Ostatnio dodane książki

Książki zaklasyfikowane do:
Termin dodania:

2015-05-31

 • Tytuł: Komiks i okolice kina
 • Autor: Szyłak Jerzy
 • Tłumacz: -
 • Kategoria: Literatura naukowa i popularnonaukowa
 • Gatunek: popularnonaukowa
 • Forma: esej (szkic literacki) / zbiór esejów (szkiców)
 • Język oryginalny: polski
 • Rok pierwszego wydania: 2000
 • Do BiblioNETki wprowadził(a): Rigel90
Czytaj więcej
Wiek XIII to epoka odkrywania nowych lądów i światów. Trwający wówczas pokój między ludami ogromnego imperium mongolskiego sprzyjał rozwojowi handlu i ułatwiał zbliżenie Dalekiego Wschodu z Zachodem. Jednak po zdobyciu Konstantynopola przez Turków (1453 rok) proces ten został gwałtownie przerwany i Zachód musiał szukać nowych dróg morskich, by wznowić handel z Azją. W końcu XV wieku pragnienie znalezienia połączeń przez Atlantyk i chęć dotarcia do Cipangu (Japonia) doprowadziły do odkrycia Amer...
Czytaj więcej
Rozwój gospodarczy i wzrost demograficzny, które nastąpiły w okresie od XI do XIII wieku, prowadziły do wzmocnienia struktur państwowych. W tym czasie monarchowie starali się ograniczyć władzę panów feudalnych, cesarze Świętego Cesarstwa Rzymskiego i papieże toczyli spór o inwestyturę, z Europy wyruszały krucjaty, aby walczyć z muzułmanami o odzyskanie Ziemi Świętej. Kościół katolicki utwierdził swój uniwersalizm, rozwijała się kultura dworska, powstały pierwsze uniwersytety, sztuka zaś po okres...
Czytaj więcej
 • Tytuł: Szlak grunwaldzki
 • Autor: Dudzik Marian
 • Tłumacz: -
 • Kategoria: Literatura naukowa i popularnonaukowa
 • Gatunek: historia
 • Język oryginalny: polski
 • Rok pierwszego wydania: 1976
 • Do BiblioNETki wprowadził(a): KTM666
Czytaj więcej
Czytaj więcej
Czytaj więcej
Czytaj więcej
Czytaj więcej

2015-05-30

 • Tytuł: Jak być szczęśliwym (albo chociaż mniej smutnym)
 • Autor: Crutchley Lee
 • Tłumacz: Mętrak-Ruda Natalia
 • Kategoria: Literatura naukowa i popularnonaukowa
 • Gatunek: nauki społeczne (psychologia, socjologia, itd.)
 • Forma: poradnik
 • Język oryginalny: angielski
 • Rok pierwszego wydania: 2015
 • Rok pierwszego wydania polskiego: 2015
 • Do BiblioNETki wprowadził(a): LouriOpiekun BiblioNETki
Ta książka nie dostarcza gotowych rozwiązań. Nie daje prostego przepisu na nieustanne szczęście i spełnienie. Nie zawiera banalnych złotych myśli. Ta książka nie osądza – ta książka rozumie. Jest jak przyjaciel, który będzie przy Tobie w chwilach smutku. Przed którym nie musisz niczego udawać. Który nie moralizuje i nie ocenia. Który wskaże inną perspektywę i nieraz wywoła uśmiech na Twojej twarzy. Ta książka pozwoli Ci się wygadać i... pisać, bazgrać oraz rysować. Sprawdzi się w chwilach ...
Czytaj więcej
 • Tytuł: Ilustrowana encyklopedia płazów
 • Autor: Trepka Andrzej
 • Tłumacz: -
 • Kategoria: Literatura naukowa i popularnonaukowa
 • Gatunek: nauki przyrodnicze (fizyka, chemia, biologia, itd.)
 • Forma: słownik / encyklopedia
 • Język oryginalny: polski
 • Rok pierwszego wydania: 2007
 • Do BiblioNETki wprowadził(a): il93
Czytaj więcej
 • Tytuł: Ilustrowana encyklopedia gadów
 • Autor: Trepka Andrzej
 • Tłumacz: -
 • Kategoria: Literatura naukowa i popularnonaukowa
 • Gatunek: nauki przyrodnicze (fizyka, chemia, biologia, itd.)
 • Forma: słownik / encyklopedia
 • Język oryginalny: polski
 • Rok pierwszego wydania: 2007
 • Do BiblioNETki wprowadził(a): il93
Czytaj więcej
– Anna Krawczyk-Tyrpa: Kwiat i kobieta – Alicja Nowakowska: Róża w języku i kulturze – Anna Dąbrowska: Złota dziewanna i biodra brzozowe. Nazwy roślin w polskim słownictwie erotycznym (na materiale poetyckim) – Luiza Rzymowska: Piersi fiołkami pachnące. Kwiaty w mitach i języku dawnej Grecji – Jerzy Woronczak: Rośliny w żywotach świętych – Włodzimierz Wysoczański: Semantyczno-kulturowa interpretacja nazw roślin (niektóre aspekty pogranicza chrześcijańsko-pogańskiego) – Marzena Marczewska: ...
Czytaj więcej
Anna Dąbrowska: Wstęp – Antonina Grybosiowa: Jak historyk języka polskiego rozumie opozycję homo – animal – Kamilla Termińska: Przekraczanie opozycji zwierzę – człowiek w cywilizacjach Morza Śródziemnego – Anna Pietryga: Opozycja "homo – animal" a manicheizm – Jolanta Szarlej: Biblijne epifanie zwierzęce na tle opozycji "homo – animal" – Luiza Rzymowska: Symbolika zwierząt w "Rozważaniach o snach" Artemidora z Daldis – Ryszard Solik: Motywy zoomorficzne w kulturze artystycznej średniowi...
Czytaj więcej
– Jadwiga Puzynina: Uczucia a postawy we współczesnym języku polskim – Iwona Nowakowska-Kempna: Język ciała czy ciało w umyśle, czyli o metaforyce uczuć – Ewa Jędrzejko: O językowych wykładnikach pojęcia WSTYD w różnych koncepcjach opisu – Bogusław Bierwiaczonek: Religijne subkategorie miłości – Agnieszka Mikołajczuk: Problem ocen w analizie wybranych polskich nazw uczuć z klasy semantycznej GNIEWU – Agnieszka Libura: Analiza semantyczna wyrazów nazywających NIENAWIŚĆ i inne uczucia negatyw...
Czytaj więcej
– Janusz Anusiewicz, Anna Dąbrowska, Michael Fleischer: Językowy obraz świata i kultura. Projekt koncepcji badawczej – Michael Fleischer: Obraz świata. Ujęcie z punktu widzenia teorii systemów i konstruktywizmu – Grażyna Habrajska: Metody ankietowe i analiza tekstów w badaniach językowego obrazu świata – Anna Luchowska: Status zasady sprzeczności w językowym obrazie świata – Janina Labocha: Tekst autobiograficzny jako pewna wizja świata – Aleksandra Niewiara: Badania etymologii a odtwarzani...
Czytaj więcej

