Najciekawsze recenzje
Recenzje
Dostępność książki: X
Polecają X

Książki w serii wydawniczej Biblioteka Dzieł Wyborowych: Seria I

Uwagi:

Tomy, w których numeracja powtarza się, są zbiorami.

Pokaż: [książki według numeru tomu] [książki alfabetycznie] [książki wg nazwiska autora] [książki wg średniej ocen]

Strona 1 z 4

1 | 2 | 3 | 4 | następna »

Powieści poetyckie (Słowacki Juliusz) (tom: 1)
Psychologia rozwoju narodów (Le Bon Gustaw) (tom: 5)
Zapiski myśliwego (Turgieniew Iwan) (tom: 7)
Cudna mieszczka: Obrazek warszawski z wieku XVII (Gomulicki Wiktor (pseud. Fantazy)) (tom: 11)
Psałterz Dawidów (Kochanowski Jan) (tom: 12)
Zakopane skarby (Zacharyasiewicz Jan (Zacharjasiewicz Jan, Zachariasiewicz Jan; pseud. Łomża Maciej)) (tom: 13)
Listy: Do przyszłej narzeczonej; Do cudzej żony (antologia; Ochorowicz Julian (pseud. Mohort Julian), Junosza Klemens (właśc. Szaniawski Klemens)) (tom: 16)
Stłumione iskry (Jeske-Choiński Teodor) (tom: 17)
Godzina myśli (Słowacki Juliusz) (tom: 18)
Ojciec zadżumionych (Słowacki Juliusz) (tom: 18)
Podróż do Ziemi Świętej z Neapolu (Słowacki Juliusz) (tom: 18)
W Szwajcarii (Słowacki Juliusz) (tom: 18)
Wacław (Słowacki Juliusz) (tom: 18)
Szkoły historyczne w Polsce: (Główne kierunki poglądów na przeszłość): Studyum (Smoleński Władysław (pseud. T. L., Grabieński Wł.)) (tom: 19)
Szkice i obrazki (Gawalewicz Marian (pseud. Dr. A. Z. lub Quis.)) (tom: 20)
Liberalizm i obskurantyzm na Litwie i Rusi (1815-1823) (Chmielowski Piotr) (tom: 21)
Kształcenie młodzieży: (Nauczanie początkowe i średnie) (Plenkiewicz Roman) (tom: 24)
Wiedza tajemna w Egipcie: (Opowiadanie historyczno-przyrodnicze); Istota bytu: (Legenda historyczno-filozoficzna) (Ochorowicz Julian (pseud. Mohort Julian)) (tom: 30)
Na zgliszczach: Powieść wiejska (Junosza Klemens (właśc. Szaniawski Klemens)) (tom: 31)
Wyprawa Andrée'go balonem do bieguna (Lachambre Henri, Machuron Alexis) (tom: 34)
Pamiętniki Seglasa (Skarbek Fryderyk) (tom: 37)
Dziennik Franciszki Krasińskiej w ostatnich latach panowania Augusta III pisany (Hoffmanowa z Tańskich Klementyna) (tom: 43)
Noa Noa (Gauguin Paul (Gauguin Paweł)) (tom: 44)
Nowe dziedziny widma: Promienie Röntgena, promienie elektryczne, telegrafia bez drutów (Biernacki Wiktor) (tom: 44)
Beniowski: Poema (Słowacki Juliusz) (tom: 47)
Masonerja (Grabowski Ignacy (Oksza-Grabowski Ignacy)) (tom: 48)
Stella; Tarłówna (Krechowiecki Adam) (tom: 50)
Syberya i znaczenie wielkiej kolei Syberyjskiej (Krahmer Gustav) (tom: 51)
W puszczy: (Pół fantazyi na tle wspomnień) (Dygasiński Adolf) (tom: 55)
Wilk, psy i ludzie (Dygasiński Adolf) (tom: 55)
Pamiętniki Franciszka Karpińskiego (Karpiński Franciszek) (tom: 59)
Straszny dziadunio (Rodziewiczówna Maria) (tom: 62)
Życie w Chinach: (Wrażenia z podróży) (Cumming Gordon C. F.) (tom: 69)
Przeklęte pieniądze (Bałucki Michał (pseud. Elpidon)) (tom: 70)
Istota i granice wiedzy lekarskiej (Biernacki Edmund) (tom: 81)
Historyczna powieść polska: Studyum krytyczno-literackie: Od Niemcewicza do Kaczkowskiego (Jeske-Choiński Teodor) (tom: 87)
Nowelle (Wierzbiński Maciej (Wierzbiński Maciej R., pseud. Rola Roman)) (tom: 90)
Wilcze gardła: Szkice z zakątka (Roguski Stefan Marian (pseud. Es-em-er)) (tom: 92)
Błękitny szpieg (Rychliński Jerzy Bohdan) (tom: 94)
Listy z Włoch o sztuce kościelnej (Brykczyński A. (Brykczyński Antoni)) (tom: 95)
Całą siłą!... (Kondratowicz Sylweryusz) (tom: 102)
Jak u nas chowano dzieci?: Zarys dziejów pedagogiki polskiej (Doliński Gustaw) (tom: 103)
Wśród pokus: Powieść (Sewer (właśc. Maciejowski Ignacy)) (tom: 104)
Transwaal i Boerowie (Seidel August) (tom: 105)
Przelotne wrażenia z podróży do Rzymu (Ochorowicz Julian (pseud. Mohort Julian)) (tom: 109)
Sprawiedliwie: Szkic powieściowy (Reymont Władysław (Reymont Władysław Stanisław; właśc. Rejment Stanisław Władysław)) (tom: 110)
Pamiętnik generała Wysockiego z czasów kampanii węgierskiej (Wysocki Józef (1809-1873)) (tom: 111)
Mój wuj i mój proboszcz (La Bréte Jean de (La Bréte Jan de; właśc. Cherbonnel Alice)) (tom: 112)
Rzeczy widziane, 1848-1849: Z niewydanych rękopisów (Hugo Victor (Hugo Wiktor)) (tom: 115)
Wspomnienia berlińskie i poznańskie z r. 1848 (Szuman Henryk) (tom: 116)
Gałązka dzikiej oliwy: Cztery odczyty: O pracy, handlu, wojnie i przyszłości Anglii (Ruskin John) (tom: 126)
Suryawansa: Powieść na tle życia Ormian tureckich (Sedlaczek Edward Józef (pseud. Zorjan Edward lub Ewweli-Bej)) (tom: 132)
Obrazki i Nowelle (Kukuczyn Marcin (właśc. Bencur Matiej)) (tom: 136)
Z naszych walk i bojów; Oczarowana: Powieści czeskie (Světlá Karolina (Świetla Karolina) (właśc. Mužáková Johanna)) (tom: 138)
Przy dochodzeniu śledczem: Nowelle (Orzeszkowa Eliza) (tom: 139)
Obrazy Kaukazu: Kartki z podróży (z ilustracyami) (Strumpf Edward) (tom: 140)
Marzycielka: Powieść współczesna (Grot-Bęczkowska Wanda (2v. Korotyńska Wanda)) (tom: 141)
Chiny i Chińczycy (Plauchut Edmund) (tom: 143)
W dniach wojny i głodu: Wspomnienia (Tokarzewicz Józef) (tom: 148)
Ideolog: Powieść norweska (Lie Jonas (Lie Jonasz)) (tom: 151)
Opowiadania o starej Warszawie (Gomulicki Wiktor (pseud. Fantazy)) (tom: 153)
Powietrze i zdrowie: Wykłady popularne (Pettenkofer Maks (Pettenkofer Max Josef von)) (tom: 157)
Ze świata: Akwarelle i szkice (Neumanowa Anna) (tom: 161)
Z ziemi fjordów i fjeldów: Luźne kartki z podróży (Szukiewicz Maciej) (tom: 162)
Dworek przy cmentarzu: Z niewydanego rękopisu (Junosza Klemens (właśc. Szaniawski Klemens)) (tom: 163)
Orland Szalony (Ariosto Ludovico (Ariosto Lodovico)) (tom: 181)
Wiktoria (Hamsun Knut (właśc. Pedersen Knut)) (tom: 184)
W biurze telegraficznem (Serao Matylda (Serao Matilde)) (tom: 189)
Wiersze i śpiewki (Laskowski Kazimierz (Laskowski K.) (pseud. El lub Arwor)) (tom: 194)
Pani Julia: Powieść (Krzywoszewski Stefan) (tom: 195)
Gomulickiego Wiktora wiersze: Zbiór nowy (Gomulicki Wiktor (pseud. Fantazy)) (tom: 201)
Finlandya w oświetleniu literackiem: Zbiór utworów pisarzy finlandzkich (antologia; < praca zbiorowa / wielu autorów >) (tom: 205)
Pamiętnik Juliusza Słowackiego (Słowacki Juliusz) (tom: 208)
Jastrząb kontra Hordliczka: Z notatek przyjaciela (Čech Svatopluk (Czech Świętopełk, Czech Światopełk)) (tom: 212)
Wybór nowel francuskich [1902] (antologia; Hello Ernest, Mirbeau Octave, Lamaître Juliusz (Lemaître François Élie Jules) i inni) (tom: 216)
Kobieta wobec badań nauki współczesnej (Popiel W. (Popiel Włodzimierz)) (tom: 233)
Z zamglonej i niedawno minionej przeszłości: Wołyńskie opowiadania historyczne (Dunin-Karwicki Józef) (tom: 239)
Humoreski (Reinstein Franciszek (Reinstein Fr.)) (tom: 242)
Poezye (Gliński Kazimierz (pseud. Poroh Kazimierz)) (tom: 251)
Statyści: Szkic (Manteuffel Maryan (Manteuffel Marian)) (tom: 254)
Pamiętniki hrabiego de Moriolles o emigracyi, Polsce i dworze Wielkiego Księcia Konstantego: (1789-1833) (Moriolles Alexandre) (tom: 255)
Biuraliści (Biernacki Bolesław) (tom: 278)
Cicha moc: Powieść (Domańska Michalina (Domańska M.)) (tom: 280)
Historya dzieci (Walewska Cecylia) (tom: 287)
Kapitan Worse: Powieść (Kielland Alexander Lange (Kielland Alexander L.)) (tom: 288)
Pan Zagłoba i Dyogenes: Humoreski, szkice i obrazki (Bogdanowicz Edmund (pseud. Włast M. lub Bożydar lub Deodat lub Nix)) (tom: 290)
Miliony!: Powieść giełdowa w liścikach (Szolem Alejchem (Szulem-Alechem, Szolem-Aleichem; właśc. Rabinowicz Szołem)) (tom: 293)
Walka (Korngut Aniela (pseud. Kallas A. lub Kallas Aniela lub Piasecki Juliusz)) (tom: 299)
Przy dźwięku dzwonów: Legendy i opowiadania (Gebhart Émile) (tom: 304)
Ostatnia pani Głogowska: Powieść z drugiej połowy XVIII-go stulecia (Světlá Karolina (Świetla Karolina) (właśc. Mužáková Johanna)) (tom: 309)
Życie wytężone (Roosevelt Theodore) (tom: 317)
Historia komiczna (France Anatole (właśc. Thibault Jacques Anatole François)) (tom: 318)
Obrazki z przeszłości (Gliński Kazimierz (pseud. Poroh Kazimierz)) (tom: 319)
Wybór nowel (Wazow Iwan) (tom: 323)
Mandżurya: Opis kraju i ludzi na podstawie najlepszych źródeł (Doleżan Wiktor) (tom: 330)
H. Ibsen (Leneveu Jerzy (Leneveu Georges)) (tom: 331)
Wspomnienia z mego życia (Siemens Werner) (tom: 334)
Mały Janek (Eeden Frederik Willem van) (tom: 335)
Historya ubogiej panny: Powieść (Pilecki Stanisław) (tom: 337)
Wybór nowel francuskich [1904] (antologia; Esparbes Georges d', Villetard Pierre, Renard Jules i inni) (tom: 344)

- książka oceniona przez Ciebie - najedź na ikonę przy książce aby zobaczyć ocenę

- do książki dodano opisy lub recenzje

- książka dostępna w naszej księgarni

- książka dostępna u innych użytkowników (wymiana, kupno)

- książka znajduje się w Twoim schowku