Dodany: 2020-03-20 20:21|Autor: yyc_wanda

Książki i okolice> Książki w ogóle

https://www.biblionetka.pl/book.aspx?id=267440


Księga Urantii – Struktura Wszechświata

„Księga Urantii” należy do najbardziej fascynujących lektur, jakie kiedykolwiek miałam okazję trzymać w swoim ręku. Jednocześnie jest ona nie lada wyzwaniem czytelniczym –zwłaszcza część I. Wiele osób, które zaliczyło całość „Księgii” radzi przeskoczyć tę część jako najtrudniejszą i rozpocząć przygodę od części III – Historii Urantii (Ziemi), albo nawet części IV – Życie Jezusa.
Jednak część I – Wszechświat Centralny i Superwszechświaty zawiera wiele podstawowych informacji pomocnych w zrozumieniu dalszych części. Nie są to informacje łatwe w przyswajaniu; wymagają czasu i pokładów cierpliwości. Wiele z nich dotyczy Boga, kosmologii, kreacji wszechświata, istot pozaplanetarnych i życia po życiu. Żeby ułatwić sobie – i ewentualnie zainteresowanym czytelnikom – zapamiętanie podstawowych wiadomości, które są bazą wyjściową dla całej księgi, postanowiłam sporządzać notatki, które pozwolą na szybkie przypomnienie potrzebnych informacji.
Oto pierwsza z nich:

STRUKTURA WSZECHŚWIATA WEDŁUG KSIĘGI URANTII

Wszechświat nadrzędny (cała kreacja) obejmuje:
- wszechświat centralny
- siedem superwszechświatów czasu i przestrzeni
- cztery poziomy przestrzeni zewnętrznej

Wszechświat centralny zwany Havoną – stworzony został przez Boga; jest wieczny, doskonały, nie posiada początku ani końca. W centrum tego wszechświata znajduje się stacjonarna Wyspa Raj, która jest miejscem pobytu Boga.

WYSPA RAJ jest płaska i w kształcie elipsoidy. Dzieli się na:
1/ Raj górny w którym istnieją trzy sfery funkcjonalne:
- Obecność Bóstwa czyli rezydencja Boga
- Najświętsza Sfera – rozległy obszar otaczający Obecność Bóstwa. W sferze tej nie ma żadnych struktur materialnych, jest to domena duchwa.
- Święty Obszar, rejon mieszkalny zarówno dla istot wywodzących się z Havony jak i tych przybywających z siedmiu superwszechświatów.
2/ Raj obwodowy
3/ Raj dolny – stąd wywodzą się wszystkie obwody energii fizycznej i siły kosmicznej; tu zbiegają się siły grawitacyjne wszechświatów materialnych. Wyspa Raj jest centrum absolutnej grawitacji materialnej, uzupełnianej przez ciemne ciała grawitacyjne, okrążające Havonę. Przyciąganie grawitacyjne skutecznie trzyma w uścisku wszystkie wszechświaty w całej przestrzeni.
Wyspę Raj okrąża 21 satelitów rozmieszczonych na trzech orbitach. Są to święte sfery Raju. Obejmują one:
1/ Siedem Świętych Światów Ojca
2/ Siedem Świętych Światów Wiecznego Syna
3/ Siedem Świętych Światów Nieskończonego Ducha

Wszechświat centralny HAVONA, zwany też wszechświatem wszechświatów, nie jest kreacją czasu; jest wieczny, nie posiada początku ani końca. Został stworzony – nie rozwijał się ewolucyjnie. Wszyscy mieszkańcy Havony są potomkami Rajskiej Trójcy.
Havona składa się z miliarda sfer zarządzanych przez Wiecznych Czasu; okrążona jest przez ogromne, ciemne ciała grawitacyjne. System Raj-Havona stanowi jądro wszechświata nadrzędnego.
Miliard światów Havony rozłożony jest na siedmiu orbitach, otaczających trzy orbity satelitów Raju. Wszechświat centralny krąży wokół stacjonarnej Wyspy Raj w jednej, rozległej płałszczyźnie, składającej się z trzech orbit sfer Raju i siedmiu orbit światów Havony.

Wszechświat centralny jest wieczną kreacją; siedem superwszechświatów to kreacje czasowe; przeznaczeniem czterech poziomów przestrzeni zewnętrznej jest bez wątpienia rozwinięcie ostatecznej kreacji.

SIEDEM SUPERWSZECHŚWIATÓW
Wokół wszechświata centralnego krąży siedem ewolucyjnych superwszechświatów czasu i przestrzeni. Planeta Urantia (Ziemia) należy do superwszechświata siódmego – Orvontonu, którego stolicą jest Uversa. Superwszechświaty kierowane są i administrowane z Raju przez siedem Duchów Nadrzędnych.
Wszechświat centralny i siedem superwszechświatów tworzy razem wielki wszechświat.

Każdy superwszechświat składa się z następujących części:
System – obejmuje około 1,000 zamieszkałych światów; w młodszych, rozwijających się systemach tylko stosunkowo niewielka liczba światów nadaje się do zamieszkania. Każda zamieszkała planeta rządzona jest przez Księcia Planetarnego; każdy system posiada zaprojektowaną sferę stanowiącą jego stolicę, a zarządzany jest przez Władcę Systemu.
Konstelacja – obejmuje 100 systemów; kierowana jest przez trzech Synów Vorondadeków
Wszechświat lokalny – składa się ze 100 konstelacji i jest rządzony przez jednego z Synów Stwórcy Boga, porządku Michała. Reprezentantem Rajskiej Trójcy jest Jednoczący Czasu.
Mniejszy Sektor – składa się z 100 wszechświatów lokalnych i kierowany jest przez trzech Niedawnych Czasu – Najwyższe Osobowości Trójcy.
Większy Sektor – składa się z 100 mniejszych sektorów; kierowany jest przez trzech Doskonałych Czasu – Najwyższe Osobowości Trójcy.
Superwszechświat – składa się z 10 większych sektorów; rządzony jest przez trzech Pradawnych Czasu.
Superwszechświaty kierowane są i administrowane z Raju przez siedem Duchów Nadrzędnych.

PLANETA URANTIA należy do:
- Systemu Satania ze stolicą Jerusem i ma numer planetarny 606; Satania zawiera 619 zamieszkałych planet, a następnych 200 rozwija się w tym kierunku.
- Konstelacji Norlatiadek ze stolicą Edentią
- Wszechświata lokalnego Nebadon ze stolicą Salvington
- Mniejszego sektora Ensa ze stolicą Uminor trzeci.
- Większego sektora Splandonu ze stolicą Umajor piąty.
- Siódmego wszechświata Orvonton ze stolicą w Uversie.

(Wszystkie informacje podane według Księgii Urantii).

Wyświetleń: 134
Dodaj komentarz
Patronaty Biblionetki
Biblionetka potrzebuje opiekunów
Recenzje

Użytkownicy polecają:

Redakcja poleca: