Ostatnio dodane książki

Książki zaklasyfikowane do:
Termin dodania:

2016-01-20

 • Tytuł: Do historii medycyny wprowadzenie
 • Autor: Gajda Zdzisław
 • Tłumacz: -
 • Kategoria: Literatura naukowa i popularnonaukowa
 • Gatunek: historia
 • Forma: esej (szkic literacki) / zbiór esejów (szkiców)
 • Język oryginalny: polski
 • Rok pierwszego wydania: 2011
 • Do BiblioNETki wprowadził(a): agnesines
"Medicina fructuosior ars nulla". "Żadna sztuka nie jest bardziej owocna niż medycyna". Pliniusz Starszy Książka, którą oddaję w ręce Czytelnika ma zaspokoić pierwszą ciekawość i zachęcić do sięgnięcia po obszerniejsze dzieła oraz do wnikliwszego zajęcia się przeszłością własnej specjalności. Im bardziej zbliża się w stylu do pogadanki, tym bardziej osiąga cel, jaki wyznaczył sobie autor, znając niestety z własnego doświadczenia, jak nudnym przedmiotem może być historia, a przecież jest...
Czytaj więcej
"Kraków, choć okres powojenny miał negatywny wpływ na jego oblicze, nie przestał być ośrodkiem nauki i kultury. Stąd lata pobytu w tym mieście to wyborna sposobność do zbliżenia się do różnych środowisk intelektualnych, od środowiska naukowego własnej uczelni poczynając. Uczestnictwo w wykładach (oby wróciły w pełni) i szukanie okazji do zbliżenia się ze społecznością akademicką poza oficjalnymi spotkaniami, jakimi są wykłady i egzaminy, daje możność poznania tylu nowych ludzi i w takim zakresie...
Czytaj więcej
Autor wybrał do analizy ponad sto utworów Jacka Kaczmarskiego. Jest to wybór subiektywny, w którym nie kierował się hierarchią dzieł wyznaczoną umownie przez wielbicieli Jacka. Zależało mu na doborze takich pieśni, piosenek i wierszy, które są wdzięcznym materiałem do analizy i interpretacji, w których można pokazać subtelne aluzje, nawiązania, gry słowne, specyficzne zabiegi lub tematy poruszone przez autora. Stąd nie zamieszczono tu rozważań nad "Obławą", "Źródłem" czy "Naszą klasą" – znanych ...
Czytaj więcej
Materiały z sesji naukowej przeprowadzonej w czasie jubileuszowego XI Międzynarodowego Festiwalu Kryminału Wrocław 2014. Drugi tom nowej serii krytycznoliterackiej poświęconej wyłącznie literaturze kryminalnej! "Nowy kryminał potrzebuje nowej refleksji badawczej. Ale i odwrotnie – nowe, inspirowane antropologią kulturową oraz rzeczywistością nowych mediów metodologie potrzebują nowego kryminału. Zależność jest wzajemna, o czym przekonują autorzy recenzowanych artykułów, np. nazywając s...
Czytaj więcej
 • Tytuł: Uchodźcy z ziemi Ulro: Eseje
 • Autor: Jankowicz Grzegorz
 • Tłumacz: -
 • Kategoria: Literatura naukowa i popularnonaukowa
 • Gatunek: językoznawstwo, nauka o literaturze
 • Forma: esej (szkic literacki) / zbiór esejów (szkiców)
 • Język oryginalny: polski
 • Serie wydawnicze:
 • Rok pierwszego wydania: 2015
 • Do BiblioNETki wprowadził(a): parilicium
"Literatura jest dla mnie formą życia. Najlepszym z dostępnych języków, za pomocą których możemy myśleć o świecie, działać w nim i zamieszkiwać go obok innych istnień (nie tylko ludzi). Od pisarek i pisarzy uczę się, jak zawiązywać relacje z rzeczywistością, jak czujnie i krytycznie odnosić się do tego, co mnie otacza, jak przeobrażać siebie, by nie zakrzepnąć w jednym kształcie. Czytam i piszę, by tę formę życia nieustannie rozwijać". Grzegorz Jankowicz "W esejach Grzegorza Jankowicza p...
Czytaj więcej
Czytaj więcej
Nie istnieje taki system informatyczny, który byłby w pełni bezpieczny. Codziennie zdarzają się włamania do systemów bankowych czy kradzieże najwrażliwszych danych z serwerów. Hakerzy potrafią także wykorzystać telefon ofiary do szpiegowania, szantażu i stalkingu. Dynamiczny rozwój technologii i nauki może zaowocować wieloma niespotykanymi dotąd zagrożeniami, związanymi z bezpieczeństwem danych. Hakerzy, szantażyści, terroryści, psychopaci i zwykli złodzieje stale przetrząsają sieć w poszukiwani...
Czytaj więcej
 • Tytuł: Projekt krytyki somatycznej
 • Autor: Dziadek Adam
 • Tłumacz: -
 • Kategoria: Literatura naukowa i popularnonaukowa
 • Gatunek: językoznawstwo, nauka o literaturze
 • Forma: artykuł naukowy / zbiór artykułów naukowych
 • Język oryginalny: polski
 • Rok pierwszego wydania: 2014
 • Do BiblioNETki wprowadził(a): ktrya
"Adam Dziadek w swym »Projekcie krytyki somatycznej« [...] nie tylko lokuje akt pisania/czytania w porządku doświadczeń zmysłowych, ale również samemu tekstowi literackiemu, w tych konkretnych omawianych przez niego przypadkach – poetyckiemu, przyporządkowuje ciało. Mamy zatem ciało tekstu, metaforyczne określenie, które wymierzone jest w spadek po kartezjańskiej samoświadomości. A jednak owa metafora »ciało tekstu« chce przekroczyć sens, jaki powstaje w efekcie gry pojęć. Kryje się za nią bowie...
Czytaj więcej

2016-01-19

 • Tytuł: Magiczna drabina do sukcesu
 • Autor: Hill Napoleon
 • Tłumacz: Wojtaszczyk Anna
 • Kategoria: Literatura naukowa i popularnonaukowa
 • Gatunek: nauki społeczne (psychologia, socjologia, itd.)
 • Język oryginalny: angielski
 • Rok pierwszego wydania: 2002
 • Rok pierwszego wydania polskiego: 2007
 • Do BiblioNETki wprowadził(a): oleander922
Czego właściwie o sukcesie może nas nauczyć człowiek, który urodził się sto dwadzieścia lat temu? Jakim cudem człowiek starszy o dwadzieścia pięć lat od Forda T może rzucić światło na sposoby dochodzenia do sukcesu we współczesnym świecie? Miliony ludzi, dążąc do jego osiągnięcia opierały się na teoriach Hilla zawartych w jego książkach i niezliczonych artykułach pomieszczonych na łamach renomowanych czasopism głównie Chicago i Nowego Jorku. Niektóre z tych pism współredagował. Nie ma wą...
Czytaj więcej
Praca dotycząca teorii poezji napisana z wielkim znawstwem przedmiotu, porusza temat dystansu jako podstawy relacji podmiot/przedmiot. Autorka wszechstronnie analizuje zagadnienie w oparciu o wiedzę z zakresu filozofii, teorii kultury i literaturoznawstwa, przedstawiając wieloznaczność dystansu oraz jego rolę we wskazywaniu antynomii nowoczesności. Współczesne literaturoznawstwo nie może obyć się bez innych dyscyplin naukowych, co stanowi o jego transdyscyplinarności i transdyskursywności i taka...
Czytaj więcej
Celem dociekań interdyscyplinarnych nad fenomenem tetralogii Brandstaettera jest analiza literackich wyobrażeń Jezusa Chrystusa jako ikony. Ikona w sferze duchowości stanowi locus theologicus – stąd twórczość Brandstaettera jest odczytywana jako literacki locus theologicus. W założeniu praca dowodzi możliwości przyłożenia do tekstu wyznaczników hermeneutyki ikony (analiza jako relacji Słowa Tradycji, parenezy, aktu samoobjawiania Boga, inkarnacji Logosu, kontemplatywności, chrystologicznego i pe...
Czytaj więcej
Książka "Od Herkulesa do »Żony wyćwiczonej«. W kręgu staropolskich satyr menippejskich" jest monografią genologiczną i historycznoliteracką, poświęconą staropolskiej satyrze menippejskiej XVI-XVIII wieku. Rozprawa analizuje gatunek, który ma w swoim kręgu prawdziwe precjoza, wśród których wyróżniają się anonimowa satyra czasów saskich "Małpa-człowiek w cnotach, obyczajach i kroju", siedemnastowieczne satyry małżeńskie i "Coś nowego" Łukasza Opalińskiego. Rozważania skupiają się głównie na proble...
Czytaj więcej
Zbiór szkiców stawia na powrót kwestię początków tej epoki, które ukazane zostały jako efekt namiętnego przeciwdziałania dezintegracji obrazu świata i człowieka, rezultat pragnienia i intensywnego poszukiwania jedności zmysłów, uczuć i zapatrywań, scalania środków artystycznych i sztuk. "Rok 1894" – tytułowy szkic tomu obudowuje rozdziałami o "Pielgrzymce do Jasnej Góry" Reymonta ("Sceptyk idzie na pielgrzymkę") i "Akordach jesiennych" Jana Kasprowicza ("Przełom indywidualny na tle przełomu wiek...
Czytaj więcej
Książka poświęcona jest twórczości Czesława Miłosza, opisywanej poprzez szereg antynomii, w jakich poeta postrzegał kondycję człowieka i nowoczesnej liryki. Kolejne rozdziały części pierwszej wypełnia wnikliwe omówienie programowych tekstów Miłosza: od "Listu półprywatnego o poezji" aż po ostatnie "manifesty" z lat dziewięćdziesiątych XX wieku – "Przeciw poezji niezrozumiałej" i "Postscriptum". Motywem wiodącym tych lektur są stawiane bynajmniej nie retorycznie pytania o gnostycyzm, klasycyzm, r...
Czytaj więcej
Książka przedstawia wybrane dziewiętnastowieczne kompozycje operowe oparte na dramatach Szekspira (między innymi "Otella" Rossiniego, "Burzę" Halevy’ego, "Romeo i Julię" Gounoda, "Hamleta" Thomasa oraz "Makbeta", "Otella" i "Falstaffa" Verdiego) przez pryzmat ich związków z literaturą, estetyką, filozofią i kulturą doby romantyzmu. Głównym zamierzeniem tej pracy jest poszukiwanie w operze dziewiętnastego stulecia romantycznych kontekstów, nawiązań i inspiracji, a przede wszystkim – śladów wyrosł...
Czytaj więcej
Książka ukazuje dzieje sceny polskiej w Poznaniu w latach 1850-1875. Autor omawia główne nurty widowisk oraz zamieszcza szczegółową rekonstrukcję repertuaru wraz z obsadami i bibliografią recenzji. Warto podkreślić, że dotąd nie istniało zestawienie tak szczegółowych danych repertuarowych zebranych na podstawie afiszy oraz doniesień prasowych. Istotnym elementem są dwie antologie, z których pierwsza zawiera wybór recenzji, druga – gromadzi teksty prasowe odzwierciedlające koloryt życia w Poznani...
Czytaj więcej
Monografia zawiera nowatorskie ujęcie problemu relacji między stwarzaniem a komentowaniem literatury od strony estetyki literackiej i performatywnej u trzech twórców: Stanisława Ignacego Witkiewicza, Tadeusza Kantora i Tadeusza Różewicza. Pojęcie literatury łamiącej granice sztuk i zacierającej bariery dyscyplin pokazane zostało jako historia performatywnie rozwijającej się formy zawieszonej między projekcją a niezrealizowaniem. [Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, 2013]
Czytaj więcej
 • Tytuł: Człowiek i wszechświat
 • Autor: Cox Brian, Cohen Andrew
 • Tłumacz: Lamża Łukasz
 • Kategoria: Literatura naukowa i popularnonaukowa
 • Gatunek: popularnonaukowa
 • Forma: esej (szkic literacki) / zbiór esejów (szkiców)
 • Język oryginalny: angielski
 • Rok pierwszego wydania: 2014
 • Rok pierwszego wydania polskiego: 2016
 • Do BiblioNETki wprowadził(a): LouriOpiekun BiblioNETki
Jakie jest miejsce człowieka we Wszechświecie? Czy jesteśmy "kwiatem Stworzenia", jedną z najwspanialszych istot w Kosmosie, zajmującym centralne miejsce w strukturze świata? A może człowiek to tylko nieznaczący pyłek w potężnym Wszechświecie, obojętnym na nas i na nasz los? W swoim nowym światowym bestsellerze prof. Brian Cox i Andrew Cohen proponują zupełnie nową odpowiedź na to pytanie, opartą nie tylko na dogłębnej wiedzy naukowej, ale również na wielkiej fantazji i energii właściwej w...
Czytaj więcej

2016-01-18

Czytaj więcej
 • Tytuł: Podręcznik projektantów logo
 • Autor: Hardy Gareth
 • Tłumacz: Kurek Dominika
 • Kategoria: Literatura naukowa i popularnonaukowa
 • Gatunek: sztuka
 • Forma: poradnik
 • Rok pierwszego wydania: 2011
 • Rok pierwszego wydania polskiego: 2012
 • Do BiblioNETki wprowadził(a): virtus
Stwórz doskonałe logo! – Jak zaprojektować logo? – Jak wybrać kolorystykę znaku graficznego? – Jak uniknąć ślepych zaułków? Nikomu nie trzeba uświadamiać, jak istotną formą identyfikacji prowadzonej działalności jest logo. Potrafi ono mieć wręcz astronomiczną wartość. W codziennym życiu nietrudno znaleźć liczne przykłady potwierdzające ten fakt. Należy postawić pytanie, jak przygotować dobre logo, które zadomowi się w świadomości klientów i będzie z dnia na dzień zwiększać swoją wartoś...
Czytaj więcej
 • Tytuł: Mowa zwierząt
 • Autor: Siwkiewicz Anna
 • Tłumacz: -
 • Kategoria: Literatura naukowa i popularnonaukowa
 • Gatunek: nauki przyrodnicze (fizyka, chemia, biologia, itd.)
 • Forma: esej (szkic literacki) / zbiór esejów (szkiców)
 • Język oryginalny: polski
 • Serie wydawnicze:
 • Rok pierwszego wydania: 1988
 • Do BiblioNETki wprowadził(a): knigi_carewny
Zwierzęta nie mają żadnych możliwości powiadomienia o tym, co zdarzyło się dawno temu lub co zamierzają zrobić w ciągu najbliższych dni. Mogą przekazywać wiadomości o aktualnym stanie: co czują teraz. Ich sposoby przekazywania informacji tak bardzo różnią się od ludzkich, że trzeba je określić mianem „mowy bez słów”. W serii tej ukazały się następujące tytuły: J.G. Soszka „Nie tylko w ciemnościach” B. Polak „Drapieżcy i drapieżniki” P. Topiński „Las żyje” J. Lipka „Wakacje u...
Czytaj więcej
 • Tytuł: 48 podobieństw psiaków i dzieciaków
 • Autor: Cialone Juli
 • Tłumacz: Woźniak Tadeusz
 • Kategoria: Literatura naukowa i popularnonaukowa
 • Gatunek: sztuka
 • Forma: wydawnictwo albumowe
 • Język oryginalny: angielski
 • Rok pierwszego wydania: 2012
 • Rok pierwszego wydania polskiego: 2012
 • Do BiblioNETki wprowadził(a): knigi_carewny
Przezabawny zbiorek wielu maksym, powiedzonek i cytatów dotyczących dzieci i zwierząt. Aż trudno uwierzyć, ile łączy dzieciaki i zwierzaki. Szczególnie zabawnym dodatkiem do dowcipnych maksym są fantastyczne fotografie! [Wydawnictwo Olesiejuk, 2012]
Czytaj więcej
Legioniści jako pierwsi wyruszyli w 1914 r. na wojnę w imię marzeń o niepodległości. Następnie jako jedyni, nieprzerwanie do późnej jesieni 1916 r. bili się przeważnie na ziemiach przed rozbiorami przynależnych do Rzeczypospolitej, a po rozwiązaniu Legionów w 1917 r. znaleźli się w szeregach tajnej Polskiej Organizacji Wojskowej lub jawnej Polskiej Siły Zbrojnej, aby w październiku-listopadzie 1918 r. pokierować likwidacją administracji austriackiej w Galicji oraz okupacyjnych garnizonów w Króle...
Czytaj więcej
Nigdy dotychczas koncepcja pracy zespołowej nie miała tak istotnego znaczenia dla funkcjonowania i sukcesu organizacji. Ken Blanchard, współautor bestsellerów "Raving Fans", "Jednominutowy Menedżer" oraz "Gung Ho!", wraz z Donaldem Carewem i Eunice Parisi-Carew opisuje cztery etapy rozwoju, jakie przechodzą wszystkie zespoły w drodze do osiągnięcia wysokiej wydajności – rozpoznanie, niezadowolenie, integrację i produkcję. Autorzy wyjaśniają, w jaki sposób powinien działać menedżer, by każda grup...
Czytaj więcej
 • Tytuł: O pisaniu
 • Autor: Bukowski Charles
 • Tłumacz: Fedyszak Marek
 • Kategoria: Literatura naukowa i popularnonaukowa
 • Gatunek: językoznawstwo, nauka o literaturze
 • Forma: listy (korespondencja)
 • Język oryginalny: angielski
 • Rok pierwszego wydania: 2015
 • Rok pierwszego wydania polskiego: 2016
 • Do BiblioNETki wprowadził(a): LouriOpiekun BiblioNETki
Przenikliwe i poruszające refleksje i rozmyślania jednego z naszych najbardziej obrazoburczych, przykuwających uwagę i sławnych mistrzów o sztuce pisania i literackim rzemiośle. Opowiadania, wiersze i powieści Charlesa Bukowskiego wycisnęły trwałe piętno na naszej kulturze. W niniejszym zbiorze korespondencji – listów do wydawców, redaktorów, przyjaciół i kolegów po fachu – pisarz dzieli się swoimi spostrzeżeniami na temat sztuki tworzenia. "O pisaniu" ukazuje artystę brutalnie szczere...
Czytaj więcej
Pierwsza książka na temat polskiej literatury widzianej w kontekście nowoczesnej kultury obecności. Problematyka kultury obecności sformułowana została już na gruncie nauki o literaturze (H.U. Gumbrecht), estetyki (K.H. Bohrer) i filozofii (M. Seel), ale ku jej badaniu zmierza także wiele innych propozycji teoretycznych wykorzystywanych i wypracowywanych w tomie. Pozwala to na przedstawienie w nowym świetle twórczości polskich pisarzy i pisarek uznanych za kanonicznych od dawna (S. Brzozowsk...
Czytaj więcej
Księga przygotowana na jubileusz wybitnego znawcy Młodej Polski, pana Profesora Tomasza Lewandowskiego zawiera dwadzieścia artykułów poświęconych różnym zagadnieniom z historii literatury XIX i XX wieku. Pierwszą część zbioru wypełniają próby zdefiniowania zasadniczych właściwości pisarstwa krytycznego Stanisława Brzozowskiego, jak też objaśnienia jego stosunku do twórczości Adama Mickiewicza, Henri-Frédérica Amiela, Zenona Przesmyckiego, Artura Górskiego, Karola Irzykowskiego i Johna Henry’ego ...
Czytaj więcej
Rozprawa dotyczy następstw pozytywistycznego kultu nauki w literaturze, która zweryfikować musiała swój status wobec nowej sytuacji intelektualnej i duchowej. Tytuł nawiązuje do znanej formuły Kazimierza Wyki, mówiącej o "naukowości pozytywistycznej utajonej w mistycyzmie Miriama". Działalność redaktora warszawskiego "Życia", krytyka, tłumacza i poety stanowi przedmiot rozważań prowadzących do rewizji tego surowego wyroku, opartego na zarzutach niesamodzielności, nieszczerości, wręcz kontrabandy...
Czytaj więcej
Monografia opisuje różnorodne funkcje, zastosowania i formy obecności literacko-muzycznego zjawiska, jakim jest piosenka. Ukazanie piosenki oraz jej twórców samodzielnie, w utworach literackich, jak i w konkretnych sytuacjach historycznych pozwala dostrzec jej niesłychaną pojemność i kulturową żywotność, a także zrozumieć, choć po części, fenomen odbiorczy. Będąc najprostszą formą literackiego kontaktu z publicznością, piosenka odegrała niebagatelną rolę w życiu społecznym, niosąc sensy i idee n...
Czytaj więcej
Praca stanowi próbę nowego odczytania pierwszej powieści historycznej Henryka Sienkiewicza w oparciu o dokładniejszą analizę związków łączących "Ogniem i mieczem" z "Orlandem szalonym" Ludovica Ariosta. Związki te, choć wskazywane sporadycznie przez współczesną pisarzowi krytykę literacką, nie doczekały się jednak należytego uwzględnienia w późniejszych badaniach nad "Trylogią". Tymczasem odniesienie pierwszego ogniwa cyklu do tego właśnie wzorca epopeicznego nie tylko pozwala na dostrzeżenie wś...
Czytaj więcej
Patronaty Biblionetki
Biblionetka potrzebuje opiekunów
Recenzje

Użytkownicy polecają:

Redakcja poleca: