Ostatnio dodane książki

Książki zaklasyfikowane do:
Termin dodania:

31.12.2005

 • Tytuł: Libusza
 • Autor: Boglar Krystyna
 • Tłumacz: -
 • Kategoria: Literatura piękna
 • Gatunek: dziecięca, młodzieżowa
 • Forma: powieść
 • Język oryginalny: polski
 • Rok pierwszego wydania: 1975
 • Do BiblioNETki wprowadził(a): Moni
Czytaj więcej
Książka składa się z dwóch części: „Psychoanaliza kliniczna" i „Literatura i polityka”. W pierwszej z nich autorka odwołując się do swojego bogatego doświadczenia klinicznego porusza między innymi zagadnienia popędu śmierci, symbolizmu, narcyzmu i kompleksu Edypa. W artykułach o literaturze analizuje twórczość Josepha Conrada i Salmana Rushdiego, a w tych dotyczących polityki podejmuje kwestie wojny i rozbrojenia. Segal pokazuje, jak te same konflikty - między popędem życia a popędem śmierci, fa...
Czytaj więcej
Na tom ten składają się eseje badające wpływ psychoanalizy na kulturę i myśl dwudziestego wieku z perspektywy ostatnich jego lat. Wybitni specjaliści z dziedziny filozofii, historii, antropologii, literatury, historii sztuki i psychoanalizy dociekają zakresu wpływu Freuda na współczesny klimat umysłowy. Pokazują, jak bardzo twórca psychoanalizy i jego następcy poszerzyli nasze zrozumienie natury ludzkiej. Różnorodność i jedność psychoanalizy ukazana jest tu w takich m.in. zagadnieniach, jak w...
Czytaj więcej
 • Tytuł: 14 kroków zdrowego człowieka
 • Autor: Williams Patrick
 • Tłumacz: -
 • Kategoria: Literatura naukowa i popularnonaukowa
 • Gatunek: nauki społeczne (psychologia, socjologia, itd.)
 • Forma: poradnik
 • Język oryginalny: angielski
 • Rok pierwszego wydania polskiego: 1999
 • Do BiblioNETki wprowadził(a): Moni
Czytaj więcej
Czytaj więcej
 • Tytuł: Sztuka uczenia się metodą Josego
 • Autor: Williams Patrick
 • Tłumacz: -
 • Kategoria: Literatura naukowa i popularnonaukowa
 • Gatunek: nauki społeczne (psychologia, socjologia, itd.)
 • Forma: poradnik
 • Język oryginalny: angielski
 • Rok pierwszego wydania polskiego: 1998
 • Do BiblioNETki wprowadził(a): Moni
Czytaj więcej
Czytaj więcej
 • Tytuł: Księga pomysłów plastycznych
 • Autor: Watt Fiona
 • Tłumacz: Sikora Jacek
 • Kategoria: Literatura naukowa i popularnonaukowa
 • Gatunek: sztuka
 • Forma: poradnik
 • Język oryginalny: angielski
 • Rok pierwszego wydania: 2003
 • Rok pierwszego wydania polskiego: 2005
 • Do BiblioNETki wprowadził(a): Moni
W książce znajdziecie pomysły na kompozycje z najprzeróżniejszych materiałów. Dowiecie się m.in., jak zrobić papierowe oprawy i ozdobne kartki. Szczegółowe opisy wykonania kompozycji za pomocą rysunku, technik malarskich, odciskania i kolażu pomogą każdemu zrealizować własne projekty. [Delta W-Z, 2005]
Czytaj więcej
Czytaj więcej
Często stykamy się w muzeach i kościołach z dziełami sztuki religijnej, ale nie zawsze potrafimy się zorientować, co właściwie przedstawiają podziwiane przez nas malowidła, freski czy płaskorzeźby. Przystępnie napisana i bogato zilustrowana książka Krystyny Kibish-Ożarowskiej ukazuje, jak kształtowały się tradycje prezentowania poszczególnych tematów i jakim zmianom ulegały one na przestrzeni wieków. Obok sławnych dzieł mistrzów renesansu Autorka omawia zabytki mniej znane - wczesnochrześcijańsk...
Czytaj więcej
 • Tytuł: Celtowie
 • Autor: Botheroyd Sylvia, Botheroyd Paul F.
 • Tłumacz: -
 • Kategoria: Literatura naukowa i popularnonaukowa
 • Gatunek: historia
 • Forma: esej (szkic literacki) / zbiór esejów (szkiców)
 • Język oryginalny: niemiecki
 • Rok pierwszego wydania: 2001
 • Rok pierwszego wydania polskiego: 2005
 • Do BiblioNETki wprowadził(a): Moni
Kilka tysiącleci przed narodzeniem Chrystusa jedno z plemion Europy zmieniło oblicze starego świata. Dzisiaj jego duch zdaje się nam mitem, legendą i tajemnicą. Istnieli jednak naprawdę, zaś ich mądrość, wiedza i tradycja tajemna ukryta jest we wciąż na nowo odkrywanych rytuałach i zaklęciach. Noszą miano Celtów, strażników Natury. Kim byli naprawdę? Jakie były ich rytuały, śpiewy, eposy i zaklęcia? Może byli barbarzyńcami, jak piszą o nich starożytni twórcy? Czy też nosicielami przedwiecznej du...
Czytaj więcej
Czytaj więcej
Kolejna książka w serii "W czym rzecz" przedstawia istotne wydarzenia w dziejach filozofii starożytnej i średniowiecznej. W układzie chronologicznym wymienia ważniejszych myślicieli, podaje krótko ich życiorysy oraz opisuje ich systemy filozoficzne, a nawet - w przypadku filozofów najważniejszych, takich jak Platon, Arystoteles, Tomasz z Akwinu - streszczenia ich dzieł. Autor, Dominique Folscheid nie ogranicza się do wąsko pojętej filozofii i podaje ważne fakty z historii kultury i religii, j...
Czytaj więcej
 • Tytuł: Mała historia fotografii
 • Autor: Brauchitsch Boris von
 • Tłumacz: Koźbiał Jan, Tarnas Barbara
 • Kategoria: Literatura naukowa i popularnonaukowa
 • Gatunek: sztuka
 • Język oryginalny: niemiecki
 • Rok pierwszego wydania: 2002
 • Rok pierwszego wydania polskiego: 2004
 • Do BiblioNETki wprowadził(a): Moni
"Mała historia fotografii" jest pierwszą próbą przedstawienia nie tylko dziejów rozwoju, lecz także społecznego znaczenia i funkcji fotografii oraz zmian w jej odbiorze od czasu prezentacji nowego medium w 1839 roku. Nakreślone zostały tu sylwetki wybitnych twórców, a na przykładzie znakomitych zdjęć udokumentowano najważniejsze współczesne style i trendy, starając się zarazem uchwycić wielorakie powiązania fotografii z innymi dziedzinami sztuki. [Wydawnictwo Cyklady, 2004]
Czytaj więcej
Tom zawiera prace z zakresu językoznawstwa i kulturoznawstwa. Ich autorzy podjęli trud odpowiedzi na pytanie, jakie miejsce zajmują polskie zachowania grzecznościowe werbalne i niewerbalne wśród zachowań grzecznościowych innych narodów. Które polskie obyczaje można zaliczyć do wspólnego dziedzictwa kulturowego Europy, które zaś są specyficznie polskie? Czy obyczaje grzecznościowe mają w sobie coś uniwersalnego, czy bycie grzecznym, uprzejmym, empatycznym to cecha kultury narodu, czy indywidualna...
Czytaj więcej
Medycyna w roku 2050. Świat lekarzy i pacjentów, jaki powstanie dzięki szalonym zmianom dokonującym się w wyniku rewolucji informatycznej i telekomunikacyjnej. Alexandra Wyke - doświadczona dziennikarka prestiżowego brytyjskiego tygodnika „The Economist”, od 20 lat pisząca na tematy medyczne i uznana za jednego z najlepszych specjalistów w tej dziedzinie – opowiada o tym, jak odległe od naszych dzisiejszych doświadczeń staną się realia rozpoznawania chorób i ich leczenia w połowie XXI wieku. ...
Czytaj więcej
Choć badania nad komputerami kwantowymi znajdują się wciąż w początkowym stadium manipulacji pojedynczymi atomami, nie są one już wyłącznie naukową mrzonką, a ich era nadejdzie zapewne prędzej, niż nam się wydaje, zważywszy szybkość postępu techniki komputerowej, nawet jeżeli znane prawo Moore'a nie jest do końca słuszne. Już teraz warto się zastanowić nad rewolucyjnymi skutkami, jakie wywoła pojawienie się tak potężnych narzędzi obliczeniowych - od praktycznych, jak kres klasycznych szyfrów i z...
Czytaj więcej
Przemoc wobec dzieci stała się jednym z najpoważniejszych problemów ludzkości i jest czymś najbardziej haniebnym. Każdego roku ma miejsce około trzysta milionów przypadków maltretowania dzieci. Nie wszystkie wiążą się z agresją fizyczną, z molestowaniem seksualnym czy z wyzyskiwaniem w pracy. Są też inne – bardziej subtelne – formy znęcania się nad dziećmi: maltretowanie prenatalne, emocjonalne, psychologiczne czy instytucjonalne. Problem przemocy wobec dzieci osiąga obecnie takie rozmiary, że z...
Czytaj więcej
Poradnik rozwoju emocjonalnego "Powiedz STOP!!!" przeznaczony jest dla wszystkich tych, którzy chcą się rozwijać emocjonalnie, chcą zrozumieć prawa rządzące naszą psychiką czy mają niskie poczucie własnej wartości. Poradnik zawiera program pracy inspirowany teoriami i metodami, które autor zaczerpnął od znanych i cenionych psychologów, psychiatrów, psychoterapeutów, filozofów i nauczycieli duchowych. Solidna praca z poradnikiem może przynieść znakomite rezultaty zarówno osobom dotkniętym depresj...
Czytaj więcej
Od psychologii głębi do psychologii integralnej. "Jungowskie osiągnięcia w zakresie psychologii głębi burzą ogólnokulturowe obowiązywanie mechanistyczno-kartezjańskiego paradygmatu scjentystycznej racjonalności, zaś na ruinach tego paradygmatu, pogrążonej w głębokim kryzysie humanistyce, dokonania Junga wytyczają perspektywę nowej wizji jednostki ludzkiej i kultury, ukazując, jak człowiek - na przekór swej historycznej przygodności - buduje i rozwija własną osobowość, tworząc kulturę poprze...
Czytaj więcej
Czytaj więcej
Jak wrodzone talenty kobiet zmienią świat. Kierunek przemian ekonomicznych i społecznych XXI wieku będzie taki, że specyficznie kobiece cechy i umiejętności staną się w wielu sektorach gospodarki i życia publicznego szczególnie cenne. Kobiety zyskają dzięki temu znacznie większy niż dotąd wpływ na rzeczywistość, a w wielu dziedzinach osiągną przewagę, stając się "pierwszą płcią". Autorka, znana amerykańska popularyzatorka nauki, z wykształcenia antropolog, uzasadnia naczelną tezę książki...
Czytaj więcej
Dlaczego badamy pamięć i jak poprawić jej funkcjonowanie? Jak zapamiętujemy informacje? Gdzie przechowujemy wspomnienia? Dlaczego zapominamy? Skąd biorą się zaburzenia pamięci? Książka przedstawia w prosty, usystematyzowany sposób zagadnienia dotyczące funkcjonowania pamięci. Autor prezentuje metody badania pamięci, odpowiada na pytanie po co w ogóle badamy pamięć oraz przytacza terminologię dotyczącą tego procesu. W kolejnych rozdziałach opisuje strukturę i procesy ludzkiej pamięci oraz ...
Czytaj więcej
Dawno, dawno temu istniał tylko Jeden Świat, gdzie Duchy i Stworzenia żyły w zgodzie i harmonii. Ale kiedyś do Świata wdarło się Zło. I Świat rozpadł się, a jego mieszkańcy podzielili się na tych, którzy pragnęli pokoju, i na tych, którzy za wszelką cenę chcieli rządzić innymi. Dla ochrony tego, co dobre powstał Kondrakar - potężna forteca, na której czele stoi Bractwo z Wyrocznią. Ale sama mądrość Wyroczni nie wystarcza. Bractwo Kondrakaru powołało pięc Strażniczek, które pokonają zło: Irmę, kt...
Czytaj więcej
Czytaj więcej
Czytaj więcej
 • Tytuł: To Chrystus przechodzi
 • Autor: Escrivá de Balaguer Josemariá
 • Tłumacz: -
 • Kategoria: Literatura naukowa i popularnonaukowa
 • Gatunek: filozofia i etyka
 • Forma: esej (szkic literacki) / zbiór esejów (szkiców)
 • Język oryginalny: hiszpański
 • Rok pierwszego wydania polskiego: 1992
 • Do BiblioNETki wprowadził(a): Dora Diamant
Czytaj więcej
 • Tytuł: Bruzda
 • Autor: Escrivá de Balaguer Josemariá
 • Tłumacz: -
 • Kategoria: Literatura naukowa i popularnonaukowa
 • Gatunek: filozofia i etyka
 • Forma: esej (szkic literacki) / zbiór esejów (szkiców)
 • Język oryginalny: hiszpański
 • Rok pierwszego wydania: 1991
 • Rok pierwszego wydania polskiego: 2001
 • Do BiblioNETki wprowadził(a): Dora Diamant
"Bruzda" to owoc doświadczenia duszpasterskiego św. Josemaríi Escrivy, założyciela i pierwszego prałata Opus Dei. W zamiarze autora miała ona pomóc czytelnikowi kształtować własne życie duchowe i uczyć modlitwy osobistej; przypominać, że wszyscy jesteśmy powołani do świętości. Wskazania w niej zawarte przez lata nie straciły nic ze swej aktualności i siły. [Wydawnictwo Święty Wojciech, 2013]
Czytaj więcej
Czytaj więcej
Niesłabnąca od lat popularność "Opowieści z Narnii" świadczy o tym, że ich autorowi udało się stworzyć dzieło niezwykłe, słusznie zaliczane do klasyki literatury XX wieku. Podobnie jak Tolkien, Lewis uważał, że zachodnia cywilizacja znajduje się w głębokim kryzysie wartości. Przekonany, że filozofie materialistyczne, relatywizm moralny i postępująca technologizacja pozbawiają współczesnego człowieka głębokiej radości życia oraz zdolności obcowania z transcendencją, pisarz wierzył, że jednym z na...
Czytaj więcej
Patronaty Biblionetki
Biblionetka potrzebuje opiekunów
Recenzje

Użytkownicy polecają:

Redakcja poleca: