Dodany: 18.05.2006 19:49|Autor:

Książka: Pod Twoją obronę...: Matka Boża w poezji polskiej
< autor nieznany / anonimowy >, Hussowczyk Mikołaj (Hussowski Mikołaj, Mikołaj z Hussowa, Hussovius Nicolaus), Szarzyński Sęp Mikołaj, Sarbiewski Maciej Kazimierz, Zimorowic Józef Bartłomiej, Kniaźnin Franciszek Dionizy, Mickiewicz Adam, Goszczyński Seweryn, Antoniewicz Karol Bołoz, Siemieński Lucjan (Siemieński Lucyan), Słowacki Juliusz, Krasiński Zygmunt, Pol Wincenty, Norwid Cyprian Kamil, Syrokomla Władysław (właśc. Kondratowicz Ludwik), Konopnicka Maria, Kasprowicz Jan, Wyspiański Stanisław, Ruffer Józef, Staff Leopold, Makuszyński Kornel, Ejsmond Julian, Iłłakowiczówna Kazimiera (Iłłakowicz I. K.), Zientara-Malewska Maria, Bohdanowiczowa Zofia, Obertyńska Beata (pseud. Rahm Tilly lub Rudzka Maria), Pawlikowska-Jasnorzewska Maria, Wierzyński Kazimierz, Lechoń Jan (właśc. Serafinowicz Leszek), Swinarski Artur Maria, Liebert Jerzy, Sztaudynger Jan, Gałczyński Konstanty Ildefons, Brandstaetter Roman, Bujnicki Teodor, Bąk Wojciech (1907-1961), Zagórski Jerzy, Frasik Józef Andrzej, Siostra Nulla, Ostromęcki Bogdan, Miłosz Czesław, Buczyński Stanisław, Rymkiewicz Aleksander, Twardowski Jan, Żukrowski Wojciech, Pocek Jan, Baczyński Krzysztof Kamil, Winkler Kazimierz (pseud. Augustowski Andrzej), Bazarewski Jerzy, Kamieńska Anna, Jan Paweł II (właśc. Wojtyła Karol), Wasilewski Marek Antoni, Herbert Zbigniew, Woroszylski Wiktor, Zięba Józef Wiesław, Strzałkowski Zbigniew, Grochowiak Stanisław, Lachmann Piotr (Lachmann Peter), Michalski Waldemar, Wójtowicz Kazimierz, Ryszka Czesław, Hermaszewski Marian Stanisław, Guzowski Krzysztof, Oszajca Wacław
Notę wprowadził(a): MaTer

zawartość zbioru


– Anonim (XIII w.): Bogurodzica
– Anonim (XIV w.): Żale Matki Boskiej pod Krzyżem
– Anonim (XV w.): Ave Maris Stella
– Anonim (XVI w.): Bądź pozdrowiona
– Mikołaj Hussowski: Dziewico, Matko Boża!...
– Mikołaj Sęp-Szarzyński: Do Najświętszej Panny
– Maciej Kazimierz Sarbiewski: Do świętej Dziewicy Matki
– Bartłomiej Zimorowic: Na dzień Oczyszczenia Panny Maryjej
– Pieśń do Najświętszej Panny (z poezji barskiej)
– Franciszek Dionizy Kniaźnin: Do Najświętszej Panny
– Adam Mickiewicz: Panno Święta...
– Adam Mickiewicz: Słowa Najświętszej Panny
– Seweryn Goszczyński: Maryja i Polska
– Karol Antoniewicz: Biedny, kto ciebie nie zna
– Lucjan Siemieński: Pieśń do N.M.Panny
– Juliusz Słowacki: Hymn
– Zygmunt Krasiński: Hymn
– Wincenty Pol: Do N.M.P. Częstochowskiej ofiarowanie
– Cyprian Kamil Norwid: Do N.M.P. Litania
– Władysław Syrokomla: Hymn do Najświętszej Panny
– Maria Konopnicka: Bogarodzica
– Jan Kasprowicz: Do Bogarodzicy
– Stanisław Wyspiański: Śluby Jana Kazimierza
– Józef Ruffer: Maryja Panna
– Leopold Staff: Maryja Jagodna
– Kornel Makuszyński: Inwokacja
– Julian Ejsmond: Litania do Matki Boskiej
– Kazimiera Iłłakowiczówna: Matka Boska Wojenna
– Maria Zientara-Malewska: Matka Gromniczna z kapliczki
– Zofia Bohdanowiczowa: Dedykacja
– Beata Obertyńska: Zwiastowanie
– Maria Pawlikowska-Jasnorzewska: Czarny portret
– Kazimierz Wierzyński: Madonna Siejby
– Jan Lechoń: Matka Boska Częstochowska
– Artur Marya Swinarski: Ryngraf
– Jerzy Liebert: Litania do Marii Panny
– Jan Sztaudynger: Matka Boska na nartach
– Konstanty I. Gałczyński: Matka Boska Stalagów
– Roman Brandstaetter: Madonna ateistów
– Teodor Bujnicki: Modlitwa do Matki Boskiej
– Wojciech Bąk: Modlitwa do Marii - Matki
– Jerzy Zagórski: Do Matki Boskiej
– Józef Andrzej Frasik: Modlitwa najcichsza
– Siostra Nulla (Lucyna Westwalewiczówna): Odwiedziny
– Bogdan Ostromęcki: Królowa wygnańców
– Czesław Miłosz: Modlitwa wigilijna
– Stanisław Buczyński: Matka Boska Siewna
– Aleksander Rymkiewicz: Prośba o spokój bliskich
– Jan Twardowski: Matka Boska z OR-OTA
– Wojciech Żukrowski: Modlitwa Armii Podziemnej
– Jan Pocek: matka boska chłopska
– Krzysztof K. Baczyński: Modlitwa do Bogarodzicy
– Kazimierz Winkler: Matka Boska Leśna
– Jerzy Bazarewski: Matka Boska Kozielska
– Anna Kamieńska: Pieśń Jasnogórska
– Karol Wojtyła: Matka
– Marek A. Wasilewski: Modlitwa do M.B. Dobrej Rady
– Zbigniew Herbert: Madonna z lwem
– Wiktor Woroszylski: Matko Boska ciemnolica...
– Józef Zięba: Powiedziała TAK
– Zbigniew Strzałkowski: Telegram na jubileusz Czarnej Madonny
– Stanisław Grochowiak: Modlitwa
– Peter Lachmann: Nowenna
– Waldemar Michalski: W drodze do Kany
– Kazimierz Wójtowicz: Madonna z ciemnego lasu
– Czesław Ryszka: Czarna Madonna
– Marian S. Hermaszewski: Ls Salette
– Krzysztof Guzowski: Prośba
– Wacław Oszajca: Na Jasnej Górze

[Wydawnictwo Kurii Biskupiej, Lublin, 1986]

(c)Wszystkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie bez zgody autora zabronione.

Wyświetleń: 7067
Dodaj komentarz
Patronaty Biblionetki
Biblionetka potrzebuje opiekunów
Recenzje

Użytkownicy polecają:

Redakcja poleca: