Najciekawsze recenzje
Recenzje
Dostępność książki: X
Polecają X

Książki w serii wydawniczej Omega

Uwagi:

Seria wydawnictwa Wiedza Powszechna.

Pokaż: [książki według numeru tomu] [książki alfabetycznie] [książki wg nazwiska autora] [książki wg średniej ocen]

Strona 1 z 4

1 | 2 | 3 | 4 | następna »

W poszukiwaniu przeszłości (Woolley Leonard) (tom: 1)
Ewolucjonizm a parazytologia (Michajłow Włodzimierz) (tom: 2)
Fizyka telewizji (Fink Donald G., Lutyens David M.) (tom: 3)
Rodowód człowieka uzupełniony (Stęślicka Wanda (Stęślicka-Mydlarska Wanda)) (tom: 4)
Duże cząsteczki (Melville Harry) (tom: 5)
Zapłodnienie (Carles Jules) (tom: 6)
Drogi i manowce świata "B" (Sachs Ignacy) (tom: 7)
Maszyna i język (Pawlak Zdzisław) (tom: 8)
Czas i jego pomiary (Zawielski Fryderyk (Zawielski Fridrich Samujłowicz)) (tom: 9)
Wirusy (Lépine Pierre) (tom: 10)
Proces kształcenia (Bruner Jerome Seymour) (tom: 11)
Radioaktywność a zdrowie ludzkie (Jaworowski Zbigniew) (tom: 12)
Handel zagraniczny w gospodarce narodowej (Niegowski Jan, Rydygier Wiesław) (tom: 13)
Biologia twórcza (Rostand Jean) (tom: 14)
Psychologia odkryć matematycznych (Hadamard Jacques) (tom: 15)
Współczesne poglądy na choroby psychiczne (Jaroszyński Jan) (tom: 16)
Gazy szlachetne (Finkelsztejn Dawid) (tom: 17)
Izotopy w służbie biologii (Malec-Olecha Janina) (tom: 18)
Odczytanie pisma linearnego B (Chadwick John) (tom: 19)
Strateg doskonały: Wprowadzenie do teorii gier (Williams John Davis) (tom: 20)
Historia gospodarcza ludności świata (Cipolla Carlo M.) (tom: 21)
Wstęp do genetyki człowieka (Penrose Lionel Sharples) (tom: 22)
Historia Rosji XIX i XX w. (do roku 1917) (Bazylow Ludwik) (tom: 23)
Astronomia dziś i wczoraj (Zonn Włodzimierz) (tom: 24)
Przeszczepianie tkanek (Sabliński Jan) (tom: 25)
Zagadnienia socjologii współczesnej (Szczepański Jan (1913-2004)) (tom: 26)
Mahometanizm: Przegląd historyczny (Gibb Hamilton Alexander Rosskeen) (tom: 27)
Miażdżyca (Szajewski Janusz M.) (tom: 28)
Człowiek i technika w produkcji (Lange Oskar) (tom: 29)
Fizyka wielkich energii (Skrzypczak Ewa) (tom: 30)
Paragrafy dla kosmosu (Machowski Jacek) (tom: 31)
Biometria (Schreider Eugène) (tom: 32)
Handel światowy (Albinowski Stanisław) (tom: 33)
Niezawodność mózgu (Asratian Ezras, Simonow Paweł) (tom: 34)
Nienaruszalność żywego organizmu (Burnet Frank Macfarlane) (tom: 35)
Od Euklidesa do Einsteina (Whittaker Edmund Taylor) (tom: 36)
Marksizm a jednostka ludzka (Schaff Adam) (tom: 37)
Węzłowe problemy historii nauki (Solla Price Derek John de) (tom: 38)
Metalurgia (Le Thomas Pierre-Julien) (tom: 39)
Grecy (Finley Moses I. (właśc. Finkelstein Moses Israel)) (tom: 40)
Planowanie gospodarcze: Problemy podstawowe (Bobrowski Czesław) (tom: 41)
Życie na planetach (Tocquet Robert) (tom: 42)
Polska roku 1985: Wizja demograficzna (Rosset Edward) (tom: 43)
Sens sztuki (Read Herbert) (tom: 44)
Urbanizacja, urbanistyka i architektura (Goryński Juliusz) (tom: 45)
Alergia (Droszcz Wacław) (tom: 48)
W poszukiwaniu istoty dziedziczenia (Gajewski Wacław, Paszewski Andrzej, Surzycki Stefan) (tom: 49)
Filozofia pozytywistyczna: Od Hume'a do Koła Wiedeńskiego (Kołakowski Leszek) (tom: 50)
Chiny starożytne: Od pocztków do ustanowienia cesarstwa (Gernet Jacques) (tom: 51)
Twierdzenie Gödla (Nagel Ernest, Newman James Ray) (tom: 52)
Problemy elektroenergetyki (Wagner Jerzy) (tom: 53)
Rak (Harris Robert John Cecil) (tom: 54)
Problemy wzornictwa przemysłowego (Telakowska Wanda, Reindl Tadeusz) (tom: 55)
Odkrywanie dalekiego wszechświata (Lovell Bernard, Lovell Joyce) (tom: 56)
Pierwszy wiek tworzyw sztucznych: Celuloid i jego następcy (Kaufman Morris) (tom: 57)
Co to jest mechanika kwantowa (Kompaniejec Aleksander Salomonowicz) (tom: 58)
Konkwistadorzy (Lafaye Jacques) (tom: 59)
Powstanie życia na Ziemi a świadectwa geologiczne (Rutten Martin G.) (tom: 60)
Religie prehistoryczne (Leroi-Gourhan André) (tom: 61)
Chemia kosmosu (Merrill Paul W.) (tom: 62)
Socjologia wsi (Gałęski Bogusław) (tom: 63)
Półprzewodniki (Brophy James John) (tom: 64)
Studia z psychologii dziecka (Piaget Jean) (tom: 65)
Obraz demograficzny Europy (Kosiński Leszek) (tom: 66)
Idee przewodnie literatury amerykańskiej (Sachs Viola) (tom: 67)
Kubizm: Wprowadzenie do sztuki XX wieku (Porębski Mieczysław) (tom: 68)
Socjologia wielkiego miasta (Wallis Aleksander) (tom: 69)
Mała nauka - wielka nauka (Solla Price Derek John de) (tom: 70)
Istota matematyki (Newsom Carroll Vincent) (tom: 71)
Etruskowie (Bloch Raymond) (tom: 72)
Mechanizmy obronne organizmu (Malec-Olecha Janina) (tom: 73)
Tajemnice pustyń świata (Gabriel Alfons) (tom: 76)
Uczenie się (Mednick Sarnoff Andrei) (tom: 77)
Energia termojądrowa (Crussard Jean) (tom: 78)
Język i językoznawstwo współczesne (Schlauch Margaret) (tom: 79)
Fizjologiczny mechanizm popędów i emocji (Traczyk Władysław) (tom: 80)
Odkrywanie tajników życia: Biopolimery (Kuszner Wiktoryn (Kušner V. P.)) (tom: 83)
Stosunki polsko-niemieckie 1871-1939 (Krasuski Jerzy) (tom: 84)
Ropa naftowa w świecie współczesnym (Taubman Jerzy, Blum Aleksander) (tom: 85)
Osobliwości promieni i fal świetlnych (Tolansky Samuel) (tom: 86)
Język, matematyka, cybernetyka (Lewin J., Gastiew J., Rozanow J.) (tom: 87)
Powstanie radaru (Page Robert Morris) (tom: 90)
Zagadnienia ekologii zwierząt (Łuczak Jadwiga, Prot Eliza) (tom: 91)
Albert Einstein i porządek wszechświata (Lanczos Cornelius) (tom: 92)
Testy i pomiary w psychologii (Tyler Leona Elizabeth) (tom: 95)
Zachód a sztuka Wschodu (Jakimowicz Andrzej) (tom: 96)
Badania naukowe w psychologii (Hyman Ray) (tom: 97)
Ewolucja współczesnego rolnictwa (Tepicht Jerzy) (tom: 98)
Inkowie (Métraux Alfred) (tom: 99)
Perspektywy chemicznej syntezy (Siemion Ignacy Zenon) (tom: 100)
Kosmologia współczesna (Zonn Włodzimierz) (tom: 101)
Geografia ludności świata (George Pierre) (tom: 102)
Sen (Oswald Ian) (tom: 103)
Gruźlica (Juchniewicz Mieczysław (ur. 1921)) (tom: 104)
Świat mrówek (Ramade François) (tom: 105)
Jak budowano w średniowieczu (Gimpel Jean) (tom: 106)
Matematyka w starożytności (Aaboe Asger) (tom: 107)
Mówią wykopaliska: Życie starożytnego Rzymu (Le Roy Max) (tom: 110)
Od chwastu do pszenicy (Nowacki Edmund) (tom: 111)
Czy światu grozi głód? (Lipski Witold) (tom: 112)

- książka oceniona przez Ciebie - najedź na ikonę przy książce aby zobaczyć ocenę

- do książki dodano opisy lub recenzje

- książka dostępna w naszej księgarni

- książka dostępna u innych użytkowników (wymiana, kupno)

- książka znajduje się w Twoim schowku