Najciekawsze recenzje
Recenzje
Dostępność książki: X
Polecają X

Książki w serii wydawniczej Dzieje Narodu i Państwa Polskiego

Uwagi:

Seria wydana przez Krajową Agencję Wydawniczą [Kraków, Warszawa].

Pokaż: [książki według numeru tomu] [książki alfabetycznie] [książki wg nazwiska autora] [książki wg średniej ocen]

Strona 1 z 1

1

Od Prasłowian do Polaków (Strzelczyk Jerzy) (tom: I-01)
Pierwsze państwo polskie (Labuda Gerard) (tom: I-02)
Korona i infuła: Od monarchii do poliarchii (Labuda Gerard) (tom: I-03)
Cedynia, Niemcza, Głogów, Krzyszków (Olejnik Karol) (tom: I-04)
Przerwany hejnał (Jasiński Tomasz) (tom: I-05)
Testament Krzywoustego (Jureczko Andrzej) (tom: I-06)
Pierścień Kingi (Wyrozumski Jerzy) (tom: I-07)
Łokietkowe czasy (Samsonowicz Henryk) (tom: I-08)
Wielki król i jego następca (Kiryk Feliks) (tom: I-09)
O Rzeczpospolitą Obojga Narodów (Bardach Juliusz) (tom: I-10)
Grunwald 1410 (Potkowski Edward) (tom: I-11)
Koncyliaryści, heretycy i schizmatycy: W państwie pierwszych Jagiellonów (Krzyżaniakowa Jadwiga) (tom: I-12)
Warna 1444 (Swoboda Wincenty) (tom: I-13)
Wojna trzynastoletnia i powrót Polski nad Bałtyk w XV wieku (Biskup Marian) (tom: I-14)
Nauk przemożnych perła (Kiryk Feliks) (tom: I-15)
Państwo pierwszych Jagiellonów (Uruszczak Wacław) (tom: I-16)
W cieniu katedr i zamków: O polskiej sztuce średniowiecznej (Rożek Michał) (tom: I-17)
Rady Kallimacha (Baczkowski Krzysztof) (tom: I-18)
Złoty wiek (Rożek Michał) (tom: I-19)
Dogonić Europę czyli Polska w czasach Zygmunta I (1506-1548) (Wyczański Andrzej) (tom: II-20)
Spory królów ze szlachtą w złotym wieku: Wokół egzekucji praw (Sucheni-Grabowska Anna) (tom: II-21)
Wielkie bezkrólewia (Płaza Stanisław) (tom: II-22)
Król i kanclerz (Grzybowski Stanisław) (tom: II-23)
Rokosz Zebrzydowskiego (Wisner Henryk) (tom: II-24)
Hetmani Rzeczypospolitej (Żygulski Zdzisław (1921-2015)) (tom: II-25)
Sarmatyzm (Grzybowski Stanisław) (tom: II-26)
Wojny kozackie w dawnej Polsce (Wójcik Zbigniew) (tom: II-27)
Liberum veto (Wójcik Zbigniew) (tom: II-28)
Potop (Popiołek Bożena) (tom: II-29)
Epizod reformacyjny (Urban Wacław) (tom: II-30)
Rokosz Lubomirskiego (Płaza Stanisław) (tom: II-31)
Odsiecz Wiednia 1683 (Żygulski Zdzisław (1921-2015)) (tom: II-32)
Rzeczpospolita na rozdrożu 1696-1736 (Link-Lenczowski Andrzej) (tom: II-33)
O skutecznym rad sposobie (Olszewski Henryk) (tom: II-34)
Początek końca: Konfederacja barska i I rozbiór Polski (Serczyk Władysław Andrzej) (tom: II-35)
Blaski i cienie Baroku: Szkice o sztuce polskiej XVII i XVIII wieku (Rożek Michał) (tom: II-36)
By Polaków zrobić obywatelami (Mrozowska Kamilla (Mrozowska Kamila)) (tom: II-37)
Stanisław August nie tylko mecenas (Zgorzelska Aleksandra) (tom: II-38)
Witaj, majowa jutrzenko (Michalski Jerzy) (tom: II-39)
Naczelnik w sukmanie (Zahorski Andrzej) (tom: II-40)
Ostatnie lata Pierwszej Rzeczypospolitej (Zielińska Zofia) (tom: III-41)
Polska zniewolona 1795-1806 (Grodziski Stanisław, Kozłowski Eligiusz) (tom: III-42)
Małe państwo wielkich nadziei (Grochulska Barbara) (tom: III-43)
Od Kongresu Wiedeńskiego do Nocy Listopadowej (Skowronek Jerzy) (tom: III-44)
Powstanie listopadowe (Łepkowski Tadeusz) (tom: III-45)
Wielka Emigracja po Powstaniu Listopadowym (Zdrada Jerzy) (tom: III-46)
Od konspiracji do kapitulacji (Skowronek Jerzy) (tom: III-47)
Za Waszą i naszą wolność (Zgórniak Marian) (tom: III-48)
Powstanie Styczniowe (Kieniewicz Stefan) (tom: III-49)
Początki cywilizacji przemysłowej na ziemiach polskich (Łukasiewicz Juliusz) (tom: III-50)
Społeczeństwo polskie w latach 1864-1914 (Ihnatowicz Ireneusz) (tom: III-51)
Swobody fabryk i ziemi! (Myśliński Jerzy) (tom: III-52)
Od Stojałowskiego do Witosa (Zakrzewski Andrzej) (tom: III-53)
Rok 1905 (Tych Feliks) (tom: III-54)
Przetrwać nad Wartą 1815-1914 (Jakóbczyk Witold) (tom: III-55)
Galicja 1859-1914: Polski Piemont? (Buszko Józef) (tom: III-56)
Wygrać Polskę 1914-1918 (Schramm Tomasz) (tom: III-57)
Pierwsze lata Drugiej Rzeczypospolitej (Garlicki Andrzej) (tom: III-58)
Rządy Sejmu 1921-1926 (Nałęcz Tomasz) (tom: III-59)
Z Sulejówka do Belwederu (Garlicki Andrzej) (tom: III-60)
Pod rządami Marszałka (Garlicki Andrzej) (tom: III-61)
Ostatnie lata Polski niepodległej (Wieczorkiewicz Paweł Piotr) (tom: III-62)
Gospodarka Drugiej Rzeczypospolitej (Landau Zbigniew, Tomaszewski Jerzy) (tom: III-63)
Kultura Drugiej Rzeczypospolitej (Nałęcz Daria) (tom: III-64)
Polityka zagraniczna Polski międzywojennej (Sierpowski Stanisław) (tom: III-65)
Kampania 1939 roku (Wieczorkiewicz Paweł Piotr) (tom: IV-01)

- książka oceniona przez Ciebie - najedź na ikonę przy książce aby zobaczyć ocenę

- do książki dodano opisy lub recenzje

- książka dostępna w naszej księgarni

- książka dostępna u innych użytkowników (wymiana, kupno)

- książka znajduje się w Twoim schowku