2015-05-29

Teoria i metodologia – Uta M. Quasthoff (Bielefeld): Etnocentryczne przetwarzanie informacji. Ambiwalencja funkcji stereotypów w komunikacji międzykulturowej – Wojciech Chlebda (Opole): Stereotyp jako jedność języka, myślenia i działania – Kamilla Termińska (Katowice): Refleksy sporu o uniwersalia w sporze o stereotypy – Aleksy Awdiejew (Kraków): Standardy semantyczne a znaczenie leksykalne – Jerzy Bartmiński (Lublin): Podstawy lingwistycznych badań nad stereotypem – na przykładzie ster...
Czytaj więcej
Czytaj więcej
Czytaj więcej
Czytaj więcej
 • Tytuł: Etyka powinności
 • Autor: Majcherek Janusz A. (ur. 1955)
 • Tłumacz: -
 • Kategoria: Literatura naukowa i popularnonaukowa
 • Gatunek: filozofia i etyka
 • Forma: esej (szkic literacki) / zbiór esejów (szkiców)
 • Język oryginalny: polski
 • Serie wydawnicze:
 • Rok pierwszego wydania: 2011
 • Do BiblioNETki wprowadził(a): Astral
Czytaj więcej
Czytaj więcej
 • Tytuł: Bóg bez znaczenia
 • Autor: Majcherek Janusz A. (ur. 1955)
 • Tłumacz: -
 • Kategoria: Literatura naukowa i popularnonaukowa
 • Gatunek: filozofia i etyka
 • Forma: esej (szkic literacki) / zbiór esejów (szkiców)
 • Język oryginalny: polski
 • Rok pierwszego wydania: 2015
 • Do BiblioNETki wprowadził(a): Astral
"W połowie wieku XX André Malraux powiedział, a wielu później po nim to powtarzało, że »wiek XXI będzie wiekiem mistyki, albo go w ogóle nie będzie«. Żyjemy w połowie drugiej dekady XXI wieku i mistyków w istocie przybywa, ale nie wydaje się, by ich obecność zmieniała nasz świat na lepszy. Pewnie dlatego pojawia się coraz więcej głosów, które przekonująco dowodzą, że zarówno bez mistyków, jak i bez ich Boga nie tylko da się żyć, ale żyje się pełniej i szczęśliwiej. Takich głosów przybywa również...
Czytaj więcej
– Irena Kamińska-Szmaj: Co to jest kultura polityczna? – Bogdan Walczak: Co to jest język polityki? – Maria Frankowska: Frazeologia i metaforyka w tekstach politycznych lat 1989-1993 – Aleksy Awdiejew: Wartościowanie wymuszone a szacunek dla odbiorcy w dyskursie politycznym – Grażyna Habrajska: Wykorzystanie ironii do walki politycznej – Ewa Kołodziejek: Językowe środki zwalczania przeciwnika, czyli o inwektywach we współczesnych tekstach politycznych – Paweł Nowak, Adam Siwiec: "Kto komu"...
Czytaj więcej
- Halina Satkiewicz: Norma polszczyzny ogólnej a języki subkultur - Halina Zgółkowa: Słowa charakterystyczne w subkulturze rockowej - Halina Zgółkowa, Katarzyna Czarnecka: Kategoria Boga w słownictwie uczniowskim - Barbara Boniecka: O jednej z form wyrażania lojalności przez dzieci w wieku przedszkolnym - Urszula Żydek-Bednarczuk: Czy rozmowa potoczna (rodzinna i towarzyska) należy do subkultury? - Lucyna Tomczak: Nacechowanie aksjologiczne wyrażeń w opisie najbliższych członków rodziny prz...
Czytaj więcej
– Kwiryna Handke: Język a determinanty płci – Kamilla Termińska: Androgynia we współczesnej polszczyźnie – Grażyna Habrajska: Obraz kobiety w Biblii – Krystyna Kleszczowa: Zbiory różnorodzajowe a problem genezy rodzaju męskoosobowego – Bogdan Walczak: Polszczyzna kobiet – prolegomena historyczne – Maria Peisert: "On" i "ona" we współczesnej polszczyźnie potocznej – Larysa Pisarek: Wykładniki płci żeńskiej w języku rosyjskim – Józef Kąś: Kulturowy stereotyp mężczyzny i kobiety w środowisku...
Czytaj więcej
Teorie semantyczne w świetle metodologii nauki – Henryk Kardela: Gramatyka kognitywna jako globalna teoria języka – Zbysław Muszyński: Odnoszenie się wyrażeń w świetle procesu porozumiewania się – Renata Grzegorczykowa: Kognitywne ujęcie znaczenia a problem realizmu filozoficznego – Henryk Kardela: Onomazjologiczny aspekt semantyki kognitywnej – Krzysztof Korżyk: Semantyka kognitywna – problemy i metody (Kilka uwag natury filozoficznej) – Wiesław Banyś: Wokół conditionalis, czyli warunko...
Czytaj więcej
 • Tytuł: Bolimów 1915
 • Autor: Kaliński Stanisław
 • Tłumacz: -
 • Kategoria: Literatura naukowa i popularnonaukowa
 • Gatunek: historia
 • Forma: esej (szkic literacki) / zbiór esejów (szkiców)
 • Język oryginalny: polski
 • Serie wydawnicze:
 • Rok pierwszego wydania: 2015
 • Do BiblioNETki wprowadził(a): parilicium
Bitwa pod Bolimowem lub szerzej: bitwa nad Rawką i Bzurą, toczona była od grudnia 1914 roku do lipca 1915 przez jednostki 9. armii niemieckiej przeciwko 1., 2. i 5. armiom rosyjskim. Celem bitwy było zdobycie Warszawy, a nadrzędnym celem niemieckiego naczelnego dowództwa zniszczenie wojsk rosyjskich w Królestwie Polskim. Bitwę tę poprzez liczne analogie: pozycyjny charakter walk, działania minowe oraz użycie przez Niemców na wielką skalę gazów bojowych w trzech kolejnych atakach, można określić ...
Czytaj więcej
– Jerzy Bartmiński: Nazwiska obce na tle kontaktów języków i kultur – Agnieszka Dzikiewicz: Wpływ łaciny na szyk zaimka się w psałterzach staropolskich i staroczeskich – Grażyna Habrajska: Dziedzictwo stu lat kontaktów kulturowych polsko-niemieckich w słownictwie łódzkim – Maura McGovern: Wyrażenia anglojęzyczne nacechowane ekspresywnie w gwarze studentów polskich – Hanna Popowska-Taborska: Geneza ukrainizmów w dialektach kaszubskich – Ewa Rzetelska-Feleszko: Problem odtworzenia dawnych sto...
Czytaj więcej
– Przemysław Kisiel: Etykieta językowa a wzory kultury – Eugeniusz Tomiczek: Z badań nad istotą grzeczności językowej – Małgorzata Marcjanik: Typologia polskich wyrażeń językowych o funkcji grzecznościowej – Maria Wojtak: Wybrane elementy staropolskiej etykiety językowej – Maria Rachwał: O przyczynach zmian systemu adresatywnego języka polskiego w XIX wieku – Kazimierz Ożóg: O niektórych aspektach semantyki zwrotów grzecznościowych – Maria Peisert: Etykieta językowa jako przejaw edukacji s...
Czytaj więcej
I – Janusz Anusiewicz: Potoczność jako sposób doświadczania świata i jako postawa wobec świata – Aleksy Awdiejew: Wiedza potoczna a inferencja – Grażyna Habrajska: Potoczność w rozumieniu potocznym – Jerzy Bartmiński: Styl potoczny – Andrzej Markowski: Kategoria potoczności w języku i w opisie języka – Ewa Dąbrowska-Michalczak: Potoczność w służbie semantyki – językowy model relacji przestrzennych w pionie – Jacek Skawiński: Polszczyzna potoczna w funkcji interdialektu – Franciszek Nie...
Czytaj więcej
Patronaty Biblionetki
Biblionetka potrzebuje opiekunów
Recenzje

Użytkownicy polecają:

Redakcja poleca: