Wzgórze San Juan został ciężko ranny. Odznaczony Srebrną Gwiazdą, w 1904 roku zakończył służbę w armii i mógł poświęcić się pracy naukowej na Politechnice Massachusetts, w trakcie której powstało niniejsze ...
Czytaj więcej
 • Tytuł: Władyka Świętojurski
 • Autor: Prus Edward
 • Tłumacz: -
 • Kategoria: Literatura naukowa i popularnonaukowa
 • Gatunek: historia
 • Język oryginalny: polski
 • Rok pierwszego wydania: 1985
 • Do BiblioNETki wprowadził(a): lachus77
Czytaj więcej

29.05.2016

Czytaj więcej
Kopalnia Soli w Wieliczce jest świadectwem niewiarygodnego trudu kilkudziesięciu pokoleń górników, porównywalnego jedynie z trudem budowniczych egipskich piramid. Piramidy są znane, bo znajdują się na powierzchni Ziemi. Wielicki labirynt jest i pozostanie nieznany, bo tworzy miasto pod ziemią. Nigdzie na świecie nie odnajdziemy niczego, choćby w małym stopniu porównywalnego z wielicką kopalnią. To blisko trzysta kilometrów korytarzy, które prowadzą do ponad trzech tysięcy solnych komór, na dziew...
Czytaj więcej

28.05.2016

Czytaj więcej

24.05.2016

Uchwały soboru trydenckiego (1545-1563) – stanowiące reakcję na reformację i poglądy Marcina Lutra na monastycyzm – wpłynęły na odnowę życia religijnego i zakonnego w całej ówczesnej katolickiej Europie. Rozwój duchowej żarliwości, zwłaszcza w pierwszej połowie XVII w., powodował reformowanie dawnych zakonów i zakładanie nowych fundacji, a jednocześnie organizowanie żeńskich wspólnot, nastawionych na pełnienie praktycznych funkcji w społeczeństwie. W XVI-XVIII wieku w Rzeczypospolitej Obojga Nar...
Czytaj więcej

21.05.2016

Czytaj więcej

20.05.2016

Jest to napisana z pasją i zarazem głęboką erudycją historia Polski, której losy tak silnie splotły się z chrześcijaństwem. Siła Polski wywodzi się z wiary, z jej zakotwiczenia przy barce Piotrowej, i jest obowiązkiem naszego pokolenia, by nie dopuścić do skarlenia i spodlenia tego związku. Aby Ona i my - Jej słudzy - mogli żyć zgodnie z rzymską zasadą "quo bonum, felix, faustum, fortunatumque sit"! - pisze autor we wstępie. [Instytut Wydawniczy PAX, 2014]
Czytaj więcej
Czytaj więcej

19.05.2016

 • Tytuł: Polska chrześcijańska: Kamienie milowe
 • Autor: Milcarek Paweł
 • Tłumacz: -
 • Kategoria: Literatura naukowa i popularnonaukowa
 • Gatunek: historia
 • Forma: esej (szkic literacki) / zbiór esejów (szkiców)
 • Język oryginalny: polski
 • Rok pierwszego wydania: 2016
 • Do BiblioNETki wprowadził(a): LouriOpiekun BiblioNETki
W książce m.in.: Chrzest Mieszka, Metropolia świętowojciechowa, Sprawa świętego Stanisława, Unia polsko-litewska i chrystianizacja Litwy, Narodziny polskiej pieśni nabożnej, Konfederacja warszawska, Polskie przekłady Biblii i żywoty świętych, Unia Brzeska, Jasna Góra i śluby Jana Kazimierza, Przedmurze Chrześcijaństwa, Gorzkie żale. Polskie zjednoczenie z Męką Pańską, Konstytucja 3 maja 1791, Dzieje jednej pieśni „Boże coś Polskę”, Chrześcijaństwo Wieszczów, Sienkiewiczowszczyzna, Bitwa warszaws...
Czytaj więcej
Po 70 latach taśmy filmowe z kronikami nagranymi podczas Powstania Warszawskiego przez operatorów Biura Informacji i Propagandy Armii Krajowej ujrzały światło dzienne. Stało się tak za sprawą Muzeum Powstania Warszawskiego, które na ich podstawie postanowiło stworzyć pierwszy na świecie film fabularny zmontowany w całości z materiałów dokumentalnych. Tak oto narodziło się "Powstanie Warszawskie", czyli opracowany w nowoczesnych technologiach dramat wojenny non-fiction mówiący o wydarzeniach s...
Czytaj więcej

17.05.2016

 • Tytuł: Kulisy stanu wojennego
 • Autor: Puchała Franciszek
 • Tłumacz: -
 • Kategoria: Literatura naukowa i popularnonaukowa
 • Gatunek: historia
 • Forma: esej (szkic literacki) / zbiór esejów (szkiców)
 • Język oryginalny: polski
 • Rok pierwszego wydania: 2016
 • Do BiblioNETki wprowadził(a): LouriOpiekun BiblioNETki
O wyhamowanie rewolucji „Solidarności” intensywnie zabiegały zarówno polskie władze, jak i przywódcy innych państw Układu Warszawskiego. Nie tylko władze i wojskowi specjaliści wiedzieli, że trwały przygotowania do obcej interwencji wojskowej w Polsce. Autor podkreśla, że stan zagrożenia taką interwencją nie powstaje dopiero w momencie przekroczenia granicy przez obce wojska, lecz znacznie wcześniej. Dowodem tego jest rozwój wydarzeń na Węgrzech w 1956 r., w Czechosłowacji w 1968 r. oraz Afga...
Czytaj więcej

16.05.2016

Wspomnienia i relacje uczestników ruchu Ligi Narodowej mają długą historię. Inicjatywę opracowania dziejów organizacji podjął jeszcze Roman Dmowski w końcu lat dwudziestych XX w. Niestety, po wybuchu II wojny światowej zgromadzona dokumentacja w większości zaginęła, a spora jej część spłonęła podczas powstania warszawskiego. Do dziś zachowały się jedynie szczątkowe relacje, odezwy i inne dokumenty. Tomasz Sikorski i Adam Wątor wybrali spośród materiałów zgromadzonych w Archiwum PAN w Warszawi...
Czytaj więcej

15.05.2016

 • Tytuł: Kompania słoni
 • Autor: Croke Vicki Constantine
 • Tłumacz: -
 • Kategoria: Literatura naukowa i popularnonaukowa
 • Gatunek: historia
 • Forma: esej (szkic literacki) / zbiór esejów (szkiców)
 • Język oryginalny: angielski
 • Rok pierwszego wydania: 2014
 • Rok pierwszego wydania polskiego: 2016
 • Do BiblioNETki wprowadził(a): LouriOpiekun BiblioNETki
Czytaj więcej

14.05.2016

Czytaj więcej
Czytaj więcej
Czytaj więcej

13.05.2016

 • Tytuł: Kulisy zbrodni katyńskiej
 • Autor: Wołk-Jezierska Witomiła
 • Tłumacz: -
 • Kategoria: Literatura naukowa i popularnonaukowa
 • Gatunek: historia
 • Forma: esej (szkic literacki) / zbiór esejów (szkiców)
 • Język oryginalny: polski
 • Rok pierwszego wydania: 2005
 • Do BiblioNETki wprowadził(a): Astral
Czytaj więcej
Czytaj więcej
Czytaj więcej

12.05.2016

Czytaj więcej
Czytaj więcej
 • Tytuł: Narwik 1940
 • Autor: Wawer Zbigniew
 • Tłumacz: -
 • Kategoria: Literatura naukowa i popularnonaukowa
 • Gatunek: historia
 • Forma: esej (szkic literacki) / zbiór esejów (szkiców)
 • Język oryginalny: polski
 • Serie wydawnicze:
 • Rok pierwszego wydania: 2016
 • Do BiblioNETki wprowadził(a): lachus77
Czytaj więcej
Obchodzimy stulecie zwycięstwa w bitwie Warszawskiej 1920 r. Walki z bolszewikami toczone na północ od Warszawy, choć mniej znane niż te na wschodnim przedpolu stolicy – pod Radzyminem i Ossowem, miały ogromny wpływ ostateczny na sukces strony polskiej. W starciach w rejonie Ciechanowa, które rozgrywały się między 10 a 20 sierpnia 1920 r., biły się VIII Brygada Jazdy i 18. Dywizja Piechoty z 5. Armii gen. Sikorskiego. Kontratakując, weszły one w lukę między dwiema armiami bolszewickimi. Ułani...
Czytaj więcej
 • Tytuł: Trzciana 1629
 • Autor: Mleczek Tomasz
 • Tłumacz: -
 • Kategoria: Literatura naukowa i popularnonaukowa
 • Gatunek: historia
 • Forma: esej (szkic literacki) / zbiór esejów (szkiców)
 • Język oryginalny: polski
 • Serie wydawnicze:
 • Rok pierwszego wydania: 2016
 • Do BiblioNETki wprowadził(a): lachus77
Czytaj więcej
 • Tytuł: Grochowiska 1863
 • Autor: Kalwat Wojciech
 • Tłumacz: -
 • Kategoria: Literatura naukowa i popularnonaukowa
 • Gatunek: historia
 • Forma: esej (szkic literacki) / zbiór esejów (szkiców)
 • Język oryginalny: polski
 • Serie wydawnicze:
 • Rok pierwszego wydania: 2016
 • Do BiblioNETki wprowadził(a): lachus77
Czytaj więcej

11.05.2016

W książce opublikowano 58 relacji Polek i Polaków na temat wielkiego głodu, wywołanego na Ukrainie w latach 1932-1933 przez władze ZSRS w celu złamania oporu ludności wiejskiej przeciwko przymusowej kolektywizacji. Wspomnienia dotyczą również panującego wówczas terroru – masowych aresztowań i deportacji, a także głodu spowodowanego ponownie w latach 1946-1947 i represji, które trwały aż do śmierci Stalina w 1953 r. Relacje te stanowią niewielką część zbioru, sporządzonego w latach 1985...
Czytaj więcej

10.05.2016

Historia Europy pełna jest dni bogatych w dramatyczne wydarzenia, skutków których doświadcza się przez wieki. W książce opisano dziesięć wydarzeń historycznych – od pierwszego zjednoczenia Europy za panowania Karolingów do ostatniego na mocy Traktatów Rzymskich – które doprowadziły do fundamentalnych przeobrażeń na naszym kontynencie. [Bellona, 2004]
Czytaj więcej

09.05.2016

„Opracowanie przedstawione przez Michała Jagiełłę [...] jest imponujące. Autor swoimi badaniami, poszukiwaniami i szperaniami objął olbrzymi zakres czasowy – od końca XVIII wieku do jego początków, ściślej – do przedproża niepodległości nie tylko Polski, także Litwy oraz podjęcia tego zagadnienia w Ukrainie i Białorusi (drugi tom sięga 1918 roku). Rzeczpospolita, która została poddana rozbiorom, składała się z tych czterech narodów czy narodowości (także Żydów, o których jest mowa), więc dzieje ...
Czytaj więcej
Książka przedstawia relacje między dwiema wielkimi religiami – chrześcijaństwem oraz islamem. Autor odszedł od tradycyjnego sposobu ich opisywania. Pokazał jak konflikty i współdziałanie chrześcijan z muzułmanami wpływały na relacje wewnątrz każdej z tych religii, na wzajemne odniesienia pomiędzy różnymi grupami chrześcijan i wyznawców islamu. Omówił nie tylko relacje z islamem katolików i protestantów, ale też prawosławnych oraz wyznawców Kościołów wschodnich, m.in. koptów, nestorian, którzy w ...
Czytaj więcej
Patronaty Biblionetki
Biblionetka potrzebuje opiekunów
Recenzje

Użytkownicy polecają:

Redakcja poleca: