Ostatnio dodane książki

Książki zaklasyfikowane do:
Termin dodania:

31.10.2009

Sensacyjna, bardzo dobrze udokumentowana opowieść o przedwojennym oficerze Oddziału II Sztabu Głównego Wojska Polskiego, szefie kontrwywiadu Armii "Poznań" we wrześniu 1939 roku, który za zgodą przełożonych z konspiracji (najpierw z Korpusu Obronców Polski, potem z ZWZ-AK) był kadrowym funkcjonariuszem Abwehry (niemieckiego wywiadu wojskowego) we Wrocławiu w latach 1939-1944. [Cinderella Books, 2008]
Czytaj więcej
Czytaj więcej
Czytaj więcej
Czytaj więcej
Czytaj więcej

30.10.2009

Czytaj więcej
Czytaj więcej
  • Tytuł: Historja bolszewizmu: Od Marksa do doby obecnej
  • Autor: Rosenberg Artur
  • Tłumacz: Sieniawski M. F.
  • Kategoria: Literatura naukowa i popularnonaukowa
  • Gatunek: historia
  • Forma: esej (szkic literacki) / zbiór esejów (szkiców)
  • Język oryginalny: niemiecki
  • Rok pierwszego wydania: 1932
  • Rok pierwszego wydania polskiego: 1934
  • Do BiblioNETki wprowadził(a): Astral
Czytaj więcej
W pracach, poświęconych dziejom polskiej myśli politycznej ostatnich dwu stuleci ugruntowało się przekonanie, że Władysław Studnicki to jeden z najbardziej płodnych, a zarazem oryginalnych jej twórców. Autor, opierając się na niezwykle bogatym dorobku, pozostawionym przez samego Studnickiego, i wykorzystując zachowane archiwalia podjął próbę ukazania stosunku Studnickiego do Rosji i polsko-rosyjskich relacji - kluczowego zagadnienia w systemie politycznym skonstruowanym przez Studnickiego. ...
Czytaj więcej
Książka dotyczy osiemnastowiecznych dziejów niewielkiego państwa niemieckiego, jakim było landgrafstwo Hesji-Darmstadt powstałe w wyniku podziału dynastycznego w 1567 roku, leżące nad rzekami Renem, Menem oraz Lahn i Eder. Państwo, zamieszkane ok. 1700 roku przez nieco ponad sto tysięcy mieszkańców, wchodziło w skład Rzeszy Niemieckiej, czyli Świętego Cesarstwa Rzymskiego Narodu Niemieckiego, rządzonej coraz bardziej nominalnie przez cesarza rzymskiego z Wiednia - stolicy habsburskich arcyks...
Czytaj więcej
Czytaj więcej
Czytaj więcej
Czytaj więcej
Klasyczna pozycja wybitnego badacza dziejów Rosji, zajmującego się przede wszystkim okresem przed rewolucją październikową. Książka ciągle aktualna i atrakcyjna m.in. dzięki ogromnej wiedzy autora oraz żywej narracji. Ludwik Bazylow skupił się na chronologicznym przedstawieniu wydarzeń z ostatnich lat caratu, od schyłkowego okresu rewolucji 1905 roku aż do 1911 roku. W analizie podjął również tak ważne kwestie, jak problemy narodowościowe i wyznaniowe czy sposób funkcjonowania aparatu policyjneg...
Czytaj więcej
Dzieło jednego z najwybitniejszych historyków polskich XX wieku stanowi podsumowanie koncepcji współistnienia i wielowiekowego przenikania się stref ekonomicznych w Europie. Omawia wzajemne oddziaływania Europy Wschodniej i Zachodniej w dziedzinie zjawisk gospodarczo-społecznych. Szczególne zainteresowanie autora budzi problem nierównomierności rozwoju ekonomicznego w poszczególnych regionach kontynentu w średniowieczu i wczesnej epoce nowożytnej oraz kwestia "zapóźnienia" cywilizacyjnego Eur...
Czytaj więcej

29.10.2009

Czytaj więcej
Czytaj więcej
Czytaj więcej
Czytaj więcej
Czytaj więcej
Czytaj więcej
Czytaj więcej
- Termin "inteligencja" i jego zakres znaczeniowy w II połowie XIX wieku - Źródła rekrutacji - Liczebność i struktura zawodowa grupy - Wykształcenie - Sytuacja materialna i waruki pracy - Postawy ideowe i wzorce osobowe - W trosce o potrzeby społeczeństwa [PWN, 1978]
Czytaj więcej
Skąd się wzięły ruchy ubogich w średniowieczu i dlaczego tylko niektóre z nich zyskały przychylność Kościoła? Dlaczego dorastający w dobrobycie św. Franciszek z Asyżu porzucił dom rodzinny? Odpowiedź na te i inne pytania daje Tadeusz Manteuffel w klasycznej publikacji poświęconej początkom średniowiecznych herezji. Choć od pierwszego wydania książki minęło ponad 40 lat, opinie w niej wyrażone nie tracą na aktualności. Czytelników z pewnością porwie fascynujący temat, ogromna erudycja autora oraz...
Czytaj więcej
Jakie czynniki umożliwiały rozwój pisma łacińskiego? Co to była minuskuła karolińska, kursywa gotycka czy bastarda? Jakie były rodzaje duktów pisarskich, techniki pisania i gesty pisarskie? Wznowiony po ponad 25 latach klasyczny i wciąż niezbędny podręcznik z zakresu historii pisma łacińskiego autorstwa jednego z najwybitniejszych polskich historyków, Aleksandra Gieysztora, wyczerpująco odpowiada na wszystkie pytania związane z zagadnieniami paleograficznymi. Autor podaje wnikliwą i przekon...
Czytaj więcej
Czytaj więcej

28.10.2009

Czytaj więcej
Czytaj więcej
Czytaj więcej
Czytaj więcej
Patronaty Biblionetki
Biblionetka potrzebuje opiekunów
Recenzje

Użytkownicy polecają:

Redakcja poleca: