Najciekawsze recenzje
Recenzje
Dostępność książki: X
Polecają X

PATRIMONIUM – największy projekt digitalizacyjny. Konferencja inaugurująca i koncert

Autor: Wiadomości

Data dodania: 2017-07-12 10:00

PatrimoniumW piątek odbędą się konferencja i koncert inaugurujące projekt Biblioteki Narodowej PATRIMONIUM – największy w historii kultury polskiej projekt digitalizacji i udostępnienia online ponad miliona najcenniejszych, często unikatowych obiektów ze zbiorów Biblioteki Narodowej i Biblioteki Jagiellońskiej. 

Milion zdigitalizowanych obiektów

BogurodzicaGłównym założeniem PATRIMONIUM jest upowszechnienie zasobów kultury Biblioteki Narodowej i Biblioteki Jagiellońskiej wśród szerokiego grona odbiorców. Dzięki dofinansowaniu projektu ze środków europejskich w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa, do 2020 r. ponad milion obiektów z domeny publicznej zostanie zdigitalizowanych i udostępnionych za pośrednictwem najnowocześniejszej w Polsce biblioteki cyfrowej – Polony. Zbiory BN i BJ są unikatowe w skali kraju, a ich wyjątkowa wartość i znaczenie sprawiły, że stanowią trzon Narodowego Zasobu Bibliotecznego. Część z nich podlega szczególnej ochronie ze względów konserwatorskich i nie jest na co dzień dostępna. Wysokiej jakości cyfrowe kopie są gwarancją skutecznej archiwizacji, zabezpieczenia, a także umożliwiają szerokie udostępnianie. Wszystkie obiekty wybrane do projektu należą do domeny publicznej, co pozwala na ich nieograniczone wykorzystywanie w dowolnym celu: przez środowisko naukowe, akademickie, nauczycieli i uczniów, badaczy historii, hobbystów, ale także przedsiębiorców zainteresowanych spożytkowaniem tego, co dotychczas spoczywało w magazynach. 

Konferencja i koncert inauguracyjny

BogurodzicaProjekt PATRIMONIUM zostanie uroczyście zainaugurowany w piątek 14 lipca o godz. 18.00 w warszawskim Pałacu Rzeczypospolitej (Krasińskich) konferencją z udziałem m.in. dyrektorów obu uczestniczących Bibliotek, dr. Tomasza Makowskiego i prof. Zdzisława Pietrzyka, którzy zaprezentują jego główne cele i założenia. Następnie odbędzie się koncert kierowanego przez Adama Struga zespołu Monodia Polska, specjalizującego się w repertuarze dawnym. Muzycy zaśpiewają kilka najstarszych polskich utworów średniowiecznych. Wśród nich znajdzie się Bogurodzica – najdawniejsza zachowana pieśń religijna w języku polskim, śpiewana niegdyś w ważnych momentach: przed bitwami, w trakcie obrzędów koronacyjnych czy uroczystości kościelnych. Przez wieki pełniła ona funkcję narodowego hymnu – określano ją jako „carmen patrium”, czyli „pieśń ojczystą”. Najwcześniejszym jej zapisem jest dwustrofowa wersja zachowana w zbiorach Biblioteki Jagiellońskiej z ok. 1407 r. W rękopisie niemal pół wieku późniejszym, znajdującym się w Bibliotece Narodowej, utwór został rozbudowany do dziewiętnastu zwrotek. Podczas koncertu wykonane zostaną obie wersje Bogurodzicy.

Pokaz średniowiecznych manuskryptów

Konferencji i koncertowi towarzyszyć będzie (otwarty od godz. 17.00) pokaz zabytków piśmiennictwa polskiego ze zbiorów Biblioteki Narodowej. Poza bezcennym, pochodzącym z XV w. rękopisem Bogurodzicy będzie można zobaczyć także manuskrypty zawierające pozostałe pieśni wykonywane podczas koncertu: Radości wam powiedam oraz Krystus z martwych wstał jest.

*

Źródło: materiały prasowe

Podziel się:

komentarzy: 0

Dodaj komentarz